Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea, in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta:

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

In luna ianuarie 2013, la Universitatea din Oradea - Facultatea de stiinte Economice, Universitatea de Vest din Timisoara – Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea „stefan cel Mare” Suceava – Facultatea de stiinte Economice si Administratie Publica, are loc procesul de evaluare a dosarelor depuse in vederea selectarii grupurilor tinta ale proiectului PRACTeam pentru anul 2013.

Echipele teritoriale din cele trei universitati partenere evalueaza dosarele depuse in luna decembrie 2012, de catre studentii economisti care doresc realizarea stagiului de practica intr-un mediu organizat, precum si dosarele depuse de catre angajatii din intreprinderi/organizatii partenere care doresc sa devina tutori de practica. Astfel, in aceasta perioada se vor selecta un numar total de 810 studenti economisti (cate 270 studenti la nivelul fiecarui partener) si 162 tutori de practica (cate 54 tutori la nivelul fiecarui partener).

Studentii selectati in grupurile tinta ale proiectului vor beneficia de: subventii si premii; pregatire practica specializata pe domeniul de studiu in organizatii gazda cu care facultatea a incheiat acorduri de parteneriat; desfasurarea activitatii de practica sub indrumarea permanenta a unui tutore specializat din cadrul organizatiei gazda; ghid de practica si materiale suport pentru desfasurarea stagiilor de practica gratuite; servicii specializate si personalizate de orientare si consiliere in cariera, testare aptitudinala pentru orientare in cariera; interactiunea on-line si on-time: studenti, facultate, firme, prin dispeceratul de practica - PRACTeam Center.

Tutorii de practica selectati in cadrul proiectului PRACTeam vor beneficia de: subventii; un curs gratuit de instruire in vederea formarii abilitatilor de tutore pentru stagiile de pregatire practica ale studentilor, coordonat cu experti in domeniu; un manual al tutorelui de practica; participarea la Workshop-ul PRACTeam – schimb de experienta si bune practici intre tutorii din diferite organizatii gazda a stagiilor de practica si studentii economisti; participarea la Gala PRACTeam pentru premierea studentilor cu cele mai bune rezultate in stagiile de pregatire practica si a celor mai bune idei de imbunatatire a activitatii organizatiilor gazda de practica; oportunitatea de a coordona, pregati si evalua studentii economisti in activitatea practica; consolidarea relatiei cu mediul universitar – prin Acordul de parteneriat PRACTeam.

Rezultatele procesului de selectie se vor afisa pe site proiect www.practeam.ro si la dispeceratele de practica PRACTeam Center:

Universitatea din Oradea, Facultatea de stiinte Economice - sala F006;

Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor - sala D05;

Universitatea „stefan cel Mare” Suceava, Facultatea de stiinte Economice si Administratie Publica - sala H001.

Pentru informatii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro