In Monitorul oficial de vineri, 25 octombrie 2013 a fost publicata o procedura complexa privind inregistrarea si anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA pentru operatorii economici, aflati in sfera TVA. Cu aceasta ocazie, am parcurs implicatiile cel mai frecvent intalnite in practica, datorate atat la inregistrare in scopuri de TVA, cat si la efectele anularii din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA.

Actul normativ introduce o noua procedura foarte complexa cu privire la TVA si abroga precedenta procedura.

Sunt reglementate urmatoarele situatii:

 • inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA a persoanelor impozabile ce aveau aceasta obligatie si nu au respectat prevederea nrmativa;
 • anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA;
 • procedura de corectare a erorilor privind inregistrarea si anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA.

Procedura este foarte vasta si adaptata la posibilele situatii regasite in practica, cum ar fi depasirea plafonului de TVA fara sa urmeze si inregistrarea sau anularea codului de TVA ca urmare a nedepunerii declaratiilor fiscal.

Sa analizam principalele situatii cand se va aplica actul normativ, fara a detalia procedura interna utilizata de ANAF.

Inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA se impune in urmatoarele situatii:

 • cand o persoana impozabila romana depaseste plafonul de 220.000 lei si nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termen de 10 zile de la finele lunii in care s-a depasit plafonul;
 • cand o persoana juridica neinregistrata in scopuri de TVA efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri, caz in care obtine codul special de TVA;
 • cand persoane juridice straine au un sediu fix in Romania de la care presteaza servicii catre alte persoane impozabile straine;
 • cand persoane impozabile straine efectueaza livrari de bunuri sau achizitii intracomunitare in Romania;
 • cand persoane impozabile straine efectueaza achizitii de bunuri sau servicii la care ar fi avut drept de deducere a TVA de la achizitii.

Nota importanta: persoanele impozabile straine ce au un sediu fix in Romania de la care presteaza servicii, sau persoanele juridice straine ce efectueaza achizitii de bunuri sau servicii cu drept de deducere a TVA de la achizitii, nu beneficiaza de plafonul de scutire de TVA pentru cifra de afaceri de 220.000 lei.

Astfel, acestea au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, chiar inaintea efectuarii activitatii economice.

 • O alta situatie ce conduce la inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA este data de incheierea perioadei de inactivitate fiscala sau incheierea perioadei de suspendare a activitatii la Registrul Comertului, caz in care actul normativ stabileste obligatia de inregistrare din oficiu pentru aceste situatii.
 • Desigur, se presupune ca aceste persoane au fost inregistrate anterior in scopuri de TVA.
 • Data inregistrarii in scopuri de TVA este data incheierii situatiei de inactivitate fiscala sau data primirii informatiilor de reluare a activitatii din partea Registrului Comertului.
 •  Se recomanda desigur ca si contribuabilii sa urmareasca corectarea vectorului fiscal, dupa modificarea situatiei de la Registrul Comertului.

Anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA este cauzata de urmatoarele situatii:

 • la data declararii inactivitatii fiscale, conform art. 78^1 din Codul de procedura fiscala. Recomandam persoanelor interesate sa analizeze acest temei normativ, deoarece la randul ei, inactivitatea fiscala este generata de mai multe situatii.
 • ca urmare a inactivitatii economice temporare inscrisa la Registrul Comertului;
 • ca urmare a faptului ca asociatii, administratorii, asociatii majoritari, au inscrise in cazier infractiuni de natura economica sau impotriva acestora se atrage raspunderea solidara cu debitorul declarat insolvabil;
 • in situatia in care nu s-au depus deconturile de TVA timp de 6 luni consecutive pentru platitorii de TVA lunar  sau timp de 2 trimestre calendaristice consecutive, pentru platitorii de TVA trimestrial;
 •  daca nu s-au efectuat achizitii sau livrari de bunuri/prestari de servicii timp de 6 luni consecutive pentru platitorii de TVA lunar  sau timp de 2 trimestre calendaristice consecutive, pentru platitorii de TVA trimestrial;
 • daca persoana juridica neinregistrata in scopuri de TVA a obtinut un cod special de TVA numai pentru activitati intracomunitare, si a fost declarata inactiva.

Sa detaliem situatia fiscala cu unele dintre cele mai frecvente situatii de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, cauzata de nedepunerea deconturilor timp de 6 luni, neefectuarea de achizitii/livrari timp de 6 luni sau existenta infractiunilor in caziere administratorilor, asociatilor majoritari.

 • Cea mai grava confuzie este data de exprimare! "Decizie privind anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA". Marea majoritate a celor care au vazut denumirea au spus "Gata, nu mai sunt platitor de TVA!". Gresit, desigur !  Respectiva societate nu mai detine un cod valabil de TVA insa are cu siguranta multe obligatii cu privire la TVA, iar contabilitatea acestei societati se complica si devine mai greu de tinut.
 • Aceasta societate comerciala are obligatia sa colecteze TVA pentru toate activitatile economice ce ar fi fost in sfera TVA in cazul in care nu i s-ar fi anulat inregistrarea in scopuri de TVA, conform prevederilor de la art. 11 alin. (1^3) din Codul fiscal.

Mai mult, acelasi temei normativ prevede faptul ca nu poate fi dedusa TVA de la achizitia bunurilor si serviciilor livrate/prestate in perioada in care codul de TVA este invalid.

 • Ce obligatii privind facturarea are aceasta persoana?

Aceasta persoana va factura livrarile de bunuri/prestarile de servicii ca si pana acum, emitand factura prevazuta de art. 155 din Codul fiscal, insa nu va putea sa treaca pe aceasta codul de TVA anulat de autoritati.

Sumele datorate bugetului pentru TVA colectata se declara si platesc pana in data de 25 a lunii urmatoare vanzarii, prin depunerea formularului 311 ¬ Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal.

 • Ce se intampla cu activele existente si serviciile neconsumate, cum ar fi chiriile in avans pentru care s-a dedus TVA la momentul invalidarii codului de TVA?

Prin anularea inregistrarii in scopuri de TVA se considera ca bunurile si serviciile neconsumate existente in societate la momentul anularii sunt alocate unor activitati economice fara drept de deducere, prin prisma normelor de aplicare pentru art. 148 si art. 149 din Codul fiscal. Acest lucru conduce la ajustarea TVA in favoarea bugetului.

Declararea si plata acestui TVA se realizeaza prin depunerea "Declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata" - formular 307, depusa pana in data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a anulat codul de TVA.

 • Ce se intampla cu beneficiarii ce achizitioneaza bunuri si servicii de la o societate al carei cod de TVA a fost anulat?

Contribuabilii ce achizitioneaza bunuri si servicii de la persoane impozabile al caror cod de TVA a fost anulat nu beneficiaza de deducerea TVA de la aceste achizitii conform art. 11 alin. (1^4) din Codul fiscal.

Fac exceptie bunurile achizitionate in cadrul procedurii de executare silita si achizitiile de bunuri de la persoane aflate in procedura falimentului.

Vezi aici toate schimbarile legislative operate in 2013

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta- Bentaconsult.