Curtea de Conturi va analiza "oportunitatea si legalitatea fie a mentinerii caracterului de venituri proprii ale ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii) pentru tarifele de utilizare a spectrului si de utilizare a resurselor de numerotatie in integralitatea lor, fie de reglementare a acestora ca venituri ale bugetului de stat, in totalitatea lor sau partial. Se va analiza posibilitatea reglementarii legale in ceea ce priveste atragerea la bugetul de stat a unei parti din excedentul existent la finele anului", se arata intr-un Raport de control al ANCOM. Raportul a fost realizat in perioada 16.05 - 10.08.2012, a fost publicat luni de Curtea de Conturi si a avut ca tema auditarea performantei realizarii veniturilor si utilizarii acestora, in perioada 2007 - 2011, la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.

Vezi in atasament Raortul Corpului de control

Din constatarile Raportului:

  • Procedura de achizitie a serviciilor de inchiriere a imobilului in care functioneaza ANCOM s-a desfasurat in mod deficitar si fara o analiza din care sa reiasa avantajele/dezavantajele inchirierii fata de varianta achizitiei imobilului respectiv. De asemenea, prin contractul de inchiriere si prin actele aditionale au fost acceptate unele clauze nefavorabile, ceea ce a condus la efectuarea de cheltuieli fara respectarea principiilor economicitatii si al bunei gestiuni financiare, respectiv:

- decizia demararii procedurilor de inchiriere a unor spatii s-a luat in lipsa unor analize/studii, care sa conduca la concluzia ca inchirierea de spatii pentru birouri este avantajoasa prin comparatie cu achizitia/construirea unui sediu;

- procedura de achizitie a serviciilor de inchiriere a constat doar in publicarea in presa a unui anunt, prin care au fost indicate sintetic unele caracteristici solicitate de ANRCTI in ceea ce priveste spatiul de inchiriat, dar in lipsa unor norme interne pentru achizitia acestui tip de servicii si fara a fi elaborata o documentatie de atribuire prin care sa fie stabilite in mod riguros caracteristici tehnice solicitate pentru spatiile de birouri si alte conditii impuse de autoritatea contractanta, in conditiile in care valoarea estimata a contractului a fost stabilita la suma de 7,6 mil. euro (pentru o perioada de 48 luni).

  •  In acest context este semnificativ de mentionat ca ANCOM a primit trei oferte (de la trei agentii imobiliare) pentru acelasi imobil, iar prin doua dintre aceste oferte s-a consemnat si varianta achizitionarii imobilului, pretul de vanzare (cel mai mic) propus de unul dintre ofertanti fiind de 22 mil. euro (fara TVA).
  • contractul de inchiriere a fost incheiat in conditiile in care acesta contine o serie de clauze defavorabile institutiei, cum ar fi: durata contractului de 10 ani cu posibilitatea prelungirii pentru inca 3 ani, imposibilitatea denuntarii unilaterale timp de 6 ani, obligatia platii unei despagubiri echivalenta cu 6 chirii lunare in cazul denuntarii unilaterale dupa perioada de 6 ani, stabilirea valorii chiriei lunare in euro (valoarea acesteia fiind influentata, in consecinta, de cursul de schimb) la care s-a mai adaugat si indexarea anuala a valorii chiriei in functie de indicele de inflatie din zona euro etc.;
  •  in conditiile acceptarii prin contract a indexarii anuale, chiria lunara a crescut de la 140.268 euro/luna in anul 2008 la 150.926 euro/luna in anul 2012, deci efortul financiar al ANCOM in anul 2012 este mai mare cu 127.900 euro fata chiria contractata initial, la care se mai adauga si cresterea contravalorii in lei a chiriei prin deprecierea in timp a leului;
  •  in perioada iulie 2008 (data predarii-primirii efective a spatiilor) si pana la finele anului 2011, ANCOM a efectuat cheltuieli, cu inchirierea acestui imobil si cu utilitatile aferente, in suma totala de 31.282 mii lei ceea ce reprezinta aproximativ 7 mil. euro platiti de institutie pentru folosinta imobilului pentru 3,5 ani (la un curs de 4,2 lei/Euro - media cursurilor anuale comunicate de BNR pentru perioada 2008-2011).
  • ANCOM detine un numar mare de autovehicule (150 autoturisme de serviciu si 38 autovehicule tip laborator) prin comparatie cu normativele impuse institutiilor publice finantate din fonduri de la bugetul general consolidat, precum si cu numarul de salariati. \u0002 Prin Normele interne ale institutiei au fost repartizate autovehicule de serviciu pentru folosinta persoanelor care ocupa functii de conducere, de la cea de presedinte pana la cea de sef birou, iar in unele cazuri chiar si functii de executie -a caror activitate si deplasarile repetate in tara si a muncii de teren desfasurate, justifica dotarea cu autovehicule de serviciu.
  • Astfel, in conditiile in care personalul institutiei era la finele anului 2011 in numar de 610, dintre care cu functii de conducere 131 persoane, numarul de autovehicule detinute si utilizate pentru transportul de persoane a fost de 150, fara a lua in considerare si cele 38 de autovehicule tip laborator pentru efectuarea de masuratori si control
  • In perioada auditata, in urma innoirilor periodice ale parcului auto al ANCOM au rezultat situatii in care unele autovehicule din dotarea institutiei nu au mai fost considerate necesare, astfel ca entitatea auditata a procedat, in anul 2007-2011, la transmiterea fara plata a unui numar de 39 autovehicule, in conditiile in care acestea aveau o vechime de doar 5-10 ani, iar unele fac parte din categoria de mare capacitate, ca de exemplu: 1 auto Jeep Grand Cherokee, 1 auto Toyota Land Cruiser, 1 auto Nissan Terrano II, 4 auto Daewoo Leganza, 4 auto Daewoo Lublin 3. \u0002

Citeste din atasament Raportul Complet al Curtii de Conturi