Licitatia de proiecte este lansata de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică iar apelul de propuneri de proiecte, ghidul solicitantului si ale documente necesare pot fi consultate pe pagina oficiala. Anuntul de lansare a licitatiei poate fi consultat deschizand documentul atasat.

Pe scurt

Se poate solicita finantare pentru dotarea cu echipamente a centrelor si laboratoarelor existante si pentru crearea de noi astfel de structuri. Pentru un proiect se pot obtine minimum 2.000.000 si maximum 60.000.000 de lei.

Licitatia este lansata in cadrul:

  • Programului Operaţional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
  •  - Axa Prioritara 2. Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare;
  • - Domeniul de interventie 2.2. Investitii in infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacitatii administrative
  • - Operaţiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)