In Monitorul Oficial de miercuri a fost publicata o lege cu privire la angajarea zilierilor. Documentul nu modifica substantial vechile prevederi, dar formuleaza mai exact activitatile economice in care pot fi angajati zilierii.

  • Cine poate fi zilier?

In intelesul prezentei legi, zilierul poate fi orice persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are o varsta de cel putin 16 ani, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii. Ca si exceptie, minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.

  • Cine poate apela la serviciile unui zilier?

Un zilier poate desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional pentru orice persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala.

Plata zilierului se va face prin orice mijloc de plata admis de lege, la sfarsitul fiecarei zile ori cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii daca exista un acord exprimat in scris in acest sens de catre zilier si beneficiar.

  • Ce trebuie sa avem in vedere in cazul in care dorim sa apelam la serviciile unui zilier?

In primul rand, daca apelati la serviciile unor zilieri minori, cu varsta cuprinsa intre 15 si 18 ani, este lesne de inteles ca ar trebui sa aveti in vedere supunerea acestora doar la activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate.

Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii:

a) agricultura, vanatoare si servicii anexe, cu exceptia crescatorilor de animale in sistem semiliber, traditional si transhumanta - diviziunea 01;

b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;

c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - clasa 3821 si 3811;

e) recuperarea materialelor - grupa 383;

f) comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii - grupa 462;

g) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor - grupa 823;

h) publicitate - grupa 731;

i) activitati de interpretare artistica - spectacole - clasa 9001, activitati suport pentru interpretarea artistica - spectacole - clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole - clasa 9004;

j) activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste - clasa 7220 (sapaturi arheologice);

k) activitati desfasurate in sere, spatii verzi, parcuri si gradini zoologice - cod 0141.

  • Care sunt elementele minime privind protectia muncii pe care trebuie sa le indeplineasca un zilier?

a) sa isi insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de beneficiar;

b) sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie de catre beneficiar;

c) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

d) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de munca;

e) sa comunice imediat beneficiarului orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea zilierilor;

f) sa puna la dispozitia inspectorilor de munca informatiile si documentele solicitate cu ocazia controlului

Acestea sunt noile modificari introduse de actul normativ analizat astazi.

Sa reamintim insa si principalele aspecte existente deja in legislatie cu privire la angajarea zilierilor:

  • Durata zilnica de munca pentru un zilier nu poate depasi 12 ore/zi.
  • Remuneratia bruta orara este intre 2 lei si 10 lei / ora. Venitul brut al zilierului este supus numai impozitului pe venit in procent de 16%, prin stopaj la sursa.
  • Nu se datoreaza asigurari sociale sau asigurari de sanatate si, implicit, zilierul nu are calitate de asigurat in sistemele de asigurari publice.
  • Nu se necesita angajarea in baza unui contract de munca, ci se necesita inregistrarea persoanelor in Registrul zilierilor.
  • Registrul zilierilor trebuie completat in fiecare zi in care se angajeaza zilieri. Angajatorul va transmite la ITM pana cel tarziu in data de 5 a lunii urmatoare, un extras din Registrul zilierilor.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta- revista Prietenii Fiscalitatii