Gabriela Gongorici:

Din Ghidul de finantare care vizeaza sprijin pentru investitii acordat intreprinderilor mici si mijlocii, aflam ca "Ajutorul de stat acordat in cadrul schemei nu se va cumula cu alte ajutoare de stat conform art. 87 (1) din Tratat sau cu alte fonduri comunitare sau nationale care sunt acordate in raport cu aceleasi costuri eligibil sau proiect de investitii…".

Ideea de baza a acestei prevederi este ca, in acest caz, beneficiarul nu intra pe schema de ajutor de stat „de minimis” care il limiteaza la a primi maxim 200.000 euro pe o perioada de 3 ani consecutivi. Drept urmare, spre exemplu, suma primita de un IMM printr-un astfel de proiect, nu va trebui luata in calcul in situatia in care beneficiarul respectiv aplica in anul urmator pentru un alt proiect care intra pe schema „de minimis”.

Este recomandabil ca acei beneficiari care aplica si primesc finantari nerabursabile din mai multe surse, sa tina o evidenta foarte stricta a tipului de ajutor de stat in care se incadreaza proiectele lor, intrucât in cazul aplicarii pentru proiecte care cad sub incidenta schemei „de minimis”, aplicantul trebuie sa dea o declaratie pe proprie raspundere privind sumele pe care le-a primit anterior sub aceasta schema.

Un alt lucru interesant pe care il aflam din aceste ghiduri este si acela ca, aplicantul, trebuie sa aiba in proprietate terenul si/sau infrastructura pe care se face investitia. in situatia in care acesta nu este proprietarul terenului si/sau al infrastructurii, el trebuie sa faca dovada unui contract de concesiune/comodat care sa acopere o perioada de minim 25 ani de la data depunerii Cererii de finantare.

Foarte important in acest caz este ca, contractul de concesiune/comodat, sa stipuleze clar dreptul de a face investitii pe terenul si cladirile aflate in concesiune/comodat, pe o perioada de minim 10 ani de la data depunerii Cererii de finantare.

Si in ceea ce priveste cheltuielile efectuate in cadrul proiectului exista elemente de noutate. Legislatia nationala privind achizitiile publice prevede ca in situatia in care sumele primite de la autoritatea de management reprezinta mai putin de 50% din valoarea proiectului, nu este obligatorie aplicarea legislatiei privind achizitiile publice. Totusi, in aceasta situatie, autoritatea de management este cea care va impune regulile.

(VEZI DOCUMENTUL ATASAT: pagina 19 din GHID)