Combaterea evaziunii fiscale si cateva reglementari in zona sectorului bancar reprezinta obiectul primului proiect legislativ al Finantelor, sub semnatura prim-viceguvernatorului BNR Florin Georgescu. De la colorarea pacurei, noi reglementari privind deducerea TVA ori simplificarea declararii si platii impozitului pe castigul din transferul titlurilor de valoare, toate acestea vor fi reglementate printr-o Ordonanta de Urgenta publicata luni de Ministerul Finantelor. "Promovarea acestui act normativ este determinata de necesitatea respectarii angajamentelor asumate in Scrisoarea de intentie si in Memorandumul tehnic de intelegere incheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International", se arata in Nota de Fundamentare a documentului.

Florin Georgescu, primviceguvernator BNRFoto: BNR

Citeste in atasament Nota de Fundamentare si Proiectul Ordonantei de Urgenta a Guvernului,

In vederea alinierii la aquis-ul comunitar, se mai spune in document, este necesara adoptarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative pentru conformarea cu prevederile Directivei 2011/96/UE din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor - mama si filialelor acestora din diferite state membre.

De asemenea, se are in vedere necesitatea luarii unor masuri urgente pentru imbunatatirea administrarii persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA si combaterea mai eficienta a evaziunii fiscale si necesitatea transpunerii in legislatia nationala a derogarii obtinute referitoare la limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA pentru achizitia, inchirierea sau leasingul de autoturisme care nu sunt utilizate exlusiv in scopul desfasurarii activitatii economice, precum si a cheltuielilor legate de acestea, avand in vedere ca la 1 iulie 2012 expira perioada pentru care actuala masura referitoare la limitarea deducerii TVA se aplica potrivit consultarii Comitetului TVA din cadrul Comisiei Europene. In acest context se impune corelarea conditiilor privind acordarea deductibilitatii limitate la calculul impozitului pe profit si pe venit in cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate corespunzatoare.

Totodata, in domeniul accizelor, se impune implementarea urgenta a unor masuri in vederea intaririi supravegherii circulatiei produselor energetice, precum si a diminuarii fenomenului de evaziune fiscala.

Combaterea acestui fenomen care in prezent genereaza pierderi bugetare semnificative, cu implicatii adanci la nivel social si economic, constituie o preocupare constanta a Romaniei, care trebuie sa introduca, in mod sistematic si eficient, masuri imediate pentru preintampinarea si limitarea evaziunii fiscale.

In acest context, se impune instituirea obligatiei de a marca si colora pacura si produsele asimilate acesteia in scopul crearii posibilitatii practice de stabilire a nivelului de acciza in functie de utilizarea efectiva a acestor produse energetice. Neadoptarea acestor masuri ingreuneaza actiunile de control ale organelor competente in vederea stabilirii nivelului de acciza pentru pacura si produsele asimilate, in functie de utilizarea efectiva. In consecinta, organele de control vor fi private de utilizarea unui instrument eficient pentru combaterea evaziunii fiscale.

In prezent, in conformitate cu prevederile art. 21 alin.(4) lit.t), 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil, cu anumite exceptii expres prevazute de lege.

Referitor la problematica cesiunii creantelor neperformante din sectorul bancar, este de remarcat faptul ca, societatile cesionare care achizitioneaza aceste creante inregistreaza, in prezent, diferenta dintre valoarea nominala a creantelor preluate si pretul care urmeaza a fi achitat de acestea cedentilor, conform punctului 190 din O.M.F.P. nr.3055/2009 pe venituri. Din punct de vedere fiscal, ca regula generala, veniturile inregistrate in evidenta contabila a contribuabililor, reprezinta venituri impozabile. Astfel, urmare tratamentului contabil aplicabil operatiunii de preluare de creante, impactul fiscal este semnificativ pentru societatile care recupereaza aceste creante, in conditiile in care incasarea acestora este incerta, cedentii, de cele mai multe ori, epuizand, pana la data cesiunii, toate caile de recuperare a acestor creante. Impozitarea acestor venituri incerte, conduce astfel, la obligatia de plata a impozitului pe profit, la momentul achizitiei creantei neperformante, pentru venituri care, de regula, nu se vor realiza niciodata.

In prezent, acesti contribuabili nu beneficiaza de deducerea provizioanelor reglementate de Codul fiscal, acordate pentru creantele asupra clientilor, neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei, in limita de 30% din valoarea acesteia.

Cheltuielile privind combustibilul pentru anumite vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane in proportie de 50% sunt cheltuieli nedeductibile. Sunt deductibile integral cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii independente, in scopul realizarii de venituri, pentru vehiculele expres mentionate in actul normativ.

Contribuabilul are obligatia determinarii castigului net trimestrial/pierderii nete trimestriale din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate cumulat de la inceputul anului, precum si a calcularii si virarii impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pe baza declaratiei de impunere trimestriala.

