Noile reglementari au modificat anumite termene de emitere a unor documente cu incidenta pe procedura fiscala, astfel: termenul pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate va fi de 3 luni (in loc de 45 zile conform prevederilor anterioare), iar termenul pentru eliberarea certificatului de inregistrare fiscala va fi de 10 zile (in loc de 15 zile conform prevederilor anterioare).

Alex Milcev-PartnerFoto: Hotnews

Foarte importanta este modificarea in ceea ce priveste contraventiile in cazul declaratiilor recapitulative. Astfel, nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative se va sanctiona cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei iar depunerea unei declaratii recapitulative incorecte ori incomplete se va sanctiona cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei (astfel penalitatea de 2% din suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau declarate incomplet/incorect, conform prevederilor anterioare, a fost eliminata).

In plus, termenul de depunere al declaratiei recapitulative va fi data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incepand cu declaratia aferenta lunii august 2011.

In ceea ce priveste impozitul pe profit, s-a amanat introducerea sistemului de plati anticipate pentru 1 ianuarie 2013 cand contribuabilii (cu anumite exceptii) vor putea opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial. Un sistem asemanator este deja aplicabil in prezent la nivelul bancilor (desi bancile nu au dreptul de optiune).

In ceea ce priveste taxele locale, noile reglementari majoreaza incepand cu 1 ianuarie 2012 cota impozitului pe cladiri pentru persoane juridice in cazul unei cladiri nereevaluate, acest lucru ‘obligand’ practic contribuabilul sa reevalueze cladirile (cu un cost suplimentar) astfel incat sa evite plata unui impozit majorat. Cota este stabilita intre 10% - 20% sau intre 30% - 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani, respectiv 5 ani.

In ceea ce priveste impozitul pe venitul persoanelor fizice, conform noilor reglementari, daca conditiile de rezidenta sunt indeplinite, persoana fizica nerezidenta va fi supusa impozitului pe venit pentru veniturile din orice sursa incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care persoana devine rezidenta in Romania. Exceptie fac persoanele care fac dovada rezidentei in alte state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri. Astfel termenul precedent de 3 ani pentru impozitarea veniturilor mondiale ale nerezidentilor a fost redus la 1 an.

Ca si noutate in materie de accize, nefavorabila contribuabilului, contestarea unei decizii de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal nu mai suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa, asa cum era anterior.

Noile reglementari vin in sprijinul contribuabilului in ceea ce priveste ordinea stingerii datoriilor fiscale. Astfel, se vor stinge cu prioritate toate obligatiile principale si ulterior obligatiile accesorii, in acest mod evitand calculul de accesorii suplimentare la nivelul contribuabilului. Se incearca si o accelerare a incasarii creantelor la bugetul de stat prin anularea/reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere pentru obligatiile restante la 31 august 2011 in situatia in care principalul si dobanzile aferente se sting pana la 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012