Fondurile aflate la dispozitia Guvernului au fost intotdeauna un eficient instrument al mitei electorale, fiind abuzate de mai toate guvernele postdecembriste. Explozia sumelor alocate din aceasta sursa a cunoscut apogeul la alegerile parlamentare precedente, cand Fondul de rezerva bugetara a crescut de aproape 600 de ori! Drept e ca aceste fonduri au crescut permanent in perioada 1999-2008, cu o mica scadere inregistrata in 2007.

Vezi in text sumele alocate in anii electorali precedenti din fondurile aflate la dispozitia Guvernului si pe ce s-au dus banii.

Astfel, asa cum rezulta din graficul de mai jos, sumele alocate si utilizate de catre ordonatorii principali de credite ai administratiei publice centrale si locale au fost de 2,12 ori mai mari in anul 2008 fata de 2007, respectiv 3.224.762 mii lei (875,6 mil. euro) in 2008 fata de 1.518.413 mii lei (455 mil. euro) in 2007.

In anul 2007, banii au fost impartiti in proportie de 47,2% bugetelor locale si 52,8% bugetelor ordonatorilor principali de credite ai administratiei publice centrale. In 2008, an electoral, proportia a fost inversa: 59% bugetelor locale si 41% bugetelor ordonatorilor principali de credite ai administratiei publice centrale.

Potrivit unui raport al Curtii de Conturi, in anul 1990 au fost aprobate doua hotarari ale Guvernului pentru alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara. Pe parcursul perioadei 1990-2008, numarul hotararilor Guvernului de alocare de sume din aceste Fonduri a crescut, sumele acordate au crescut si ele, iar destinatia acestora s-a diversificat si s-a generalizat, ajungand ca in anul 2008 sa fie folosita preponderent sintagma de „finantarea unor cheltuieli materiale si de capital”.

Evolutia numarului de hotarari de Guvern aprobate, atat pe ordonatori principali de credite ai administratiei publice centrale cat si locale, precum si evolutia sumelor alocate din aceste Fonduri sunt ilustrate in graficele de mai jos:

In ceea ce priveste numarul de hotarari ale Guvernului emise in ultimii ani se observa ca, desi la prima vedere numarul acestora a scazut, de fapt, prin comasarea unui numar mai mare de beneficiari intr-o singura hotarare a Guvernului, alocarile din Fonduri au crescut, prin cresterea numarului de beneficiari (42 judete sau chiar mai multe unitati administrativ teritoriale intr-o singura hotarare de Guvern), ceea ce poate conduce la ideea unei directionari centralizate a resurselor bugetului general consolidat catre anumite consilii locale.

  • Fondul de interventie la dispozitia Guvernului a suferit o crestere de 48,6 ori

Prevederile bugetare initiale ale Fondului de rezerva bugetara si Fondului de interventie au fost majorate de sute de ori pe parcursul unui exercitiu bugetar.

In anul 2007, Fondul de rezerva bugetara a fost aprobat initial prin Legea bugetului de stat nr. 486/2006, in suma de 128,7 milioane lei pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute pe parcursul

exercitiului bugetar. Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a fost majorat in timpul anului cu suma de 2.735,2 milioane lei, astfel incat la sfarsitul anului fondul constituit a fost de 2.863,9 milioane lei, adica de 22,25 ori mai mare decat prevederile initiale.

Fondul de interventie la dispozitia Guvernului a fost constituit initial in suma de 12,0 milioane lei pentru finantarea unor cheltuieli urgente in vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. Pe parcursul executiei bugetare Fondul de interventie a fost majorat cu suma de 571,5 milioane lei, ajungand la suma totala de 583,5 milioane lei, adica Fondul a suferit o crestere de 48,6 ori.

De fapt aceasta majorare nu constituie un aspect negativ. Pe parcursul exercitiului bugetar Fondurile la dispozitia Guvernului acumuleaza sume conform prevederilor legale. Aspectul negativ al acestei majorari este localizat in etapa de alocare a sa si este determinat de lipsa criteriilor clare de acordare pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute si de usurinta cu care hotararile de Guvern de alocare au fost aprobate. in mod normal, Fondul ar trebui sa acumuleze sume pentru perioadele mai dificile pentru a constitui o rezerva reala de iesire din aceste situatii grele, sa se apeleze la ele doar in ultima instanta si numai in conditiile in care au fost epuizate toate celelalte cai de finantare ale unui obiectiv/actiune.

  • Fondul de rezerva bugetara a crescut in 2008 de 593 de ori

In 2008, Fondul de rezerva bugetara a fost aprobat in suma de 6,2 milioane lei. In timpul anului acest fond a fost majorat cu suma de 3.671,8 milioane lei, Fondul constituit fiind in suma totala de 3.678 milioane lei, adica de 593,22 ori mai mare decat cel aprobat initial. In ceea ce priveste Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, acesta a fost constituit initial prin Legea bugetului de stat nr. 388/2007 in suma de 6,7 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor provocate de calamitati naturale, in vederea inlaturarii efectelor acestora si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. Pe parcursul exercitiului bugetar, acest Fond a fost suplimentat cu suma de 220,8 milioane lei, astfel incat la sfarsitul perioadei suma totala reprezentand Fondul a fost de 227,5 milioane lei. Majorarea Fondului de interventie la dispozitia Guvernului pe parcursul anului 2008 a fost „doar” de 33,95 ori.

