ANAF a pregătit proiectul Declarației unice pentru 2024, mai exact noua variantă a Formularului 212 ce trebuie completat de cei care au activități independente, venituri din chirii, dividende, dobânzi, criptomonede, videochat, meditații și altele.

ANAFFoto: Hotnews / Florin Barbuta

Reamintim că trebuie depusă până pe 25 mai 2024.

Proiect Declarația unica 212- click pentru a deschide

Modificările vizează, în principal, următoarele aspecte:

1. Modul de stabilire a bazei de calcul al impozitului pe venitul din cedarea folosinței bunurilor, în sensul în care, în anul 2023, venitul brut reprezintă venit anual impozabil.

2. Modalitatea de stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, începând cu anul 2023

La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacţiei prin aplicarea unei cote de impunere (1% sau 3%) în funcție de perioada de deținere a proprietăților imobiliare, (deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv sau deţinute o perioadă mai mare de 3 ani).

3. Modalitatea de stabilire a impozitului pe veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, începând cu anul 2023

4. Modificarea prevederilor privind stabilirea și definitivarea obligațiilor fiscale anuale reprezentând contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice ca urmare a introducerii noilor plafoane în funcție de care se calculează contribuțiile sociale, respectiv de 6, 12 sau 24 salarii minime brute pe ţară, după caz, în funcție de nivelul veniturilor realizate în anul fiscal 2023

În ceea ce privește veniturile estimate:

1.Modul de stabilire a bazei de impunere și a impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, începând cu anul fiscal 2024

Astfel, în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, venitul net anual se stabilește prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.

Veniturile din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, se impun prin reținere la sursă, impozitul fiind final.

Totodată, au fost abrogate dispozițiile potrivit cărora veniturile realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, sunt calificate ca venituri din activități independente.

De asemenea, a fost eliminată opțiunea de determinare a venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

2. Începând cu anul fiscal 2024, potrivit Legii pentru înființarea și funcționarea punctelor gastronomice locale, veniturile realizate de persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității ca punct gastronomic local reprezintă venituri din activități independente pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit, conform prevederilor Codului fiscal.

3. Modificarea prevederilor privind stabilirea și declararea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente din una sau mai multe surse, începând cu anul fiscal 2024

În cazul veniturilor din activități independente, contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată se stabilește la o bază de calcul egală cu suma venitului estimat a se realiza pentru anul fiscal de impunere sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (capitolul II), respectiv 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia.

Având în vedere modificările legislative menționate, se propune modificarea modelului și conținutului formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, care va fi utilizat pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2024.

Mai sunt și alte modificări, dar ca de obicei, în cursul anului 2024, până pe 24 mai, vom veni cu ghid VIDEO privind diversele modalități de completare.

Citește și: Când se depune Declarația unică în 2024 / Ce salariu minim se ia în calcul la plata contribuțiilor