Bancile vor solicita un avans de minim 25% la creditele imobiliare in euro si de 40% la cele in alte valute daca clientul nu obtine venituri in moneda respectiva sau daca acestea nu sunt indexate la moneda creditului, se arata in Regulamentul BNR privind creditele destinate persoanelor fizice. In cazul in care clientul obtine venituri in valuta creditului, sau sunt indexate la acea moneda, avansul minim va fi de 20%.

In ceea ce priveste creditele imobiliare in lei, avansul minim pe care trebuie sa il aduca clientii va fi de 15%.

Aceste prevederi nu se aplica si Programului Prima Casa, unde avansul cerut este de doar 5%.

In proiectul de regulament publicat in septembrie se arata ca valoarea unui credit pentru investitii imobiliare nu poate depasi 85% din valoarea imobilului pentru achizitionarea caruia se solicita creditul si/sau din valoarea devizului estimativ in cazul creditelor acordate in lei, 70% in cazul creditelor denominate in euro sau indexate la cursul euro si 60% in cazul creditelor denominate in alte valute sau indexate la cursul unor alte valuta.

In prezent, cele mai multe institutii de credit impun un avans de minim 15% la creditele ipotecare.

In ceea ce priveste creditele de consum, acestea vor fi acordate pe o perioada de 5 ani, iar solicitantul trebuie sa aduca garantii de minim 133% din valoarea imprumutului. Aceasta prevedere nu se aplica creditelor de consum cu destinatie imobiliara acordate in lei si pentru care debitorul a facut dovada detinerii unui avans de minim 40%.

Totodata, imprumutatorii trebuie sa puna la dispozitia persoanelor fizice care solicita acordarea unui credit in valuta sau indexat la cursul unei valute brosuri continand avertizari cu privire la posibilitatea si consecintele cresterii costului creditului in cazul materializarii riscului valutar, precum si recomandari asupra nivelului gradului de indatorare acceptabil pentru diferitele categorii de clientela.

De asemenea, acestia sunt obligati sa informeze clientii prin mentionarea in cadrul graficelor de rambursare aferente contractelor de credit ori, daca nu se intocmesc grafice de rambursare, prin mentionarea distincta in cadrul contractelor de credit a posibilitatii modificarii, in sensul majorarii, a sumelor datorate, in cazul materializarii riscului valutar si a riscului de rata a dobanzii.

Conform definitiei BNR, creditul pentru investitii imobiliare este orice credit care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este garantat cu ipoteca imobiliara si este acordat in scopul dobandirii sau mentinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate sau care urmeaza sa se realizeze, sau in scopul reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau extinderii unei constructii ori pentru viabilizarea unui teren; in aceasta categorie intra si creditele acordate exclusiv in scopul rambursarii unui credit pentru investitii imobiliare.

Celelalte imprumuturi pentru populatie sunt calificate drept credite de consum.