​"Considerăm că România trebuie să fie tratată în mod egal cu toate statele membre ale Uniunii Europene", a declarat marți premierul Viorica Dăncilă cu ocazia unei conferințe privind politica de coeziune. Cu această ocazie, premierul a comentat, citind de pe foaie, mai multe propuneri de obiective stragice ale Comisiei Europene. Printre altele, a spus că în ceea ce privește acțiunile de control ale Comisiei, acestea ar trebui "să se bazeze pe conformitate, și nu pe detalii financiare". "Auditul ar trebui să se bazeze mai mult pe încredere, să fie preventiv, previzibil și fără opinii contradictorii", a mai afirmat premierul. Viorica Dăncilă a mai spus că România nu susține propunerea privind transferul a 10 miliarde din fondul de coeziune către facilitatea "Conectarea Europei".

Viorica Dancila si politica de coeziuneFoto: Hotnews

Câteva dintre declarațiile premierului la conferința "O politică de coeziune incluzivă pentru o Uniune mai aproape de cetățeni"

 • România analizează cu atenție propunerile de obiective strategice
 • În ceea ce privește condițiile prealeabile de eligibilitate, considerăm că este nevoie de o definire mai concretă a criteriilor aferente astfel încât să fie create premisele unei evaluari obiective din partea Comisiei și să fie garantată egalitatea de comportamente între toate statele membre. Considerăm că România trebuie fie tratată în mod egal cu toate statele membre.
 • Eligibilitatea TVA ar trebui să rămână la decizia statelor membre, lunând în considerare legislația națională aplicabilă.
 • România apreciază simplificarea propusă de Comisiei în ceea ce privește normele de gestiune și control și consideră că aceastea sprijină eficientizarea.
 • În ceea ce privește auditul, Romania susține propunerile CE și consideră că ar trebui să se bazeze mai mult pe încredere, să fie preventiv, previzivil și fără opinii contradictorii, dar acțiunile de control să se bazeze pe conformitate și nu pe detalii financiare.
 • Susținem menținerea actualelor reglementări privind dezangajarea automata, regula n+3, corelat cu calendarul general pentru pregătirea unei perioade de programare, cel puțin pentru primii ani de implementare a bugetului.
 • Considerăm că este nevoie de optimizarea programării anuale bugetare a fondurilor, iar planurile financiare anuale să fie stabilite de statele membre conform specificității naționale.
 • România susține ideea menținerii nivelului de prefinanțare iniatilă anuală în actuala perioadă de programare financiară, pentru a evita eventuale probleme de lichidități, mai ales in condițiile rambursării a 90% din cheltuielile declarate
 • România susține menținerea nivelului actual de cofinanțare având în vedere dificultățile de ordin bugetar pentru asigurarea unui nivel de cofinanțare publică mai ridicată. Considerăm că nivelul de cofinanțare propus va conduce la neralizarea obiectivului de reducere a decalajelor de dezvoltare în regiunile de graniță
 • România susține acordarea unei mai mari flexibilități la nivelul statelor membre sau al regiunilor prin stabilirea cofinațării pentru programele operaționale și tipurilor de investiții și nu la nivel de axă prioritară.
 • Romania nu susține propunerea privind trasferul a 10 miliarde din fondul de coeziune către facilitatea "Conectarea Europei". Considerăm că menținerea în cifre absolute a nivelului de transfer către facilitatea Conectarea Europei în condițiile scăderii drastice a alocării fondului de coeziune, corelată cu propunerea ca doar 70% să fie menținută în cadrul anvelopei naționale, reduce semnificativ posibilitățile statelor membre pentru promovarea investițiilor în sectorul de transport, stabilită de altfel prin legislația europeană în domeniul transporturilor.