Ministerul Finanțelor a venit cu modificări în privința termenului în care nu se dau amenzi la e-Factura (OUG 30/2024), dar pare că a generat o nouă problemă de interpretare a legislației, conform unui document transmis de Camera Consultanților Fiscali către instituție.

e-Factura, obligatorie de la 1 ianuarie 2024Foto: Hotnews / Florin Barbuta

La cum sunt formulate noile prevederi, reiese că amenzile pentru netransmitere se vor da pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie, urmând să dispară acele sancțiuni de la 1 iulie 2024.

Practic, acele sancțiuni se vor aplica într-o singură lună, în iunie (31 mai fiind termenul prin care s-a prelungit perioada în care nu se dau amenzi).

Când a făcut corelarea cu Legea 296/2023, Ministerul Finanțelor s-au referit la un alineat care induce către acea interpretare.

Mai exact, spune Camera Consultanților Fiscali, “prin OUG 30/2024 la art. III, s-a reglementat că nerespectarea prevederilor art. LIX alin. (6) din Legea nr. 296/2023 pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice”.

Astfel, acel art. LIX alin. (6) se referea la termenul de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea in sistemul efactura a facturilor emise în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2024.

“Dar, nu regăsim în OUG 30/2024 aceleași prevederi de aplicare a sancțiunilor și pentru perioada care începe după 1 iulie 2024. Fiind un mod de aplicare a unei sancțiuni o singură dată, indiferent de numărul de facturi al căror termen limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice, considerăm că este necesar să se reglementeze în mod similar pentru facturile emise după 1 iulie 2024”, spune Camera Consultanților Fiscali.

Organizația a trimis de 3-4 ori o scrisoare către Ministerul Finanțelor în care sesizează probleme practice de aplicare a e-Factura, precum situația firmelor cu codul de TVA anulat, a facturilor emise pentru operațiuni în afara sferei TVA, deducerea TVA pe baza altor documente decât e-factura, după 1 iulie 2024 și altele.

De ce s-a ajuns aici

Consultanții fiscali cu care am discutat spun că legislația e-Factura este întinsă prin mai multe legi și au început și cei de la Ministerul Finanțelor și ANAF să se încurce în ea.

Se simte nevoia adunării textului la un loc, pentru că acum contribuabilii caută în mai multe legi pentru a înțelege cum să o aplice în anumite situații.

Fiind neclară, are nevoie de o rescriere așa cum s-a întâmplat în trecut și cu Codul fiscal, care și acesta ar avea nevoie astăzi de același lucru, având în vedere multitudinea modificărilor din 2016 până astăzi.