Fundația Institutul de Management în Asigurări (IMA), în parteneriat cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Univeristatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Asociaţia pentru promovarea învăţământului European Mureş, Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR), derulează, pe o perioadă de trei ani, începând cu ianuarie 2011, proiectul “Program naţional de formare profesională a specialiştilor şi intermediarilor din asigurări.”

Proiectul se adresează specialiștilor și intermediarilor din domeniul asigurărilor. Prin introducerea de tehnologii moderne şi soluţii organizaţionale, proiectul va contribui la dezvoltarea profesională a circa 8.260 de specialişti (modul de curs/om) din asigurări şi va duce la creşterea calităţii serviciilor oferite şi la îmbunătăţirea adaptabilităţii lor la mediul economic, aflat în continuă schimbare.

Criza economică are efecte şi asupra companiilor de asigurări, care au fost nevoite să reducă drastic bugetul destinat formării personalului, procentul de reducere a cheltuielilor alocate formării profesionale a angajaţilor variind între 20% şi 60%, conform statisticilor furnizate de asociaţia profesională reprezentativă în domeniu (UNSAR).

Pe de altă parte, dezvoltarea accelerată a pieţei asigurărilor din ultimii ani a necesitat o sporire substanţială a forţei de vânzare, care a ajuns în prezent la peste 100.000 de intermediari de asigurare persoane fizice şi peste 2.000 persoane juridice. Nevoia de pregătire profesională a agenţilor este foarte mare, în prezent cel puţin o treime dintre aceştia necesitând formare profesională instituţionalizată în vederea atestării lor de către organismul abilitat, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Mai mult, există o obligaţie legală a entităţilor care activează în domeniu de a asigura instruirea personalului propriu.

Proiectul răspunde acestor nevoi de formare a personalului din domeniul asigurărilor şi propune realizarea de cursuri de formare profesională atât pentru manageri de la toate nivelurile, cât şi pentru angajaţi şi persoane fizice autorizate.

În cadrul proiectului, vor fi organizate 295 de cursuri, pe tematici specifice domeniului asigurărilor, precum şi în ceea ce priveşte Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea în muncă, prin intermediul cărora vor fi formate 8.260 persoane (modul de curs/om) şi vor fi realizate 14 materiale de curs. De asemenea, proiectul va contribui la dezvoltarea instituţională a Fundației Institutului de Management în Asigurări şi a filialelor sale din 6 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Sud-est, Vest, Nord-Vest, Centru, București-Ilfov), în vederea furnizării de programe de perfecţionare pentru specialiştii şi intermediarii din asigurări la nivel naţional.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. ´Investeşte în oameni!´ Contract de finanţare POSDRU/81/3.2/S/49461, axa prioritară nr. 3, Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, domeniul major de intervenţie 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii.

Persoană de contact:

Ciprian NICOLAE - Manager proiect

Fundația Institutul de Management în Asigurări

Tel: 021 230 51 20, Fax: 021 230 51 22

E-mail: cnicolae[at]ima-imi.ro

http://www.ima-imi.ro, http://www.imasig.ro