Ministerul Finantelor Publice urmeaza sa elaboreze un nou proiect de buget de stat pentru razboi, valabil in perioada 2014-2017. In acest sens, a solicitat ministerelor, autoritatilor centrale si administratiilor finantelor publice judetene, toate datele necesare. Termenul stabilit pentru transmiterea acestora este 24 martie 2014, iar data finalizarii tuturor lucrarilor referitoare la elaborarea proiectului bugetului de stat pentru razboi este 16 mai 2014, se arata intr-un raspuns al Ministerului Finantelor transmis la solicitarea HotNews.ro. Potrivit acestuia, au fost transmise solicitari catre toate judetele. Reamintim ca in presa centrala si locala au aparut informatii potrivit carora mai multe judete trebuie sa se mobilizeze pentru intocmirea unor bugete de razboi.

Aceste informatii au aparut chiar in perioada in care a luat amploare conflictul din Ucraina. Insa, reprezentantii Ministerului Finantelor spun ca este vorba de o simulare, iar bugetul de razboi este realizat din patru in patru ani.

"Totodata, precizam ca bugetul pentru razboi este un buget de cheltuieli si nu face parte din bugetul general consolidat fiind numai o simulare. Mentionam, in acelasi timp, ca bugetul de stat pentru razboi este conceput ca un scenariu financiar ipotetic aplicabil unor situatii de mobilizare sau razboi", precizeaza Ministerul Finantelor.

Noul proiect al bugetului de stat pentru razboi valabil in perioada 2014- 2017 va fi prezentat Consiliului Suprem de Aparare a Tarii de catre Ministerul Finantelor.

Potrivit Ministerului Finantelor, incepand cu data de 10 ianuarie 2014 au fost demarate procedurile tehnice privind elaborarea proiectului bugetului de stat pentru razboi, constand in urmatoarele activitati:

  • elaborarea de catre structura cu atributii din cadrul Ministerului Finantelor Publice a calendarului privind desfasurarea lucrarilor de elaborare a proiectului bugetului de stat pentru razboi, precum si a masurilor si responsabilitatilor institutiilor implicate;
  • transmiterea adreselor privind solicitarea datelor necesare catre ministere, institutii si autoritati publice centrale, precum si catre unitatile teritoriale din subordinea ANAF (directii regionale/administratii ale finantelor publice judetene, pentru centralizarea propunerilor de cheltuieli transmise de catre unitatile administrativ-teritoriale).

La elaborarea proiectului bugetului de stat pentru razboi se au in vedere propunerile tuturor ministerelor, institutiilor si autoritatilor publice centrale, precum si ale tuturor unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit sarcinilor si esponsabilitatilor cuprinse in Planul de mobilizare aprobat, document elaborat de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Prin urmare, proiectul de buget de stat de razboi se elaboreaza de catre toate judetele. In acest sens au fost transmise solicitari catre toate judetele, mai precizeaza Ministerul Finantelor.

Proiectul bugetului de stat pentru razboi este elaborat de catre Ministerul Finantelor Publice potrivit art.10 din Legea 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, precum si ale Ordinului ministrului finantelor 1711/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea actiunilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si intocmirea bugetului de stat pentru razboi.

Potrivit art.11 din Legea 477/2003, bugetul de stat pentru razboi impreuna cu planul de mobilizare se dimensioneaza pentru o perioada de un an, sunt aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si au valabilitate timp de 4 ani.

Potrivit Ordinului ministrului finantelor publice 1711/2004, la fundamentarea propunerilor de modificare a cheltuielilor prevazute in bugetul de stat pe anul in curs in vederea determinarii cheltuielilor bugetare pentru razboi, se vor avea in vedere toate modificarile intervenite in nivelul si structura indicatorilor specifici fiecarei categorii de cheltuieli, astfel:

  • In cadrul cheltuielilor de personal, definitivarea fondurilor bugetare se va efectua pornindu-se de la numarul de salariati propus a se finanta de la bugetul de stat in anul curent, corectat cu reducerile corespunzatoare impuse de cerintele redistribuirii si asigurarii cu personal a ramurilor si sectoarelor implicate direct in productia de armament si tehnica militara;
  • La dimensionarea cheltuielilor materiale si servicii se va tine seama de reducerea substantiala a volumului de activitate al institutiilor publice si de prioritatile legate de asigurarea fondurilor pentru cheltuielile specifice privind hrana, medicamentele si materialele sanitare, echipament si cazarmament si a altor cheltuieli de razboi;
  • La definitivarea cheltuielilor de capital se vor avea in vedere prioritatile stabilite prin planul de mobilizare, fondurile alocate pentru investitii urmand a fi dirijate cu preponderenta in industria de aparare, precum si pentru lucrarile de pregatire operativa a teritoriului pentru aparare.

Anterior adoptarii Legii 477/2003 si Ordinul 1711/2004, Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectului planului de mobilizare a economiei nationale, elabora proiectul bugetului de stat pentru primul an de razboi, in baza Legii 73 /1995 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si a Precizarilor metodologice privind elaborarea bugetului de stat pentru primul an de razboi din 1996, mai arata Ministerul Finantelor.

Potrivit datelor din arhiva ministerului, Ministerul Finantelor Publice a mai elaborat si prezentat Consiliului Suprem de Aparare a Tarii spre aprobare bugete de stat pentru razboi, documente clasificate potrivit legii. Astfel, in anul 2011 a fost elaborat Bugetul de stat pentru razboi, valabil in perioada 2011-2014.