Ministrul Finantelor, Darius Valcov, a prezentat, in sedinta saptamanala de guvern, principalele elemente ale noului Cod Fiscal. Guvernul adopta azi proiectul noului cod fiscal, care va fi pus in discutie publica si trimis apoi in Parlament pentru aprobare. Prezentarea unor propuneri de maxima importanta pentru economie are loc fara ca ziaristii sa poata pune intrebari.

Darius ValcovFoto: gov.ro

Toate reducerile de taxe vor avea un impact negativ brut asupra bugetului de 16,2 miliarde lei in 2016, iar impactul net ar putea fi de 6,8 miliarde lei, in urma recuperarii unor venituri ipotetice.

Cota TVA

 • Reducerea cotei standard pentru toate bunurile si serviciile de la 24% in prezent la 20% incepand cu 1 ianuarie 2016
 • Reducerea cotei de TVA pentru carne, peste, legume si fructe de la 24% in prezent la 9% incepand cu  1 ianuarie 2016
 • Introducerea taxarii inverse pentru livrarea de cladiri, parti de cladire si terenuri de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare, incepand cu 1 ianuarie 2016
 • Reducerea cotei TVA de la 20% la 18% incepand cu 1 ianuarie 2018
 • Suntem a 5-a tara ca nivel al TVA, vom ajunge sub media UE dupa scaderea la 20%
 •  Frauda fiscala din TVA a fost mai mare dupa majorarea TVA
 • Practic, in momentul in care a crescut TVA a crescut si evaziunea
 • Impact bugetar brut de 11,6 mld lei in anul 2016
 • Impactul negativ net asupra bugetului: scaderea veniturilor cu 5,2 miliarde lei in 2016
 • Estimare de crestere a numarului locurilor de munca cu circa 145 mii in anul 2016 si cu circa 75 mii in urmatorii ani
 • Impact bugetar negativ de 1,7 miliarde lei in 2017 si de 5,9 miliarde lei in 2018

Contributiile sociale de stat:

 • Introducerea plafonului maxim de 5 salarii medii brute pentru baza lunara de calcul a CAS si CASS de la 1 ianuarie 2016
 • Eliminarea deducerii CASS de la calculul impozitului pe venit de la 1 ianuarie 2016
 • Introducerea obligatiei de plata a CAS si CASS pentru toate persoanele fizice care realizeaza venituri
 • Reducerea contributiei de asigurari sociale la angajat de la 10,5% la 7,5% de la 1 ianuarie 2017
 • Reducerea contributiei de asigurari sociale la angajator de la 15,8% la 13,5% de la 1 ianuarie 2017
 • Impactul negativ bugetar pentru 2017 e 5,2 mld lei, dar net e de doar 2,5 mld lei. El presupune si o crestere economica suplimentara de 0,5 pp

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:

 • Cote de impozitare diferentiate, in functie de numarul de salariati:
 • 1% pentru microintreprinderile cu 2 sau mai multi salariati
 • 3% pentru microintreprinderile cu un singur salariat
 • 3% + 1530 lei trimestrial, pentru microintreprinderile care nu au salariati
 • Impactul asupra bugetului va fi pozitiv de 316 mil. lei

Modificarea pragurilor:

75.000 euro, pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor in anul 2017

85.000 euro, pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor in anul 2018

100.000 euro, pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor in anul 2019

Impozite pe dividende

 • Eliminarea impozitului pe dividende incepand cu 1 ianuarie 2016.
 • Impact bugetar brut negativ de 1,86 miliarde lei, iar net de 0,86 mld lei in 2016

Cota unica:

 • Guvernul propune reducerea de la 16% la 14% in 2019
 • Reducerea cotei de impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti de la 16% in prezent la 14% incepand cu 1 ianuarie 2019.
 • Impact bugetar brut negativ de 4,8 mld. Lei, iar net de 2,5 miliarde lei in 2016

Impozit pe costructii:

 • Eliminarea impozitului pe constructii incepand cu 1 ianuarie 2016
 • Impact bugetar brut negativ de 1,6 mld. lei in 2016, iar net de 0,75 miliarde lei

Accize

 • Diminuarea nivelului accizelor la principalele produse energetice (motorina, benzina fara plumb si benzina cu plumb), astfel:
  Scaderea cu 20% a accizei la motorina ( de la 1897,08 lei / 1000 litri la 1518,04 lei / 1000 litri);
  Scaderea cu 18,62% a accizei la benzina fara plumb ( de la 2035,40 lei / 1000 litri la 1656,36 lei / 1000 litri);
  Scaderea cu 16,28% a accizei la benzina cu plumb ( de la 2327,27 lei / 1000 litri la 1948,23 lei / 1000 litri)Scaderea cu 15,38% a accizelor pentru bere ( de la 3,9 lei / hl / 1 grad Plato la 3,3 lei / hl / 1grad Plato)
  Scaderea cu 70% a accizelor la vinuri spumoase ( de la 161,33 lei / hl produs la 47,38 lei / hl produs) si cu 77,7% pentru bauturi fermentate spumoase (de la 213,21 lei / hl produs la 47,38 lei / hl produs)
  Scaderea cu 30% a accizelor pentru alcool etilic (de la 4738,01 lei / hl alcool pur la 3306,98 lei / hl alcool pur)
 • Eliminarea din sfera de impozitare atat a titeiului din productia interna cat si a produselor care in prezent se regasesc la Capitolul II "Alte produse accizabile": cafea, bijuterii, confectii din blanuri, autoturisme etc.
 • Impact bugetar brut negativ de 2,87 mld. lei in anul, 2016, iar net de 1,34 miliarde lei

