Proiectul privind creșterile de taxe care ne așteaptă pare a fi fost modificat. Profit.ro a prezentat o varianta modificată a draftului inițial. De precizat că vorbim tot de draft, deci o variantă de lucru, care era valabilă la 18 august.

TaxareFoto: Anna Berkut / Alamy / Alamy / Profimedia

Unele lucruri au rămas la fel, iar altele au fost modificate. Conform surselor noastre, nici aceasta nu este varianta finală.

Taxarea microîntreprinderilor în noua variantă

Cotele de impozitare propuse pe veniturile microîntreprinderilor:

• 1%, pentru cele care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv

• 3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro sau

2. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 - Activități de editare a altor produse software, 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5610 - Restaurante, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a., 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 - Activități juridice, pentru activități ale notarilor și avocaților, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 - Activități de asistență medicală specializată, 8623 - Activități de asistență stomatologică, 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană.

În situația în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare și la alte microîntreprinderi, ei trebuie să stabilească microîntreprinderile care ies de sub incidența impozitului pe venit.

IMPORTANT: Plata anticipată pentru trimestrul IV al anului de calcul

Pentru trimestrul IV al anului fiscal 2023 și al anilor fiscali următori din perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2026, contribuabilul declară și plătește, în contul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, o plată anticipată, luând în considerare elementele care constituie baza impozabilă ale lunilor octombrie și noiembrie, iar în contul elementelor care constituie baza impozabilă aferentă lunii decembrie luând în considerare baza impozabilă aferentă lunii noiembrie.

Plata anticipată pentru trimestrul IV se declară și se plătește până la data de 25 decembrie 2023/25 decembrie al anului de calcul, din perioada de aplicare a prezentului articol, urmând ca definitivarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul IV să se efectueze până la termenul de depunere a declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Impozitarea IT-știlor pentru ce depășesc 10.000 de lei / Angajații din construcții și agricultură vor plăti CASS

Scutirea de impozit pe venit s-ar aplica la un singur angajator, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv obținute din salarii și asimilate salariilor realizate de persoana fizică în baza unui singur contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, pe baza opțiunii exprimate, în scris, prin declarație pe propria răspundere depusă la angajator/plătitor, după caz.

Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

De asemenea, proiectul prevede faptul că se restrâng facilitățile din construcții și industria alimentară în sensul că vor plăti CASS.

Dobânzile la titlurile de stat: impozitate / Câștigurile pe bursă, impozit de 0,5 – 1,5%

Draful prevede și faptul că dobânzile la titlurile de stat vor fi impozitate cu 10%.

„Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează și se reține la momentul plății

dobânzii, de către entitățile autorizate potrivit legii cu vânzarea, colectarea subscrierilor şi să efectueze plăţile aferente acestor instrumente de datorie publică”, se arată în document.

Plata impozitului pentru veniturile din dobânzi se face până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut. Impozitul datorat se plătește la bugetul de stat.

În ceea ce privește piața de capital, se modifică taxarea, acum fiind vorba despre 1-3%. Conform drafului:

  • Se va aplica o cotă de 0,5% pentru cei care le-au deținut acțiunile mai mult de un an
  • Se va aplica o cotă de 1,5% pentru cei care le vând mai repede de 1 an.

Alte măsuri:

ANAF îți va cere 70% din banii pe care nu-i poți justifica, în loc de 16% cum e în prezent. (draftul inițial vorbea despre 50%).

IT-știi pot opta să nu cotizeze la Pilonul II de pensii.

O noutate pentru PFA-uri, plata CASS pentru venituri mai mari de 60.000 euro. Vor datora o diferență de contribuție de asigurări sociale de sănătate.

Baza anuală de calcul al diferenței de contribuție de asigurări sociale de sănătate o reprezintă partea din venitul net realizat/brut anual care depășește echivalentul în lei al sumei de 60.000 euro anual.