ANAF a publicat miercuri in Monitorul Oficial (nr. 0236 din 24.04. 2013) Ordinul (nr. 450 din 19 Aprilie 2013) privind procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor administrative fiscalecarestabileste o procedura unitara pentru solutionarea acestora. Daca actul admnistrativ fiscal nu dispune masuri executorii, termenul de depunere a contestatiei este de 30 zile de la comunicare, conform art. 207 din Codul de procedura fiscala. Daca sunt dispuse masuri de executare silita, terenul de contestare este de 15 zile.

Contestatia este o procedura administrativa, ce nu suspenda dreptul la actiune in instanta a persoanei interesate. Pentru a depune o contestatie, persoana interesata trebuie sa demonstreze dreptul sau interesul sau lezat. Depunerea contestatiei se face la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat. In cazul in care contestatia este depusa la un organ fiscal ce nu are competenta in solutionare, acesta are obligatia ca in termen de 5 zile sa comunice contestatia catre organul competent in solutionare.

  • Cine are competenta legala pentru solutionarea contestatiilor?

Aceasta competenta este data de valoarea sumelor contestate astfel:

- pentru sume pana la 3.000.000 lei, competenta este a structurii din directiile judetene sau ale Municipiului Bucuresti;

- pentru sume mai mari de 3.000.000 lei, competenta este data de Directia Generala de solutionare a contestatiilor. Solutionarea contestatiei impotriva refuzului nejustificat de a emite un act administrativ fiscal este in competenta organului ierahic superior celui ce trebuia sa emita actul administrativ.

  • Ce reprezinta interventia voluntara in contestatie ? 

Interventia voluntara este forma de participare la cerere, in solutionarea contestatiilor, a tertilor ale caror interese juridice de natura fiscala sunt afectate in urma emiterii deciziei.

Interventia voluntara se face la cererea unei terte persoane care urmareste realizarea unui interes propriu.

Interventia se poate depune la organul competent de solutionare pana la emiterea deciziei de solutionare a contestatiei. Organul de solutionare competent se va pronunta asupra admisibilitatii cererii, urmand a fi instiintat intervenientul printr-o adresa.

  • Ce motive formale se pot invoca la respingerea unei contestatii ?

O contestatie poate fi respinsa cand:

a)este nedepusa la termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege;

b)este depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta,

c)este depusa de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu,

d)este lipsita de interes, in situatia in care contestatorul nu demonstreaza ca a fost lezat in dreptul sau interesul sau legitim;

e)este prematur formulata, in situatia in care sumele contestate nu sunt individualizate prin titlu de creanta si in situatia in care nu au fost emise decizii privind baza de impunere.

Consultatiactulnormativaici !

Materialul a fost realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.