Dupa 19 luni de negociere, Parlamentul European a adoptat miercuri al treilea pachet legislativ privind piata interna a gazului si a energiei electrice. Marii jucatori europeni de pe aceste piete (germani si francezi in special) vor fi fortati astfel sa nu mai bareze accesul concurentilor la retelele de transport, conditie necesara deschiderii pietei. Legislatia votata de PE mentine "clauza Gazprom", care face dificil accesul companiilor din statele non-UE la retelele europene.

Statele membre ale UE vor avea de ales dintre trei modele in ceea ce priveste separarea (unbundling) productiei si distributia de gaze si electricitate de transport.

Aceste optiuni se vor aplica retelelor de transport - precum cablurile electrice de mare voltaj care conecteaza centralele electrice de la mare distanta cu statiile din regiunile populate sau cu retelele altor state membre. Prin contrast, retelele de distributie sunt cele locale, care transfera energia electrica dinspre retelele de transport spre consumatorul final.

Statele membre vor avea la dispozitie un an si jumatate pentru a alege si transpune in legislatia nationala unul dintre cele trei modele.

Acestea sunt:

 • Separarea proprietatii intre companiile de productie si distributie de cele de transport a energiei electrice. Prin urmare, toate companiile energetice integrate trebuie sa vanda retelele de gaz si electricitate. Astfel vor fi stabiliti operatori separati ai sistemului de transport care sa gestioneze toate operatiunile legate de retea. Nicio companie de productie si distributie de energie nu va putea sa fie actionar majoritar al unui astfel de operator. Sunt exceptate de la aceasta regula marile conducte de transport al gazului, care traverseaza mai multe state membre (cum ar putea fi, de exemplu, Nabucco, atunci cand va fi materializat), terminalele de gaz lichefiat, pentru a incuraja investitiile carear intari concurenta si ar asigura siguranta aprovizionarii cu energie.
 • Existenta unui operator de sistem independent - optiune care permite companiilor integrate pe verticala sa pastreze partea de distributie, dar isi pierd capacitatea de administrare a retelei de transport. Aceasta ar urma sa fie administrata de un operator independent, o intreprindere sau o entitate complet separata de companie, desemnat de stat, dar care va trebui anterior aprobat de Comisia Europeana, pentru a fi asigurata independenta acestuia.
 • Existenta unui operator de transport independent - care permite companiilor sa pastreze reteaua de transport, alaturi de productie si distributie, cu conditia ca ea sa fie administrata de o entitate independenta. Aceasta entitate va avea:

un organism de supraveghere, responsabil cu luarea deciziilor susceptibile a avea un impact major asupra valorii activelor actionarilor.

un program de conformitate care va stabili masurile prin care sa se previna "comportamentul discriminatoriu"

un agent de conformitate care va monitoriza implementarea programului

o clauza prin care se va asigura ca persoanele din conducere nu au lucrat pentru compania de productie si distributie in ultimii trei ani inainte de ocuparea postului respectiv si nu vor lucra patru ani dupa ce si-au incheiat contractul cu operatorul de transport

o prevedere care stipuleaza ca toate acordurile comerciale si financiare intre compania energetica integrata si operatorul retelelor de transport vor trebui aprobate de autoritatea nationala de reglementare.

Clauza Gazprom apare in legislatie

Pachetul legislativ contine si "clauza Gazprom". In ciuda repetatelor declaratii ale oficialilor din Comisia Europeana care subliniau ca nu este o clauza introdusa tocmai sa tina la distanta Gazpromul, prevederile sunt cunoscute sub aceasta denumire.

Ele au scopul de a impiedica controlul asupra sistemelor de transport sau asupra proprietarilor acestora de catre companii din tari care nu apartin UE, daca nu indeplinesc niste conditii bine precizate. O autoritate de reglementare nationala are dreptul sa refuze certificarea unui operator de retele de transport controlat de o persoana sau persoane dintr-un stat tert daca:

 • acea companie nu se supune regulilor privind separarea productiei si distributiei de transport
 • intrarea sa pe piata ar pune in pericol securitatea energetica a unui stat membru sau a Uniunii Europene

Statele membre au la dispozitie trei ani si jumatate pentru a transpune in practica reglementarile privind companiile din state non-UE.

Ce castiga consumatorii prin noul pachet energetic?

Un acces la date privind consumul, preturile asociate si costurile serviciului, pentru a putea decide daca raman la aceeasi companie sau se transfera la o alta, care are o oferta mai buna.

Prin noua legislatie, consumatorilor li se garanteaza urmatoarele drepturi:

 • Schimbarea furnizorului de gaze naturale sau electricitate in timp de trei saptamani, in mod gratuit;
 • Primirea unui decont final de lichidare, dupa schimbarea furnizorului de energie electrica, in termen de sase saptamani de la schimbarea furnizorului;
 • Clientii au dreptul de a primi toate datele relevante privind consumul;
 • Furnizorii de energie electrica trebuie sa precizeze, in documentele puse la dispozitia clientilor finali, ponderea fiecarei surse de energie in mixul energetic utilizat de catre furnizor;
 • Statele membre garanteaza infiintarea unui mecanism independent, mediator pentru energie sau un organism pentru consumatori, pentru rezolvarea eficienta a reclamatiilor si solutionarea extrajudiciara a litigiilor;
 • Comisia stabileste o lista de control care ofera in mod clar a consumatorului de energie informatii despre drepturile sale. Statele membre trebuie sa garanteze ca furnizorii de energie electrica sau operatorii de sisteme de distributie iau masurile necesare pentru a prezenta tuturor clientilor lor un exemplar al listei consumatorului de energie si pentru a garanta ca aceasta este pusa la dispozitia publicului;
 • Masuri speciale de protectie a consumatorilor vulnerabili. Statele membre ar trebui sa ia masuri corespunzatoare, precum planuri nationale de actiune sau beneficii in sistemele de asigurari sociale, pentru a garanta clientilor vulnerabili alimentarea cu energia electrica necesara.

Pachetul energetic mai prevede, la nivel institutional:

 • Crearea unei agentii europene de cooperare a autoritatilor de reglementare care va elabora linii directoare facultative;
 • Obligatia operatorilor de sistem de transmisie de a prezenta in fiecare an autoritatilor nationale de reglementare un plan de dezvoltare a retelei;
 • Masuri menite sa imbunatateasca cooperarea regionala intre diferitele autoritati nationale de reglementare;
 • Masuri care sa imbunatateasca independenta autoritatilor de reglementare.