"La Institutul National de Statistica, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli supus aprobarii ordonatorului principal de credite nu a fost elaborat pe baza de fundamentari realiste ci prin propuneri nesustinute ale directiilor judetene/regionale de statistica. Astfel, s-a constatat ca fundamentarea veniturilor proprii nu a avut la baza o analiza realista, din care sa rezulte posibilitatea incasarii veniturilor la nivelul previzionat si nici previziuni legate de sporirea veniturilor proprii, ci doar considerente teoretice", se arata intr-un raport de control al Curtii de Conturi.

Potrivit documentului, directiile judetene/regionale de statistica au prezentat estimari nerealiste ale veniturilor proprii pentru anul 2011 (15.323 mii lei), in conditiile in care si executia bugetara pe anul 2010 a reprezentat doar 21,20% din previziuni.

Incasarile in anul 2011 au fost in suma de 799 mii lei (29,16% din previziuni), ceea ce conduce la concluzia ca prevederile initiale aprobate pentru venituri proprii, in suma de 2.742 mii lei, au fost supraestimate;

"Fundamentarea cheltuielilor s-a realizat in lipsa unui proiect al programului achizitiilor publice pentru anul 2011, prin care sa se estimeze nivelul cheltuielilor in baza unor calcule pentru stabilirea necesarului de bunuri si servicii si a cheltuielilor de capital. Programul achizitiilor publice a fost intocmit doar dupa aprobarea bugetului si in limitele acestuia. De asemenea, fundamentarea

cheltuielilor nu a avut la baza propuneri detaliate ale celor 42 de directii teritoriale", se mai arata in document.

Reamintim ca imaginea INS a avut de suferit in ultima perioada din cauza baibaielilor legate de Referendum, de datele privind PIB-ul, iar seful acestei institutii a fost demis de premierul Ponta.