Fondurile la dispozitia Guvernului au fost alocate si prin alte tipuri de acte normative decat cele stipulate de Legea Finantelor publice nr. 500/2002.

Astfel s-a constatat ca Fondul a fost alocat si prin emiterea si aprobarea O.U.G. nr. 118 din 24 octombrie 2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente. Conform prevederilor acestui act normativ „…in completarea surselor de finantare… in anul 2007, finantarea despagubirilor in numerar se asigura si de la bugetul de stat…. Astfel se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Finantelor cu suma… din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2007”.

Aceasta situatie a mai fost constatata si in anul 2002 in care prin trei ordonante de urgenta (O.U.G. nr. 108, nr. 136 si nr. 176), suma totala de 7.637 mii lei a fost alocata Ministerului de Interne, S.G.G.- ului si Ministerului Dezvoltarii si Prognozei cu nerespectarea prevederilor art. 30 din Legea finantelor publice nr. 500/2002 care stipuleaza ca Fondul de rezerva bugetara se aloca pe baza de hotarari ale Guvernului.

Din analiza rapoartelor de audit intocmite de catre camerele de conturi teritoriale a rezultat ca nu a fost tinuta o evidenta separata a cheltuielilor din aceste Fonduri, si nici pe actiuni. Astfel, nu a fost posibil sa se determine daca un anumit obiectiv care a fost finantat din Fondurile de rezerva bugetara, chiar daca doar ca sursa in completare, nu a mai fost finantat si din alte surse, aceasta in special pentru obiective de investitii care „inghit” sume importante in fiecare exercitiu bugetar, dar nu sunt finalizate sau sunt finalizate cu intarziere.

De aici se pune sub semnul intrebarii si caracterul urgent sau neprevazut al obiectivului respectiv si in consecinta legalitatea finantarii din fondurile de rezerva bugetara. Un exemplu concret il reprezinta finantarea unor obiective de investitii ale unor lacasuri de cult din Romania. Lacasurile de cult din Romania au primit fonduri pentru aceeasi destinatie – lucrari de refacere, consolidare, alte reparatii curente, atat prin bugetele locale avand ca sursa sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezerva bugetara, cat si direct prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor tot din acelasi Fond, pentru aceeasi destinatie, fara a mai avea in vedere modul in care este reglementat sprijinul financiar de la bugetul statului pentru cultele din Romania.

  • Nu se stie nici acum modul in care a putut fi analizat IN ACEEASI ZI un proiect depus chiar in ziua sedintei de Guvern la D.P.S.G., (fara a fi depus la Registratura Generala a S.G.G.), analizat de catre Directia Juridica, inscris pe Agenda de lucru sau pe Lista suplimentara a sedintei Guvernului si aprobat in cadrul sedintei de Guvern (tot in aceeasi zi).

Din analizarea actelor arhivate de catre S.G.G. echipa de audit a constatat ca a fost depus la Registratura Generala a S.G.G. un numar mic de proiecte de hotarari de Guvern, marea majoritate fiind depuse direct la D.P.S.G. chiar inainte sau in timpul sedintelor Guvernului.

La nivelul S.G.G. nu se realizeaza nici o analiza cu privire la necesitatea si oportunitatea alocarii sumelor din Fondurile la dispozitia Guvernului, cu toate ca aceste Fonduri sunt repartizate prin vointa Guvernului si ar trebui ca la nivelul sau sa existe situatia la zi a Fondurilor, atat in ceea ce priveste nivelul sumele repartizate, cat si in ceea ce priveste beneficiarii acestora. Echipa de audit a observat ca, in marea majoritate a cazurilor, in Notele de Fundamentare care insotesc proiectele de hotarari ale Guvernului nici nu se precizeaza sumele exacte solicitate, fiind folosita sintagma „alocarea unor sume”.

De asemenea, echipa de audit a observat ca la sediul ministerului nu se gasesc toate Notele de Fundamentare aferente proiectelor de hotarari ale Guvernului aprobate, si ca uneori acestea le sunt transmise dupa ce au avut loc sedintele de Guvern, iar alteori niciodata. Notele de Fundamentare au fost gasite in arhiva S.G.G., anexate la fiecare hotarare de Guvern, dar echipa de audit nu a putut formula o opinie in legatura cu utilitatea acestora, de vreme ce ele nu sunt evaluate de reprezentantii M.F.P. Aceasta este dovada ca Fondurile la dispozitia Guvernului nu sunt administrate nici de S.G.G. si nici de M.F.P., adica de nici o autoritate publica competenta, factorul politic fiind determinant in alocarea lor.