Declarația 230 poate fi depusă și în 2024. Încă mai există această opțiune, având în vedere că Guvernul PSD-PNL a limitat drastic sponsorizarea ONG-urilor.

Declaratia 230 in 2024Foto: ANAF

Așadar, dacă nu-ți place ca Statul să păstreze toți banii din impozitul pe venit de 10% pe care ți-l ia din salariu lună de lună, poți opta ca o parte din acei bani să se ducă către un ONG care face cu adevărat schimbări benefice: de la ajutorarea altor oameni, la protejarea animalelor.

Termenul limită pentru depunerea Declarației 230 este 27 mai

Termenul pentru depunerea acestei declarații este 25 mai, dar cum această zi pică sâmbătă, se prelungește, conform Codului de procedură fiscală, până luni - 27 mai.

Acest formular reprezintă cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care:

  • realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor
  • venituri din pensii
  • venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit
  • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii:

- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

- dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

*se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora

De exemplu, dacă ești salariat într-o firmă poți depune Declarația 230.

Singurii care nu vor depune sunt angajații din construcții, agricultură și industria alimentară pentru că ei nu plătesc impozit pe venit. Dacă își doresc să facă bine, ei pot dona în mod direct.

Declarația 230 se poate descărca de pe site-ul ANAF. În ceea ce privește completarea, este una dintre cele mai simple. Majoritatea ONG-urilor pun la dispoziție o varianta precompletată cu datele lor, la care poți adăuga nume, prenume etc.

Se mai poate depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Sponsorizarea ONG-urilor este lovită de modificările fiscale adoptate de Guvern începând din acest an: microîntreprinderile nu mai au facilitatea de a scădea din impozitul pe venit, iar PFA nu mai pot redirecționa 3,5%.

Vezi și: Sponsorizarea ONG-urilor se mai complică puțin: Pe lângă formularul 107, firmele plătitoare de impozit pe profit vor trebui să depună și formularul 177