IMM-urile pot inca depune proiecte de investitii pentru finantare nerambursabila de la bugetul de stat. Circa 180 de proiecte au fost finantate in 2008 si 2009, gradul de acoperire al sumelor alocate fiind sub 20%. La implementarea proiectelor, Ministerul a mentionat, la solicitarea HotNews.ro-EurActiv.ro greseli frecvente precum: "intreprinderi infiintate de cel putin 3 ani si care nu au desfasurat niciun fel de activitate; intreprinderi care au zero salariati; se solicita achizitionarea de active fara legatura cu activitatea desfasurata - de exemplu, o firma de contabilitate solicita echipament IT din gama <>..." si altele (vezi in articol lista cu greseli frecvente ale solicitantilor si beneficiarilor).

Proiectele se refera la investitii corporale si necorporale, suma maxima pe care o companie o poate primi este de 200.000 de euro timp de 3 ani consecutivi (in concordanta cu regulamentele europene de minimis). Depunerea proiectelor este continua, pana la epuizarea bugetului alocat.

Ministerul Finantelor Publice a transmis HotNews.ro-EurActiv.ro informatiile principale legate de Schemele de ajutor de stat de minimis cu finantare de la bugetul national.

 • Numarul companiilor care au depus proiecte in anul 2008: 68;
 • Numarul proiectelor aprobate: 17;
 • Valoarea totala a acestora:  8,3 mil lei;
 • Lista companiilor aprobate la finantare in anul 2008 - in documentul atasat.
 • Numarul companiilor care au depus proiecte in 2009 pana la data de 6.11.2009: 1154;
 • Numarul proiectelor aprobate pana la 6.11.2009:  114;
 • Gradul de acoperire a sumei alocate: 14%;

Cele mai frecvente greseli ale solicitantilor (transmise pentru HotNews.ro-EurActiv.ro de catre MFP):

 • Valorile completate in Cererea de Acord de principiu pentru finantare – sectiunea B2 sunt mai mici decat cele din planul de investitii;
 • Planul de investitii cuprinde echipamente care nu au legatura cu activitatea pentru care se solicita finantare;
 • Planul de investitii cuprinde echipamente corespunzatoare mai multor activitati;
 • Planul de investitii cuprinde obiecte de inventar;
 • Planul de investitii cuprinde echipamente a caror performanta depaseste nevoia reala a intreprinderii;
 • Demararea investitiei inainte de obtinerea Acordului de principiu pentru finantare;
 • Studiul tehnico-economic nu este intocmit corect  (nu descrie suficient activitatea pentru care se solicita finantare, nu prezinta necesitatea realizarii investitiei, nu incadreaza echipamentele din planul de investitii in fluxul tehnologic, nu cuprinde o prognoza a indicatorilor de performanta, nu este semnat si stampilat );
 • In Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului nu este mentionat punctul de lucru;
 • Documentatia nu cuprinde imputernicire pentru persoana care semneaza Cererea de Acord de principiu pentru finantare;
 • Certificatele de atestare fiscala sunt expirate la data depunerii Cererii de Acord de principiu pentru finantare;
 • Declaratiile pe propria raspundere nu sunt corect intocmite;
 • Exista neconcordante intre informatiile furnizate in documentatie;

Cele mai frecvente probleme intampinate la evaluarea si implementarea proiectelor (transmise pentru HotNews.ro-EurActiv.ro de catre MFP):

