Persoanele fizice autorizate (PFA) vor fi lovite destul de dur de Coaliția PSD-PNL prin modificarea taxării. În primul rând contribuțiile la CAS și CASS, pentru că așa ca până acum se vor raporta la salariul minim, automat vor crește doar din această perspectivă.

Cornel Grama - consultant fiscalFoto: Hotnews / Florin Barbuta

Vezi: OFICIAL Ce creșteri de taxe își asumă Coaliția PSD-PNL. Cum arată proiectul DOCUMENT

Salariul minim la 01.01.2024 se preconizează a fi cel putin 3.500 lei (de la 1 octombrie va fi 3.300 lei ).

În calcule vom lua salariul minim brut pe 2024 – 3.500 lei.

În ceea ce privește CASS...

CASS a rămas la o bază de calcul cuprinsă între 6 salarii și 60 de salarii la venitul net, respectiv norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată.

Orice PFA care se înființează va trebui să treacă în Declarația unică o baza de calcul de cel putin 6 salarii minime (21.000 lei) și va achita un CASS de 10% - 2100 lei pana în 25 mai a anului urmator.

Sunt exceptate acele PFA care au venituri din:

a) salarii și asimilate salariilor la un nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile; sau

b) din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c) - h) (chirii, dividende, dobânzi, bursă, crypto, alte surse), pentru care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe tara.

Dacă un PFA are venituri din activități independente de peste 60 salarii (210.000 lei) și din (dividende sau chirii sau bursă, crypto etc.) peste 24 de salarii minime va ajunge să plateasca CASS la 84 de salarii minime (deci la 294.000 lei - o cota de 10% ar fi 29.400 lei) .

Cu alte cuvinte aproape 30.000 lei /an DOAR contribuția la CASS.

Voi argumenta mai jos acest lucru:

Vorbim de CASS la PFA cu venit sa zicem peste 60 de salarii (210.000 lei) care are și dividende peste 24 de salarii.

Citez : "Art. 170 - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) (1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b), din una sau mai multe surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, stabilite potrivit art. 68, 68^1 şi 69, după caz, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120. La determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale prevăzute la art. 118.

(la litera b sunt activități independente PFA, profesii libere)

(2) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c) - h), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit alin. (5), dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120."

(la litera c-h sunt: dividende, chirii, câștig la bursă, crypto, dobânzi etc.)

(5) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c) - h) o reprezintă:

• a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară;

• b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară;

• c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.”

Care va sa zică va plăti CASS asa:

  • 60 salarii x 3500 x 10% = 21.000 lei la PFA
  • 24 salarii x 3500 x10% = 8.400 lei la dividende

Nu există nicio prevedere care să spună că dacă plătești din PFA la 24 de salarii la celelalate venituri (dividende, chirii, bursă, dobânzi) ești scutit pentru că deja ai "cotizat" la 24 de salarii, ba mai mult ai platit la... 60 de salarii!

Nu există nicaieri în lege să scrie că se cumulează cele de la art. 155 litera b cu cele de la literele c-h .

Sunt tratate distinct.

În ceea ce privește CAS...

În ceea ce priveste CAS :

Raman plafoanele de 12/24 de salarii ca în prezent, se renunță la cel de 36 de salarii din drafturile anterioare.

Cu alte cuvinte un PFA cu venit peste 60 de salarii va plati DOAR din contribuții sociale:

CAS 21.000 lei

CASS 21.000 lei

O suma de 42.000 lei/an, adica 8500 euro doar din contribuții sociale pe lângă impozitul de 10%.

Daca mai are și alte categorii de venituri de care am amintit mai sus (chirii, dividende, bursă, crypto, dobânzi, alte surse) mai “cotizează“ la CASS încă 10% la 24 salarii, adică 8.400 lei.

În aceste condiții, forma de organizare ca PFA nu mai are nicio justificare pentru a fi aleasă de către un antreprenor, microîntreprinderea este de departe cea mai buna solutie.

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj și unul dintre fondatorii și administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un număr de peste 44.000, serviciile sale acoperind următoarele domenii: întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistență pe probleme fiscale și în materie de creanțe bugetare, reprezentare în fața organelor fiscale, instruire și perfecționare în domeniul fiscal. Opiniile exprimate în acest articol aparțin în exclusivitate autorului.