Fiscul, prin Direcția Antifraudă, a aplicat sancțiuni pentru diverse fapte contravenționale în cea de-a doua jumătate a anului trecut. Într-un document al ANAF nu sunt menționate și sumele, ci doar tipologia faptelor.

ANAFFoto: Hotnews / Florin Barbuta

Dacă ne uităm pe datele din trimestrul III observăm că a crescut valoarea amenzilor aplicate cu 24%, la 30,8 milioane lei, iar valoarea bunurilor confiscate a urcat de aproape 4 ori, la 5,9 milioane lei.

Tipologia faptelor pentru care au fost aplicate principalele sancțiuni contravenționale în semetrul II din 2022.

 • nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic;
 • neconectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF;
 • neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale potrivit reglementărilor legale, respectiv neemiterea de bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate;
 • neîntocmirea de documente justificative pentru sumele introduse/ extrase din unitățile de vânzare;
 • nerespectarea reglementărilor cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor distruse;
 • încasări/plăți fragmentate în numerar de la/către beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei;
 • achiziționarea produselor accizabile de la persoane care desfășoară activități de distribuție și comercializare angro a băuturilor alcoolice și tutunului prelucrat fără a deține atestat de comercializare emis de autoritatea competentă;
 • deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute de lege.

Principalele deficiențe identificate la persoane fizice

 • modul de completare a situațiilor financiare depuse de persoanele juridice/ persoanele juridice în cadrul cărora persoanele fizice dețin calitate de asociat/acționar;
 • modul de organizare și conducere a evidenței contabile la persoanele juridice deținute/administrate de către persoanele fizice verificate, cu privire la raporturile economice/juridice derulate între acestea; de exemplu înregistrarea împrumuturilor acordate de către acționari/asociați în contul 462–Creditori diverși și nu în contul 4551– Acționari/asociați – conturi curente;
 • neîndeplinirea, de către birourile notariale implicate, a obligațiilor declarative privind operațiunile de vânzare-cumpărare de bunuri imobile;
 • modul de completare a declarației de patrimoniu și de venituri (prin necompletarea/ completarea eronată a rubricilor prevăzute), pe care persoana fizică verificată are obligația să o depună în termen de 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare;
 • modul de completare a declarației unice (prin completarea eronată a rubricilor prevăzute/ nedeclararea tuturor veniturilor) depuse de persoanele fizice;
 • nedeclararea la autoritățile fiscale române a veniturilor obținute din orice surse pe teritoriul altor state de către persoanele fizice rezidente fiscal în statul român.