​Ministerul Energiei va lansa, din martie, două apeluri de proiecte din Fondul de Modernizare, în valoare totală de 815 milioane de euro, pentru companiile care vor să producă energie eoliană, solară și hidro, inclusiv pentru consumul propriu. Deocamdată astăzi vor fi lansate în dezbatere publică ghidurile solicitanților, iar ministerul așteaptă propuneri pentru îmbunătățirea lor.

Turbine eoliene și panouri fotovoltaiceFoto: Airubon | Dreamstime.com

Sprijinul financiar va fi acordat sub formă de grant, în limita valorii ajutorului de stat de 20 milioane euro per beneficiar.

Ajutorul de stat vizează capacitățile noi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile și este acordat investițiilor destinate producției de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

Unul dintre cele două apeluri încurajează, în mod particular, producția de energie verde pentru autoconsum de minim 70% din energia produsă.

Astăzi vor fi lansate în consultare publică cele două ghiduri ale solicitantului.

După primirea, analizarea și, după caz, integrarea propunerilor din piață, ghidurile consolidate vor fi publicate în a doua jumătate a lunii februarie, intenția fiind ca, la 1 martie să fie lansate cele două apeluri de proiecte, care vor fi deschise pentru o perioadă de 90 zile.

Perioada de implementare a proiectelor selectate este de 3 ani de la semnarea contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2029.

Întrucât apelurile de proiecte sunt competitive, criteriul de selecție va fi prețul în euro/MW.

Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate), cât și întreprinderile mari, care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică.

Pentru apelul de proiecte pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, defalcarea bugetului alocat pe tipuri de tehnologie este:

  • Pentru energie eoliană: 30 milioane euro, valoarea maximă a ajutorului de stat fiind de 700.000 euro/MW instalat
  • Pentru energie hidro: 25 milioane euro, valoarea maximă a ajutorului de stat fiind de 1,805 milioane euro/MW instalat
  • Pentru energie solară (sub 1 MW inclusiv): 170 milioane euro, valoarea maximă a ajutorului de stat fiind de 1 milion euro/MW instalat
  • Pentru energie solară (peste 1 MW inclusiv): 190 milioane euro, valoarea maximă a ajutorului de stat fiind de 500.000 euro/MW instalat

Pentru cel de-al doilea apel, cel dedicat sprijinirii investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, distribuția alocării financiare este:

  • Pentru energie eoliană: 100 milioane euro, valoarea maximă a ajutorului de stat fiind de 700.000 euro/MW instalat
  • Pentru energie hidro: 100 milioane euro, valoarea maximă a ajutorului de stat fiind de 1,805 milioane euro/MW instalat
  • Pentru energie solară: 200 milioane euro, valoarea maximă a ajutorului de stat fiind de 500.000 euro/MW instalat

Cererile de finanțare se vor depune prin platforma electronica dedicate Fondului pentru modernizare, MySMIS 2021.

Sursa foto: Dreamstime