Ghidul solicitantului pentru componenta de finantare "4.3. - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor" a fost publicat, in sfarsit, spre consultare pe website-ul oficial al Programului Operational Regional. Principalele noutati din varianta de lucru a documentului: proiectele vor fi evaluate in ordinea depunerii acestora si un proiect trebuie sa inceapa in cel mult 6 luni de la semnarea contractului, altfel va fi reziliat.

Reprezentantii Autoritatii de Management pentru POR au explicat pentru HotNews.ro - EurActiv.ro ca proiectele de finantare a microintreprinderilor vor fi analizate pe sistem "primul venit, primul servit", dar deocamdata nu au fost finalizate detaliile de aplicare pentru aceasta procedura.

Ghidul solicitantului pentru linia de finantare care va fi lansata in 2009 a fost publicat spre consultare pe www.inforegio.ro.

Consultantii specializati pe fonduri europene au sesizat doua noutati relevante. Astfel, in "Grila de evaluare tehnico-financiara" a fost introdus punctaj separat pentru "Utilizarea resurselor locale". Astfel se puncteaza cu 6 puncte daca "in activitatea curenta, microintreprinderea utilizeaza preponderent resurse naturale/ materie prima si forta de munca locale."

O alta prevedere noua, mai restrictiva, apare in contractul de finantare: "In situatia in care Beneficiarul nu a inceput implementarea Proiectului intr-un termen de [Optiunea 1, pentru proiectele care au o perioada de implementare mai mare de 6 luni] 6 (sase) luni SAU [Optiunea 2, pentru proiectele care au o perioada de implementare de pana la 6 luni inclusiv] 1 (una) luna de la data intrarii in vigoare a prezentului Contract, acesta va fi reziliat de catre AMPOR, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau vreo alta formalitate in acest sens, cu obligatia pentru Beneficiar de a restitui in intregime sumele deja primite in cadrul Contractului, in conditiile prevazute la art.12 din prezentul contract."

Doina Surcel, director pentru autorizare si plati la Autoritatea de Management POR a explicat pentru HotNews.ro/EurActiv.ro ca prin "inceperea proiectului" se intelege efectuarea primei activitati din proiect, spre exemplu conferinta de lansare a proiectului sau transmiterea invitatiilor de participare la o procedura de achizitii.

Potrivit inforegio.ro, observatiile si comentariile legate de Ghidul in varianta de lucru pot fi transmise la adresa de e-mail info@mdrl.ro, pana la data de 30 august 2009. "Acestea vor fi analizate, in vederea imbunatatirii ghidului", anunta Ministerul de resort.