Odată cu Ordonanta trenuleț, OUG 115/2023 din decembrie, se schimbă regulile jocului în ceea ce privește contribuția de asigurări de sănătate (CASS), începând cu veniturile la activități independente din anul 2024.

Cornel Grama - consultant fiscalFoto: Hotnews / Florin Barbuta

În ce sens?

Începând cu 2024, CASS se va calcula cu totul diferit față de acum.

În ceea ce privește CASS – se va plăti 10% la venitul realizat sau la norma de venit și va fi plafonată la 60 de salarii minime.

Astfel, CASS se va calcula la o bază de calcul care nu poate fi mai mare de 60 de salarii la venitul net, respectiv norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată.

Textul legii aplicabil pentru veniturile din anul 2024:

“ ART. 170 - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)

(1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) (n.r. activitati independente ) , din una sau mai multe surse, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, stabilite potrivit art. 68, 681 şi 69, după caz, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120. La determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale prevăzute la art. 118.”

Dacă PFA e cu normă de venit, va datora CASS la norma de venit chiar dacă va realiza venituri mult mai mari decât norma.

Dar la sistem real este durerea, ca să zic așa.

Luăm un exemplu PFA în sistem real care realizează 10.000 lei venit net în 2024.

Acesta va plăti o contributie de CASS de 10% la venitul net 10.000 lei, adică 1000 lei.

Intervine încă o măsură fiscală în plus față de acum și anume:

  • Dacă baza de calcul realizată este mai mică decât 6 salarii minime (adica 3300 lei x6 = 19.800 lei) atunci PFA va datora o DIFERENȚĂ de contributie CASS până la o bază de calcul de 6 salarii minime), astfel încat în final să plăteasca 10% x 19.800 lei = 1.980 lei CASS .

Revenind la exemplul nostru cu 10.000 lei realizat, înseamnă că pe lângă cei 1.000 lei se va mai datora încă o diferență la CASS de 980 lei.

Adică mai vine de acasă cu bani acea PFA ca să își achite contribuția la sănătate.

Sunt exceptate de la această DIFERENȚĂ de CASS acele PFA care au venituri din:

a) salarii și asimilate salariilor la un nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile; sau

b) din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c) - h) (chirii, dividende, dobânzi, bursă, crypto, alte surse), pentru care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe tara.

Sunt exceptate și acele persoane care fac parte din categoriile scutite de la plata CASS (de ex. elevi, studenți)

În exemplul nostru, dacă ne încadrăm la una din cele 2 exceptii a) sau b) se va datora CASS la 10.000 lei adică 1.000 lei.

Dar evident că va plăti CASS la salarii dacă e pe litera a) sau pentru celelalte categorii de venituri dacă e excepția de la litera b).

Această măsură fiscală este prevăzută tot în Codul fiscal, introdusă prin OUG 115/2023:

ART 174 “ (5) În situaţia în care baza de calcul prevăzută la art. 170 alin. (1), cumulată din una sau mai multe surse de venit din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b), corespunzătoare veniturilor estimate/realizate sau pentru care s-a aplicat reţinerea la sursă în cursul anului, după caz, este mai mică decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, persoanele fizice datorează o diferenţă de contribuţie de asigurări sociale de sănătate până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 şi depun declaraţia prevăzută la art. 122 până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

(9) Diferenţa de contribuţie de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (5) nu se datorează în cazul în care, în anul fiscal precedent, persoana fizică a realizat venituri din:

a)salarii şi asimilate salariilor la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile; sau

b)din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h), pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.”

Dar ce se întâmplă dacă acel PFA nu are venituri deloc (e pe zero) sau e în pierdere în 2024?

Dar dacă presupunem că acel PFA închide activitatea la Registrul Comerțului în anul 2024? De exemplu în martie 2024.

Nicăieri în textul de lege de mai sus nu se prevede că dacă ai venit 0 sau pierdere sau ai închis activitatea în timpul anului nu se datorează acea diferență de CASS până la 1.980 lei (baza de calcul la 6 salarii minime).

Și uite așa cum ai de plată CASS 1.980 lei dacă ești pe zero sau chiar în pierdere în anul 2024.

Vestea bună e ca plata e scadentă doar la anul, în 25.05.2025.

Și încă un aspect. Dacă acum la completarea Declarației unice la estimarea anului 2024 să zicem că PFA, care nu e la excepțiile de mai sus, va declara zero ca venit și nu bifează secțiunea de CASS, oricum va datora 1.980 lei contribuția de sănătate în 25.05.2025 dar nu va beneficia de asigurarea de sănătate din 25.05.2024 până la 25.05.2025.

Cu alte cuvinte si cu banii luați și fără asigurare de sănătate. Deci atenție la completarea Declarației unice.

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj și unul dintre fondatorii și administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un număr de peste 46.000 membri, serviciile sale acoperind următoarele domenii: întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistență pe probleme fiscale și în materie de creanțe bugetare, reprezentare în fața organelor fiscale, instruire și perfecționare în domeniul fiscal. Opiniile exprimate în acest articol aparțin în exclusivitate autorului.