Modul în care este redactată Ordonanța (OUG 34/2024) prin care Guvernul Ciolacu a încercat să corecteze problema taxării concediilor medicale este interpretabilă. Camera Consultanților Fiscali (CCF) încearcă să înțeleagă de la Ministerul Finanțelor dacă trebuie luate în calcul concediile medicale sau certificatele pentru concedii. Ordonanța face referire la perioada concediului medical (care poate fi mai mare de 1 lună) și nu la perioada înscrisă în certificatul medical.

Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților FiscaliFoto: Adi Iacob / HotNews

Este foarte important acest lucru: în funcție de asta vor trebui rectificate statele de salarii și Declarațiile 112 depuse de la începutul anului și până acum.

Prin acea OUG se elimină contribuția de sănătate pentru indemnizațiile de concedii medicale, cu excepția concediilor medicale pentru boală obișnuită, carantină și reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru.

Camera Consultanților Fiscali înțelege că „eliminarea contribuției de sănătate vizează întreaga perioadă, începând cu 1 ianuarie, a concediilor medicale exceptate de la plata acestei contribuții, dacă aceste concedii medicale sunt în curs/în continuare la data de 12 aprilie și nu doar perioada care începe în luna aprilie 2024”.

În nota de fundamentare a acelei OUG scrie: „Totodată, prin norma tranzitorie se reglementează faptul că pentru concediile medicale a căror perioadă de acordare încetează după data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, ținând cont de faptul că aceste concedii medicale se acordă pentru fiecare lună calendaristică, iar cele acordate în luna aprilie 2024 se depun până la data de 5 a lunii mai 2024, este necesar ca acestea să fie scutite de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru întreaga perioadă”.

Din acest text explicativ al Notei de fundamentare, CCF înțelege că măsura adoptată vizează întreaga perioadă de concediu medical, dacă acest concediu medical este în derulare la data de 12 aprilie 2024, indiferent dacă perioada de concediu medical este fracționată formal de mai multe certificate medicale pe care este menționat însă indicativul „în continuare”. Astfel, aceasta ne arată tocmai faptul că este vorba de o singură perioadă neîntreruptă de concediu medical care încetează după intrarea în vigoare a noii prevederi.

CCF mai spune:

„În acest sens, luând în considerare argumentele prezentate, pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2024, considerăm că este necesar să se analizeze certificatele pentru concedii medicale emise pentru perioada 1 ianuarie 2024 – prezent, astfel:

• Certificate de concedii medicale pentru codurile 05, 51, 06, 08, 09, 91, 92, 12, 13, 14, 15, 16, 17 emise pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2024 – până la o dată anterioară zilei de 12.04.2024 => indemnizația aferentă este supusă contribuției de sănătate. Pentru aceste situații nu este necesară recalcularea taxelor și a indemnizației nete.

• Certificate de concedii medicale pentru codurile 05, 51, 06, 08, 09, 91, 92, 12, 13, 14, 15, 16, 17 emise pentru perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2024 – până la o dată ulterioară zilei de 11.04.2024 => indemnizația aferentă nu este supusă contribuției de sănătate. Pentru aceste situații este necesară recalcularea taxelor și a indemnizației nete perioadei anterioare, pentru eliminarea contribuției de sănătate calculată conform prevederilor OUG nr. 115/2023.”

La acele coduri exceptate de la contribuție găsim, printre altele: sarcină și lăuzie, urgență medico-chirurgicală, risc maternal sau tuberculoză.

Astfel, pentru aceste indemnizații relevantă este data încetării acestor concedii, respectiv dacă aceasta este anterioară sau ulterioară datei de 12.04.2024 (incluzând 12.04.2024).

Astfel, începând cu luna mai 2024, toate indemnizațiile de concedii medicale pentru codurile respective sunt exceptate de la plata contribuției de sănătate, în opinia Camerei Consultanților Fiscali.

Vezi întreaga scrisoare a Camerei Consultanților Fiscali transmisă Ministerului Finanțelor pe tema concediilor medicale.