In Monitorul Oficial (nr. 0621 din 29.08.2012) a aparut OUG nr. 15/23 August 2012, Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Documentul reglementeaza mai multe situatii fiscale - exigibilitatea TVA la incasarea facturii; modificarea procedurii de emitere a facturii, reglementarea fiscala a facturii electronice; organizarea registrului persoanelor impozabile ce aplica sistemul de TVA la incasare; cateva reformulari pentru situatiile cand se impune ajustarea TVA la bunurile de capital si pentru alte active altele decat bunurile de capital precum si modificari la aplicarea asigurarilor sociale, cateva corelatii cu prevederile din legea pensiilor.

Vezi in text cateva intrebari si raspunsuri care clarifica modul in care se aplica aceasta masura

  • Cum functioneaza mai exact colectarea si deducerea TVA la plata facturii?

Deducerea TVA de la achizitiile de bunuri si servicii se poate face numai la data platii facturii catre furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii. Colectarea TVA se va face la data incasarii facturii, daca aceasta data este intr-un termen de 90 de zile de la data facturarii, livrarii bunurilor/prestarii serviciilor. Daca incasarea acestor facturi nu se realizeaza in acest termen de 90 de zile, exigibilitatea TVA colectata intervine in a 90 a zi de la data emiterii facturii sau de la data la care trebuia emisa factura, explica Adrian Benta, consultant fiscal.

Practic, adauga Benta, voi achita acelasi TVA neincasat de la client, cu o perioada de gratie de 3 luni, insa voi pierde anumite drepturi de deducere.

  • Ce se intampla cu TVA – ul de la achizitie, daca nu se plateste factura? Devine deductibil dupa cele 90 de zile?

"Daca din aceleasi motive obiective, pe care le are clientul meu ce nu imi achita factura, atunci cand societatea noastra nu plateste contravaloarea bunurilor si serviciilor catre furnizor o perioada mai mare de 90 de zile, nu isi poate exercita dreptul de deducere a TVA, insa va plati TVA de la vanzare la expirarea celor 90 de zile de la neincasarea facturilor de livrare catre clienti", spune Benta.

In esenta, se acorda o perioada de gratie de 3 luni la plata TVA colectat si neincasat, fara sa pot exercita acelasi drept de deducere in mod simetric la facturile neplatite in acest termen.

Desigur, daca plata se efectueaza la o perioada mai indelungata, 1 sau 2 ani, in interiorul termenului de prescriptie, la data platii se poate exercita dreptul de deducere, mai precizeaza consultantul fiscal. Deducerea trebuie sa respecte si celelalte reglementari, respectiv trebuie urmarit scopul pentru care se efectueaza achizitia.

  • Ce se intampla daca in perioada de 90 de zile sunt incasari partiale? Cum se colecteaza TVA?

Daca in perioada aceasta de 90 de zile intervine o incasare de la client, colectarea TVA se face proportional cu valoarea incasarii in total factura. Astfel, se va utiliza urmatorul procedeu de calcul: se prezuma ca valoarea incasarii cuprinde si TVA facturat catre client si apoi se determina TVA colectata din incasare prin metoda sutei majorate. Exemplu cu procentul de 24% este 24 x 100 / 124.

  • Cum se deduce TVA la platile partiale?

In mod similar cu determinarea TVA colectata la incasari partiale, exercitarea dreptului de deducere a TVA la platile partiale catre furnizori, urmeaza procedura deducerii proportionale cu valoarea platii in total factura:

se prezuma ca valoarea platii catre furnizor cuprinde si valoarea TVA deductibil;

se determina TVA de dedus prin plata facturii, cu metoda sutei majorate.

  • Cand nu se aplica masura exigibilitatii TVA la incasare?

Fac exceptie de la masurile de exigibilitate a TVA la incasare, urmatoarele tipuri de activitati:

- livrari de bunuri sau prestari de servicii supuse taxarii inverse de catre beneficiarul livrarii bunului/prestarii serviciului;

- livrari de bunuri sau prestari de servicii ce sunt scutite de TVA;

- activitatile economice supuse regimurilor speciale la TVA, cum sunt regimul agentiilor de turism, regimul bunurilor second – hand, regimul operelor de arta;

- livrari de bunuri sau prestari de servicii a caror contravaloare este incasata total sau partial cu numerar, iar platitorul facturii este o persoana juridica, persoana fizica autorizata, un liber profesionist sau o asociere fara personalitate juridica, explica Adrian Benta

  • Pentru cine este valabila masura ?

Masura este aplicabila pentru persoanele ce au realizat in anul precedent o cifra de afaceri in valoare de pana la 2.250.000 lei.

Sistemul de deducere, respectiv colectare a TVA la data platii /incasarii facturii este obligatoriu pentru persoanele cu cifra de afaceri mai mica decat aceasta suma.

Daca intr-un an se depaseste plafonul cifrei de afaceri, acest sistem se aplica pana la finele perioadei fiscale urmatoare celei in care s-a depasit plafonul (si in luna sau trimestrul urmator).

  • De cand se aplica masura?

Pentru persoanele ce se incadreaza la acest criteriu al cifrei de afaceri, masura se aplica incepand cu 01 ianuarie 2013. Astfel, incadrarea in plafonul de 2.250.000 lei se va raporta la perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, iar persoana impozabila are obligatia sa depuna la autoritatea fiscala pana pe 25 octombrie 2012, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri pentru perioada amintita.

Daca persoana respectiva nu depune notificarea, autoritatile fiscale au obligatia sa il incadreze in Registrul operatorilor cu TVA la incasare, din oficiu.