In trimestrul III 2012, rata locurilor de munca vacante a fost de 0,63%, in crestere cu 0,04 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, a anuntat joi, Institutul National de Statistica (INS). Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2011, rata locurilor de munca vacante a scazut cu 0,05 puncte procentuale. Numarul locurilor de munca vacante a fost de 26.500, in crestere cu 1.800 locuri de munca vacante fata de trimestrul anterior. In comparatie cu trimestrul similar al anului 2011, numarul locurilor de munca vacante a scazut cu 1200.

  • Rata si numarul locurilor de munca vacante pe activitati ale economiei nationale

In trimestrul III 2012, cele mai mari rate ale locurilor de munca vacante s-au inregistrat in sanatate si asistenta sociala (1,46%), administratie publica (1,23%), respectiv in distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (1,01%).

La polul opus, cu cele mai mici valori ale ratei locurilor de munca vacante s-au regasit activitatile din industria extractiva (0,05%), respectiv cele de productie si furnizare de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (0,10%).

Ca si in trimestrul precedent, in industria prelucratoare s-a concentrat mai putin de o treime (8,0 mii locuri vacante) din numarul total al locurilor de munca vacante, iar rata a luat valoarea de 0,78%. Sectorul bugetar a insumat peste o treime (34,0%) din numarul total al locurilor de munca vacante. Astfel, 4,2 mii locuri vacante se regasesc in sanatate si asistenta sociala, 3,0 mii locuri vacante in administratie publica, iar 1,8 mii locuri vacante invatamânt.

Angajatorii au prezentat cea mai redusa cerere de forta de munca salariata in activitatile din industria extractiva (0,03 mii locuri vacante), respectiv in productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, tranzactii imobiliare si alte activitati de servicii (0,1 mii locuri vacante pentru fiecare in parte).

  • Trimestrul III 2012 comparativ cu perioadele precedente

Prin comparatie cu trimestrul precedent, cele mai relevante cresteri ale ratei locurilor de munca vacante s-au regasit in sanatate si asistenta sociala (+0,50 puncte procentuale), respectiv in tranzactii imobiliare (+0,35 puncte procentuale), iar la polul opus, cu cele mai semnificative scaderi s-au regasit activitatile profesionale, stiintifice si tehnice (-0,31 puncte procentuale), precum si cele de informatii si comunicatii (-0,22 puncte procentuale).

in ceea ce priveste numarul locurilor de munca vacante, cresteri s-au evidentiat in sanatate si asistenta sociala (+1,4 mii locuri vacante), respectiv in invatamânt (+1,2 mii locuri vacante). in sens contrar, numarul locurilor de munca vacante a cunoscut diminuari in activitatile de comert cu ridicata si cu amanuntul (-0,4 mii locuri vacante), respectiv in cele profesionale, stiintifice si tehnice (-0,3 mii locuri vacante)

Fata de acelasi trimestru al anului anterior, rata si numarul locurilor de munca vacante, a inregistrat cele mai accentuate cresteri in sectorul bugetar, astfel: sanatate si asistenta sociala (+0,41 puncte procentuale, respectiv +1,2 mii locuri vacante), invatamânt (+0,19 puncte procentuale, respectiv +0,7 mii locuri vacante), respectiv administratie publica (+0,18 puncte procentuale, respectiv +0,3 mii locuri vacante).

La polul opus, rata locurilor de munca vacante a cunoscut cele mai semnificative diminuari in agricultura, silvicultura si pescuit (-0,35 puncte procentuale) si in informatii si comunicatii (-0,25 puncte procentuale). in ceea ce priveste numarul locurilor de munca vacante, scaderi semnificative ale indicatorului s-au evidentiat in activitatile din industria prelucratoare (-1,9 mii locuri vacante), respectiv constructii (-0,6 mii locuri vacante).

  • Rata si numarul locurilor de munca vacante pe grupe majore de ocupatii

In trimestrul III 2012, cea mai mare cerere de forta de munca salariata exprimata de angajatori prin intermediul ratei locurilor de munca vacante a fost pentru ocupatiile de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (0,84%), respectiv de operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente - grupa majora 8 (0,81%), iar la polul opus, s-au situat ocupatiile aferente membrilor corpului legislativ, ai executivului, inaltilor conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori - grupa majora 1 si cele de muncitori calificati si asimilati - grupa majora 7, ambele luând valoarea de 0,38%.

Cele mai multe locuri de munca vacante au fost identificate pentru ocupatiile de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (7,5 mii locuri vacante), respectiv pentru cele de operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente - grupa majora 8 (4,3 mii locuri vacante). Numarul cel mai redus de locuri de munca vacante s-a constatat in ocupatiile de lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit - grupa majora 6 (0,1 mii locuri vacante), urmate de ocupatiile de membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori - grupa majora 1 (1,0 mii locuri vacante).

  • Trimestrul III 2012 comparativ cu perioadele precedente

Comparativ cu trimestrul precedent, atât in ceea ce priveste rata cât si numarul locurilor de munca vacante, cele mai semnificative cresteri s-au regasit in rândul specialistilor in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (+0,17 puncte procentuale, respectiv +1,6 mii locuri vacante), respectiv in rândul lucratorilor in domeniul serviciilor - grupa majora 5 (+0,08 puncte procentuale, respectiv +0,5 mii locuri vacante). Cele mai importante diminuari ale ratei cât si numarului locurilor de munca vacante, fata de perioada analizata au fost constatate pentru ocupatiile de muncitori necalificati - grupa majora 9 (-0,09 puncte procentuale, respectiv -0,4 mii locuri vacante)

Fata de acelasi trimestru al anului anterior , in privinta ratei locurilor de munca vacante cea mai semnificativa crestere a fost in rândul ocupatiilor de lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit - grupa majora 6 (+0,27 puncte procentuale), urmate de ocupatiile de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (+0,12 puncte procentuale). Fata de aceeasi perioada, ocupatiile de muncitori necalificati - grupa majora 9 (-0,21 puncte procentuale), respectiv cele de muncitori calificati si asimilati - grupa majora 7 (-0,19 puncte procentuale) au inregistrat cele mai accentuate scaderi.

Ocupatiile care au avut cele mai relevante cresteri fata de perioada studiata au fost cele de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (+1,4 mii locuri vacante), respectiv cele aferente lucratorilor in domeniul serviciilor - grupa majora 5 (+0,4 mii locuri vacante). Cele mai importante diminuarii ale numarului locurilor de munca vacante s-au inregistrat in rândul ocupatiilor de muncitori calificati si asimilati – grupa majora 7 (-1,1 mii locuri vacante), de operatori la instalatii si masini si asamblori de masini si echipamente – grupa majora 8 si muncitori necalificati - grupa majora 9 (-0,9 mii locuri vacante pentru fiecare in parte).