Prin Legea nr. 239/06.11.2020 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal s-au introdus noi prevederi privind educația timpurie care au schimbat regulile fiscale aplicabile cheltuielilor privind educația timpurie.

Cornel Grama - consultant fiscalFoto: Hotnews / Florin Barbuta

Astfel:

- cheltuielile privind funcționarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: creşe și grădiniţe au fost eliminate din categoria cheltuielilor sociale;

- cheltuielile privind funcționarea creşelor și grădiniţelor, precum și decontările privind cheltuielile aferente educației timpurii pentru copiii angajaților au fost considerate cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal;

- concomitent, s-a reglementat scăderea acestor cheltuieli cu educația timpurie din impozitul pe profit datorat, dar nu mai mult de suma de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil.

Prin acte normative subsecvente aceste prevederi au fost suspendate, în perioada 1 aprilie 2021- 31 decembrie 2023 inclusiv.

Prin OUG 115/2023 s-au introdus o serie de facilități fiscale referitoare la aceste cheltuieli privind educația timpurie.

În cadrul impozitului pe profit

Regimul fiscal al cheltuielilor privind creșele, grădinițele și educația timpurie

S-au inclus cheltuielile privind funcționarea creşelor și grădiniţelor, precum și a decontărilor privind cheltuielile aferente educației timpurii pentru copiii angajaților în cadrul dispozițiilor aplicabile cheltuielilor sociale.

Cheltuielile sociale sunt in limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului angajatorului (firmei).

Totodată, sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie, conform legislaţiei în vigoare, se limitează la nivelul sumei de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil.

Cu alte cuvinte aceste cheltuieli ale firmei cu educatia timpurie sunt deductibile la calculul impozitului pe profit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile firmei, dar nu mai mult de 1.500 lei /luna pentru fiecare copil.

În cadrul Impozitului pe venit și contribuții sociale obligatorii

S-a inclus începând cu veniturile lunii ianuarie 2024 în plafonul lunar neimpozabil și care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, sau din solda lunară/salariul lunar a următoarelor venituri/avantaje:

- sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unități de educaţie timpurie, potrivit legii, în limita stabilită de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil.

Prin urmare, pentru aceste sume suportate/acordate de angajator în limita de mai sus, nu se va calcula impozit pe salarii, CAS și nici CASS.

În cazul sumelor plătite direct de către angajat, acestea se acordă de către angajator, în limita aceluiași plafon, pe baza documentelor justificative prezentate de angajat.

În cazul sumelor acordate angajaţilor proprii pentru plasarea copiilor acestora în unități de educaţie timpurie se aduc următoarele clarificări:

- sumele plătite direct de către angajat pentru plasarea copiilor în unități de educaţie timpurie, se deconteză de către angajator pe baza documentelor justificative prezentate de angajat, în limita aceluiași plafon de cel mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil.

Sumele suportate/acordate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.

Suma se acordă unui singur părinte, la un singur angajator, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui. În situația în care desfășoară activitate la mai mulți angajatori, angajatul are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de plăți de la un alt angajator.

Prin părinte, în sensul legii, se înţelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Să luăm un exemplu

Salariat cu salariul de încadrare brut de 5.000 lei. Acesta are doi copii din care unul este la creșă/gradiniță.

Plafonul lunar neimpozabil pentru facilitati 33% x 5.000 = 1.650 lei. Observăm că suma de 1.500 lei se încadreaza în plafonul de 33% și mai rămân încă 150 lei pentru alte facilitati prevazute in Codul fiscal la art 76 alin 4^1.

Angajatorul îi poate acorda în fiecare lună acestui salariat până la 1.500 lei pentru copilul aflat la creșă/grădiniță astfel:

1- Angajatorul îi plateste direct creșei/grădinitei – până la 1.500 lei /lună.

2- Angajatul plătește creșei/grădiniței până la 1.500 lei /lună și angajatorul îi deconteaza această sumă în baza documentelor justificative prezentate de angajat.

  • N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj și unul dintre fondatorii și administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un număr de peste 46.000, serviciile sale acoperind următoarele domenii: întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistență pe probleme fiscale și în materie de creanțe bugetare, reprezentare în fața organelor fiscale, instruire și perfecționare în domeniul fiscal. Opiniile exprimate în acest articol aparțin în exclusivitate autorului.