Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis deschiderea procedurii de redresare pe baza de plan la Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A, dupa ce un control inopinat a reliefat "o serie de deficiente privind solvabilitatea si nivelul capitalului societatii", anunta ASF, intr-un comunicat remis HotNews.ro.

Ce probleme a constatat ASF:

  • Gradul ridicat de subadecvare a rezervelor de dauna, de 43%
  • coeficient de lichiditate de 0,83 pentru activitatea de asigurari generale
  • Intarzieri importante la plata despagubirilor aferente daunelor Carte Verde, fiind inregistrate la B.A.A.R. cereri de chemare in garantie, cu consecinte negative asupra intregii piete de asigurari RCA din Romania;
  • O datorie semnificativa aferenta cedarii in reasigurare a riscurilor incluse in clasa 10 - RCA, reprezentand aproximativ 85% din totalul datoriilor fata de reasiguratori;
  • O expunere ridicata la risc, reprezentand totalul sumelor asigurate pentru politele in vigoare, raportat la valoarea activului net inregistrata de societate la aceeasi data, la clasa 15 - Asigurari de garantii, incheiate pe teritoriul Romaniei si in Spatiul Economic European;
  • Absenta unei evaluari, pe o baza prudenta, a sumelor de incasat de la societati afiliate si diversi debitori, cu valori si vechimi semnificative, fara a tine cont, de asemenea, de deprecierea creantelor respective.

In urma deciziei ASF, activitatea de subscriere a Societatii de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A. va fi limitata la 75% din totalul sumelor de asigurare brute inregistrate in anul 2015, mai putin clasa 15 - Asigurari de garantii, unde subscrierea de noi contracte de asigurare va fi interzisa.

Politele de asigurare deja emise raman valabile pana la data expirarii.

In termen de cel mult 20 de zile de la data comunicarii deciziei Consiliului ASF, City Insurance S.A. are obligatia sa desemneze un auditor financiar, persoana juridica, pentru efectuarea unei evaluari corecte, prudente si realiste a activelor, datoriilor si capitalurilor sale proprii.

De asemenea, in termen de 20 zile de la data primirii deciziei, Consiliul de administratie al Societatii de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A. are obligatia sa intocmeasca si sa depuna la sediul ASF un plan de redresare financiara.

Planul va cuprinde masurile de redresare financiara, precum si modalitatile concrete si termenele de indeplinire a masurilor asumate de conducerea societatii in vederea asigurarii fondurilor proprii eligibile care acopera SCR (Solvency Capital Requirement) sau pentru modificarea profilului de risc, a fondurilor proprii eligibile care acopera MCR (Minimum Capital Requirement), precum si a coeficientului de lichiditate. Termenul pentru reincadrarea in cerintele SCR este de maximum 6 luni, in timp ce termenul pentru respectarea cerintelor MCR este de 3 luni - de la aprobarea planului de redresare.