Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2012 a fost de 145,196 miliarde lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 0,1% fata de trimestrul IV 2011. Agricultura, silvicultura si pescuitul a fost ramura de activitate care a inregistrat cea mai mare crestere a volumului de activitate, cu 4,0%, urmata de informatii si comunicatii, cu 2,2%, si activitati de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii, cu 1,4%.

Volumul de activitate din constructii s-a mentinut la acelasi nivel cu cel inregistrat in trimestrul I 2011.

Reduceri mai importante ale volumului de activitate s-au inregistrat in administratia publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public; invatamant; sanatate si asistenta sociala (-4,3%) si activitati profesionale, stiintifice si tehnice; activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (-4,2%).

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2012 a fost de 109,468 miliarde lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 0,3% fata de trimestrul I 2011.

O reducere mai mica s-a inregistrat in industrie (-0,2%), comert cu amanuntul si ridicata, repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (-0,3%), intermedieri financiare si asigurari (-1,2%) si tranzactii imobiliare (-1,4%). Cresterea volumului impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat (+4,2%) corelata cu reducerea semnificativa a subventiilor pe produs platite (-73,2%) au condus la majorarea impozitelor nete pe produs cu 6,1%.

Din punctul de vedere al utilizarii Produsului Intern Brut, in trimestrul I 2012 cererea interna a crescut usor, cu 1,2%, comparativ cu acelasi trimestru din anul 2011, ca urmare a cresterii semnificative a formarii brute de capital fix (+12,2%). Consumul final total s-a majorat cu 0,2%, acesta din urma fiind influentat, in mod special, de cresterea volumului cheltuielii pentru consum final a gospodariilor populatiei (+0,6%). Cheltuiala pentru consum final a administratiilor publice a inregistrat o reducere cu 1,2%. Un efect negativ asupra PIB l-a avut exportul net ca urmare a reducerii mai accentuate a volumului exporturilor de bunuri si servicii (-2,2%) comparativ cu cea a volumului importurilor (-0,3%).

  • In anul 2011, nivelul produsului intern brut, in termeni nominali, a fost de 578551,9 milioane lei, revenind 27017,7 lei pe locuitor.
  • In anul 2011 comparativ cu anul 2010, produsul intern brut, in termeni reali, s-a majorat cu 2,5%, iar produsul intern brut pe locuitor a crescut cu 2,5%.
  • Economia Romaniei a inregistrat o usoara revenire fata de ultimii doi ani de contracte economica (-6,6% in anul 2009 fata de anul 2008; -1,6% in anul 2010 fa￯a de anul 2009).
  • In anul 2011, evolutia produsului intern brut pe sectoare de activitate a avut urmatoarele caracteristici: serviciile au inregistrat cea mai mare contributie la formarea PIB, respectiv 45,4% din total (262705,6 milioane lei); pe locul secund s-a situat industria, respectiv 26,3% la formarea PIB (152062,9 milioane lei); constructiile au contribuit cu 9,8% la formarea PIB; agricultura, vanatoarea, silvicultura si piscicultura au contribuit cu 6,5% din PIB (56744,5 milioane lei construc￯iile, respectiv 37837,7 milioane lei agricultura).
  • In anul 2011, valoarea adaugata bruta inregistrata a fost de 509350,7 milioane lei si a reprezentat 88,0%din PIB.
  • In anul 2011, din punct de vedere al utilizarii produsului intern brut, consumul final efectiv a fost de 441657,1 milioane lei, iar valoarea celei mai importante componente a sa - consumul final individual efectival gospodariilor populatiei - a fost de 405259,7 milioane lei. In anul 2011, sumele ce au fost alocate pentru formarea bruta de capital fix, au insumat 142093,5 milioane lei. Evolutia pozitiva a formarii brute de capital fix a fost determinata de cresterea volumului investi￯iilor, componenta principala a acestui agregat. Ca urmare, rata de investitie s-a majorat in anul 2011, avand valoarea de 27,9%, cu 1,4 puncte procentuale peste nivelul inregistrat in anul 2010 (26,5%).
  • In anul 2011, exportul net de bunuri si servicii (sinteza a activitatii de comert international), a reprezentat echivalentul a -29780,9 milioane lei.
  • Dinamica produsului intern brut a fost determinata de evolutiile incurajatoare ale unor activitati din sectorul privat.
  • In anul 2011, sectorul privat a detinut 70,8% din produsul intern brut, in scadere fata de anul anterior cu 0,5 puncte procentuale.
  •  In anul 2011, pe ramuri de activitate, valoarea adaugata bruta din sectorul privat, a avut urmatoarele caracteristici: - sectorul privat din agricultura a continuat sa detina ponderi semnificative in valoarea adaugata bruta a ramurii (93,4%), cu 22,6 puncte procentuale peste nivelul mediu al sectorului privat din economie; comparativ cu anul anterior, acest indicator s-a majorat cu 0,7 puncte procentuale; - valoarea adaugata bruta a sectorului privat din industrie a reprezentat 81,9% din valoarea adaugata  bruta a ramurii, situandu-se peste nivelul mediu al sectorului privat din economie cu 11,1 puncte procentuale; comparativ cu anul anterior acest indicator a inregistrat o scadere cu 0,3 puncte procentuale; - in constructii, ponderea sectorului privat a fost de 95,7%, cu 24,9 puncte procentuale peste nivelul mediu al sectorului privat din economie; comparativ cu anul anterior, acest indicator s-a redus cu 0,2 puncte procentuale;- in servicii, ponderea sectorului privat a fost de 74,3% din valoarea adaugata bruta totala a ramurii, nivel ce s-a situat cu 3,5 puncte procentuale peste nivelul mediu al sectorului privat din economie; comparativ cu anul anterior, valoarea adaugata bruta din sectorul privat al ramurii serviciilor a fost mai mare cu 2,2 puncte procentuale.

In concluzie, un aspect incurajator observat in anul 2011 a fost modificarea surselor de crestere economica, dinspre orientarea excesiva spre consum (predominanta in anii premergatori crizei) catre o contributie mai accentuata a exporturilor, agriculturii si industriei.