 • Se depun documentatii incomplete (peste 90% din documentatiile depuse implica solicitari de informatii suplimentare);
 • Intreprinderi infiintate de cel putin 3 ani si care nu au desfasurat niciun fel de activitate;
 • intreprinderi care au zero salariati;
 • Se solicita achizitionarea de active fara legatura cu activitatea desfasurata (de exemplu, o firma de contabilitate solicita echipament IT din gama „Republic of Gamer”, ultimul model de laptop Sony Vayo din fibra de carbon si cu o configuratie corespunzatoare programelor de arhitectura si proiectare);
 • Se solicita finantare pentru achizitionarea de constructii in scop turistic in zone care nu prezinta potential turistic;
 • S-au constatat neregularitati in documentatia depusa (de exemplu, nedeclararea punctelor de lucru in scopul neimpozitarii, prezentarea de situatii financiare duble cu acelasi numar de inregistrare la ANAF, acte de proprietate cu statut juridic dubios);
 • Se prezinta studii tehnico-economice extrem de stufoase (un biblioraft) cu date si informatii inutile (descrierea istorica a zonei, teoria marketingului, definitii din tratate de economie);
 • Se prezinta studii tehnico-economice care nu sustin viabilitatea planului de investitii (contin simple afirmatii despre viitoarea evolutie pozitiva a afacerii).

Potrivit Ghidului Solicitantului, programul care finanteaza proiecte prin mecanismul de minimis - adica finantare de maximum 200.000 de euro, timp de 3 ani consecutivi - are o durata de 5 ani, respectiv 2007-2011 cu posibilitatea prelungirii.

Bugetul maxim este echivalentul in lei a 100 milioane euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani, se mai arata in documentele oficiale publicate de Ministerul Finantelor Publice.

IMM-urile care solicita finantare trebuie sa prezinte "un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor acordate, cu o prezentare detaliata a cheltuielilor eligibile pentru care se solicita finantare".

Potrivit documentelor citate, sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de:

 • a) investitiile in active corporale referitoare la:

- constructii cu scop industrial sau turistic, destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;

- echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru;

- aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

- mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;

- mobilier si aparatura birotica.

 • b) investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare.

- Activele achizitionate pot fi noi sau la mana a doua. In cazul achizitionarii unor active de la o intreprindere pentru a caror achizitionare a fost implicata orice forma de ajutor de stat, valoarea acestora trebuie sa fie dedusa de la calculul valorii investitiei initiale. Toate costurile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA.

Pentru a fi incluse in investitia eligibila, activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • a) sa fie utilizate in exclusivitate in locatia intreprinderii care a beneficiat de ajutor de stat;
 • b) sa fie considerate active amortizabile;
 • c) sa fie achizitionate in conditii de piata, respectiv sa fie intocmit un dosar de achizitie care sa cuprinda cereri de oferta, ofertele primite  - minimum trei, trebuie sa cuprinda datele de identificare, semnatura si stampila ofertantului, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei celei mai convenabile.

Documentatia completa poate fi accesataaici.

Evaluare si selectie:

 • Ghidul solicitantului mentioneaza ca "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va finaliza procesul de evaluare a Cererii de acord de principiu pentru finantare in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii ultimelor documente depuse la Registratura generala a ministerului"

Decontarea cheltuielilor:

 • Intreprinderea pentru care s-a emis Acordul de principiu pentru finantare este obligata sa demareze investitia prevazuta in proiect si sa depuna prima Cerere de eliberare a sumei nerambursabile in termen de maximum 4 luni de la data emiterii acestuia. In cazul in care intreprinderea solicitanta nu a demarat investitia in termenul prevazut, Acordul de principiu pentru finantare emis se anuleaza.

Alte prevederi care necesita atentie crescuta din partea solicitantilor:

 • Suma totala admisa spre decontare unui agent economic beneficiar se situeaza in limita valorii in lei prevazuta de respectivul Acord de principiu pentru finantare.
 • Dupa eliberarea primei transe intreprinderile solicitante pot depune la 3 luni o cerere de eliberare a unei noi transe din suma nerambursabila, insotita de documente justificative.
 • Virarea efectiva a transelor din suma nerambursabila catre beneficiar se realizeaza in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la inregistarea Cererii de eliberare a sumei nerambursabile. Suma tuturor acestor transe nu va depasi valoarea anuala maxima acordata intreprinderii conform Acordului de principiu pentru finantare.