Contribuabilul are obligatia de a determina castigul net anual/pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului, pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa potrivit prevederilor art. 83. Pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, efectuate in cursul fiecarui trimestru din anul fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor sau alt platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:

a) calcularea castigului/pierderii pentru fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabil;

b) transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, in forma scrisa, pentru tranzactiile efectuate in cursul fiecarui trimestru, pana la data de 5 a lunii urmatoare trimestrului;

  • Taxa pe valoarea adaugata

In prezent art. 145 prevede limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA pentru achizitia de autoturisme si combustibil destinat functionarii acestora, cu anumite exceptii expres prevazute de lege. Potrivit prevederilor actuale in domeniul TVA, plafonul pana la care persoanele impozabile cu sediul activitatii economice in Romania pot aplica regimul special de scutire pentru intreprinderi mici reglementat la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este de 35.000 euro calculat la cursul de schimb de la data aderarii, respectiv 119.000 lei.

In prezent organele fiscale au posibilitatea anularii inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu depun deconturi de TVA sau depun deconturi in care nu au fost evidentiate nici achizitii de bunuri/servicii, nici livrari de bunuri/prestari de servicii pe o perioada de 6 luni/2 trimestre din cadrul aceluiasi semestru calendaristic.

  • Accize si alte taxe speciale

Pacura si produsele energetice asimilate acesteia din punct de vedere al accizelor, sunt produse destinate a fi utilizate drept combustibil pentru incalzire. Totusi, exista cazuri cand aceste produse sunt utilizate drept combustibil pentru motor. In aceasta situatie, in conformitate cu reglementarile de la art. 206 16 alin. (4) si (41) din Codul fiscal, aceste produse sunt accizate la nivelul combustibului pentru motor echivalent, respectiv motorina.

In acest context, trebuie subliniat faptul ca nivelul accizelor pentru pacura este de 15 euro/tona, in timp ce nivelul accizelor pentru motorina este de 374 euro/tona, deci de aproximativ 25 de ori mai mic fata de cel al motorinei. Totodata, in Romania se observa o crestere alarmanta a importurilor de astfel de produse energetice. Din informatiile detinute de catre autoritatile competente, rezulta ca aceste produse sunt frecvent importate din tari terte, au caracteristici fizico-chimice foarte apropiate cu cele ale motorinei, inclusiv in ceea ce priveste aspectul de lichid galben, limpede, transparent, dar nu indeplinesc conditiile minime pentru a putea fi incadrate la codurile aferente motorinelor din nomenclatura combinata.

Ulterior punerii in libera circulatie pe teritoriul Uniunii Europene, la un nivel al accizelor de 15 euro/tona, aceste produse energetice sunt oferite spre utilizare, in calitate de combustibil pentru motor, operatorilor economici care activeaza in domeniul constructiilor si care detin parcuri mari de autovehicule si utilaje de constructii. De asemenea, la nivelul tarii noastre exista producatori care realizeaza pacura si produse energetice asimilate pacurei din punct de vedere al accizelor, din amestecul motorinelor si a reziduurilor. Fata de aceasta practica, exista indicii ca produsul finit, datorita caracteristicilor fizico-chimice foarte apropiate cu cele ale motorinei, nu este utilizat drept combustibil pentru incalzire, ci din contra, este utilizat drept combustibil pentru motor, evitandu-se plata unei accize mult mai mari.

In unele cazuri produsele energetice cu nivel ridicat al accizelor, de tipul motorinelor, sunt achizitionate de antrepozitari autorizati de productie produse energetice, in general din categoria pacurelor, ca materii prime in scopul declarat de a fi amestecate cu reziduuri, ulterior acestia comercializand motorina ca atare, fara nicio prelucrare, dar pe care o declara ca fiind un produs energetic de tipul pacurei, cu nivel de accizare de 15 euro/1.000 kg. De asemenea, in multe din cazuri, aceste produse cu denumirea de "pacura" provenite din import, din achizitii intracomunitare ori din productie nationala sunt "spalate" prin intermediul unor firme fantoma ajungand a se comercializa, inclusiv prin statii de distributie a carburantilor ca motorina.

Urmare a faptului ca, utilizarea efectiva a acestui tip de produse energetice este dificil de urmarit si deoarece aceste produse energetice prezinta un grad ridicat de risc in ceea ce priveste evaziunea fiscala, nivelul accizelor pentru motorina fiind de 25 de ori mai ridicat decat cel al accizelor pentru pacura, se impune reducerea acestui risc prin introducerea obligativitatii marcarii si colorarii pacurei, precum si a produselor asimilate acesteia. In prezent, mentionam ca legislatia nationala prevede marcarea si colorarea motorinei utilizata drept combustibil pentru navigatie, utilizare scutita de la plata accizelor potrivit art. 206 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. De altfel, aceasta practica s-a dovedit eficienta in ceea ce priveste contracararea utilizarii frauduloase a motorinei scutite de la plata accizei.

Pe cale de consecinta, introducerea unei practici similare si pentru pacura si produsele asimilate acesteia, va avea un efect pozitiv in lupta impotriva evaziunii fiscale din domeniul produselor energetice.