Cel putin o treime din imprumuturile garantate de Fondul de garantare pentru IMM-uri, instrument financiar gestionat de Fondul European de Investitii in numele Comisiei Europene, au fost acordate unor firme care ar fi putut obtine finantarea necesara fara sprijinul sectorului public, potrivit auditului realizat de Curtea de Conturi Europeana (CCE). Auditul a mai demonstrat ca doar 12% din imprumuturi au fost acordate unor IMM-uri in vederea unor investitii inovatoare.

"Mai mult, valoarea adaugata pe care poate sa o aduca UE prin acest instrument nu a fost clar demonstrata", se arata intr-un comunicat al CE.

CCE a mai constatat ca "obiectivele Fondului actual de garantare pentru IMM-uri sunt mai precise decat cele din cadrul programelor precedente, din punctul de vedere al realizarilor scontate. Cadrul de gestiune a operatiunilor curente este considerat a fi corespunzator, insa nu s-au stabilit nici standarde de notare, nici cerinte minime pentru selectia intermediarilor financiari. Cerintele de raportare sunt satisfacatoare, desi se limiteaza doar la monitorizarea realizarilor in loc sa aiba in vedere si rezultatele si impactul masurii".

Pe baza constatarilor sale, Curtea a formulat o serie de recomandari, cum ar fi aceea ca, in viitor, Comisia sa stabileasca niveluri-tinta cuantificabile mai precise, pentru a facilita monitorizarea indeplinirii obiectivelor instrumentului financiar. Pe parcursul duratei de viata a instrumentului, ar trebui sa se masoare progresele realizate in vederea indeplinirii acestor niveluri-tinta, oferindu-se astfel posibilitatea de a se lua masuri corective acolo unde este necesar. In plus, ar trebui prevazute masuri adecvate pentru a se asigura o alocare mai eficace a fondurilor UE in favoarea acelor IMM-uri care dispun de proiecte viabile, dar care, daca nu ar fi existat acest instrument, nu ar fi fost in masura sa obtina finantare.

Intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri) reprezinta 99% din totalul companiilor si furnizeaza 75 de milioane de locuri de munca in Uniunea Europeana. Conform Observatorului IMM-urilor Europene (Observatory of European SMEs), accesul la credite reprezinta o problema pentru IMM-urile din Europa. Sectorul public joaca un rol important in sprijinirea sectorului IMM-urilor, in special in furnizarea de finantare adecvata.

Fondul de garantare pentru IMM-uri este un instrument financiar gestionat de Fondul European de Investitii in numele Comisiei Europene, instrument prin care se furnizeaza garantii sau contragarantii intermediarilor financiari pentru imprumuturile acordate de institutiile financiare IMM-urilor cu scopul de a creste oferta de finantare prin imprumut a acestora din urma.