Guvernul a decis joi, prin Ordonanta de Urgenta, trecerea organismelor intermediare pentru gestionarea programelor operationale sectoriale in domeniul dezvoltarii resurselor umane din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in subordinea Ministerului Fondurilor Europene, care indeplineste si rolul de Autoritate de Management pentru aceste programe de finantare, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Prin preluarea administrativa a organismelor intermediare in aceeasi structura in care se afla si autoritatea de management evita dubla coordonare si se asigura un cadru procedural unitar pentru implementarea eficienta a Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020. De asemenea, sunt eliminate blocajele interinstitutionale relevate in implementarea proiectelor din cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU, din perioada de programare precedenta, 2007-2013, asigurand totodata facilitarea proceselor aferente inchiderii acestui program.

Celeritatea preluarii organismelor intermediare de catre Ministerul Fondurilor Europene este justificata de momentul inchiderii POSDRU 2007-2013 in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 678/2015, cand este necesara mobilizarea intr-un termen extrem de scurt a unor importante resurse de personal si expertiza la nivelul institutiilor implicate in implementarea programului. De asemenea, din perspectiva noii perioade de programare, acestea trebuie sa fie evaluate in vederea includerii lor in descrierea de sistem, in scopul desemnarii organismelor cu rol in gestionarea POCU. Acordurile de delegare pentru perioada de programare 2014-2020 urmeaza sa fie semnate in cursul lunii iulie 2016.

Avand in vedere ca Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - care are o alocare totala de aproximativ 5 miliarde de euro din care 4,3 miliarde de euro contributie UE - stabileste prioritatile de interventie ale Romaniei in domeniul ocuparii fortei de munca, al incluziunii sociale si educatiei, devenind cel mai mare angajator din Romania in urmatorii ani, se impune ca gestionarea acestuia sa se realizeze integrat, pentru a raspunde cat mai bine necesitatilor de finantare a regiunilor mai putin dezvoltate.

Ordonanta de Urgenta aprobata astazi vizeaza cele opt organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, si anume: Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud-Muntenia, Regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Vest, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru si Regiunea Bucuresti-Ilfov. Acestea vor fi preluate de Ministerul Fondurilor Europene cu posturi si personalul aferent, in conditiile legii, cu mentinerea drepturilor salariale, urmand ca in 30 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta cele doua ministere sa propuna Guvernului spre adoptare proiecte de modificare in acest sens a actelor proprii de organizare si functionare. In minimum 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestor modificari, personalul structurilor preluate de catre Ministerul Fondurilor Europene va fi incadrat in noua structura organizatorica si pe noile posturi, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal.