Conform datelor Ministerului de Finante, execuţia bugetului general consolidat, în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2011, s-a încheiat cu un deficit de 16,3 miliarde lei, respectiv 3,0% din PIB, faţă de un deficit anual prevazut de 24 miliarde lei, respectiv 4,4% din PIB.

1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 163,1 miliarde leiau fost cu 8,3% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Creşteri semnificative s-au înregistrat la încasările din taxa pe valoare adăugată, care au fost mai mari cu 19,8% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent si din accize unde creşterea a fost de 11,6% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

S-au înregistrat de asemeni cresteri ale încasărilor din contribuţii de asigurări sociale cu 9,9% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, impozitul pe venit, cu 5,5% şi impozitul pe profit cu 2,5%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană au crescut cu 33,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 179,4 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 1,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în principal ca urmare a creşterii cheltuielilor pentru proiecte cu finanţare europeană, iar ca procent în PIB, s-au redus cu 1,8 puncte procentuale.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au majorat cu 7,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, datorită plăţilor pentru servicii medicale şi medicamente. Cea mai mare creştere s-a înregistrat la bugetele locale (16,3%) ca urmare a preluării spitalelor de către administraţiile locale.

Se menţin în continuare sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului precedent cheltuielile de personal (-10,9%), subvenţii (-12%) şi asistenţă socială (- 0,9%).

Plăţile pentru proiectele finanţate din fonduri UE au crescut cu 54,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010, iar cheltuielile cu dobânzile s-au majorat cu 23,6 % faţă de anul precedent, reprezentând 89,6% din programul anual.

Cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost pe primele unsprezece luni în sumă de 30,0 miliarde lei, faţă de 26,8 miliarde lei înregistrate în aceeaşi perioadă a anului precedent.