Institutul de Politici Publice a lansat vineri, 16 aprilie studiul "Banii europeni - oportunitate sau bariera in calea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati din Romania?". Concluziile releva ca "exista o serie de probleme de fond ale Programelor Operationale in ceea ce priveste domeniul serviciilor sociale. Intre acestea: modul in care sunt formulate operatiunile eligibile in programe face ca majoritatea banilor sa fie in continuare investiti in vechiul sistem rezidential, segregationist si care a dat nastere de-a lungul timpului la numeroaase abuzuri, in timp ce serviciile alternative sunt practic excluse de la finantare".

Potrivit informatiilor incluse in document, "studiile de caz asupra continutului si gradului actual de absorbtie a doua dintre Programele Operationale cu potential de a finanta proiecte care sa contribuie la reforma serviciilor sociale – respectiv Programul Operational Regional si Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – au relevat o serie de probleme care tin de:

  • Inadecvarea unora dintre obiectivele de finantare prevazute in aceste programe la prioritatile stabilite prin documente strategice in ceea ce priveste reforma serviciilor sociale in general si dezinstitutionalizarea in special;
  • Lipsa unei preocupari pentru profesionalizarea resurselor umane din sistemul public de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati;
  • Obstacole institutionale/functionale in accesarea acestor fonduri sesizate chiar de catre cei care ar trebui sa fie beneficiarii/implementatorii de proiecte – respectiv Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si organizatiile neguvernamentale din sfera sociala.

Referitor la modul in care a fost realizat studiu, autorii precizeaza ca "fiecare din cele doua studii de caz asupra Programelor Operationale are la baza trei surse principale de informatii: rezultatele documentarilor realizate in prima etapa folosind solicitarile de informatii de interes public – in speta evidentele privind numarul si tipurile de proiecte accesate pe fiecare din cele doua programe pana la momentul elaborarii studiului, interviurile si consultarile realizate cu reprezentantii Autoritatilor de Management in cauza

(AM POR si AM POS DRU), respectiv rezultatele centralizate ale interviurilor cu principalii aplicanti/potentiali aplicanti din cadrul fiecarui Program Operational analizat.

"Am putut constata o abordare eronata in definirea si utilizarea fondurilor structurale, contradictorie cu prevederile Strategiei Nationale si ale Conventiei pentru Persoane cu Dizabilitati", arata autorii studiului - Institutul de Politici Publice si Fundatia "Pentru Voi".

Vezi concluzii detaliate si probleme semnalate in varianta integrala a studiului - document atasat.