Taxe si impozite locale:

 • Cota impozitului pe cladiri rezidentiale va fi cuprinsa intre 0,08 % 0.2%, fata de cota actuala  0,1 %;
  Cota impozitului pe cladiri nerezidentiale, va fi cuprinsa intre 0,2%-1,3%
  Pentru terenurile situate in  intravilan au fost introduse limite minime si maxime, pe ranguri de localitati si zone.
  Pot majora, pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilan,  impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500%;
  Pentru terenul agricol din extravilan nelucrat timp de doi ani consecutiv, se poate majora impozitul pe teren cu pana la 500%.

Efectul cumulat al propunerilor

Impact bugetar brut negativ de 16,2 miliarde lei, iar net de 6,8 miliarde lei. In 2017, impactul brut va fi de 6,9 miliarde, iar net de 3,1 miliarde lei. In 2018, impactul brut va fi de 7,1 miliarde lei, iar net de 3,6 miliarde lei. In 2019, impactul brut va fi de 4,8 miliarde, iar net de 2,3 miliarde lei.

Codul de procedura fiscala:

 • Se reglementeaza dreptul contribuabililor de a se adresa instantei de contencios administrativ in situatia in care contestatia nu a fost solutionata de organul competent in termen de 6 luni de la data depunerii.
 • Se dezvolta regulile cu privire la interpretarea legii fiscale care sa permita, ca ultima solutie de interpretare, aplicarea principiului "in dubio contra fiscum" (in caz de dubiu cu privire la norma fiscala, interpretarea se face in favoarea contribuabilului).
 • Se reglementeaza incetarea de drept a masurilor asiguratorii, dispuse potrivit Codului de procedura fiscala, care au fost luate inainte de emiterea titlului de creanta atunci cand titlul de creanta nu a fost emis si comunicat in termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse masurile asiguratorii. 
 • Se reglementeaza regimul obligatiilor fiscale accesorii pe perioada suspendarii executarii actului administrativ fiscal, dispusa de instanta, in sensul ca pe aceasta perioada nu se datoreaza penalitati de intarziere, ci se datoreaza doar dobanzi. 
 • Se reglementeaza principiul rezonabilitatii si echitatii ca mod de conduita a activitatii organelor fiscale atunci cand acestea isi exercita dreptul de apreciere. Acest principiu presupune ca, in cazul in care organul fiscal are un drept de apreciere si isi exercita acest drept, utilizarea acestuia nu poate fi discretionara, organul fiscal trebuie sa actioneze echilibrat, asigurand o justa proportie intre scopul urmarit si mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia;
 • Se reglementeaza expres principiul legalitatii in administrarea impozitelor si taxelor, potrivit caruia procedura fiscala se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legii, organul fiscal avand obligatia de a asigura respectarea dispozitiilor legale privind realizarea drepturilor si obligatiilor contribuabilului sau a altor persoane implicate in procedura; 
 • Se dezvolta principiul bunei credinte care trebuie sa guverneze relatiile dintre contribuabili si organele fiscale. Astfel, potrivit acestui principiu, contribuabilul trebuie sa-si indeplineasca obligatiile si sa-si exercite drepturile potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege, iar organul fiscal este obligat la respectarea riguroasa a drepturilor contribuabililor in fiecare procedura aflata in derulare; 
 • In procedura de atragere a raspunderii solidare, se clarifica procedura audierii inaintea emiterii deciziei de catre organul fiscal, in sensul ca persoana in cauza are dreptul sa isi prezinte in scris punctul de vedere, in termen de 5 zile lucratoare de la data audierii. In plus, s-a reglementat sanctionarea cu nulitatea a deciziilor de atragere a raspunderii solidare emise fara audierea prealabila a persoanei careia i s-a atras raspunderea
 • Se reglementeaza posibilitatea contestatorului de a-si sustine oral contestatia in fata organului competent cu solutionarea acesteia, situatie in care se va convoca si organul fiscal emitent, scopul fiind dezbaterea contradictorie a cauzei;
 • S-a reglementat posibilitatea efectuarii indreptarii erorilor materiale din documentele de plata ale contribuabililor si in cazul in care plata s-a efectuat intr-un cont al altui buget decat cel al carui venit este creanta platita;
 • S-a prevazut ca avizul de inspectie fiscala sa fie comunicat in toate cazurile, chiar si daca aceasta presupune comunicarea la inceperea inspectiei;
 • S-a extins de la 3 la 5 zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale dreptul contribuabilului de a prezenta, in scris, punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale. In cazul marilor contribuabili, termenul este de 7 zile. Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducatorului organului de inspectie fiscala;
 • S-a eliminat taxa extrajudiciara de timbru pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala emis de organele fiscale, la solicitarea persoanelor fizice, in scopul reducerii poverii administrative, precum si a diminuarii birocratiei