Ca urmare a intrarii in vigoare a Hotararii de Guvern nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de despagubire a persoanelor fizice care si-au transferat depozitele existente la CEC in vederea achizitionarii de autoturisme la BRD si de acordare de catre Statul Roman a despagubirilor care li se cuvin, BRD a transmis joi cateva precizari pe care le redam mai jos.

În vederea constituirii dosarelor de despăgubire, deponenţii CEC, moştenitorii acestora sau împuterniciţii desemnaţi se vor putea prezenta, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a HG nr. 392/2014, în orice agenţie BRD pentru depunerea unei Cereri împreună cu următoarele documente doveditoare ale sumei depuse sau transferate, după caz, astfel :

1. Originalul cec-ului cu suma limitata si/sau originalul dovezii eliberate de banca in momentul transferului sumelor de la CEC la BRD. Mentionam ca HG nr. 392/2014 stabileste ca vor fi acordate despagubiri persoanelor fizice care au depus sume de bani la CEC SA in vederea achizitionarii de autoturisme pana la data de 15 februarie 1992 si care au transferat aceste sume la BRD;

2. Declaratie notariala pe proprie raspundere, in original, prin care:

a. declara faptul ca nu au incasat despagubirea pana la data declaratiei;

b. atesta faptul ca suma transferata la BRD nu a fost afectata in niciun fel pana la data declaratiei;

c. in vederea inlesnirii calculului despagubirilor, este de acord cu prelucrarea datelor sale personale si transferul acestora catre Ministerul Finantelor Publice sau orice alta autoritate sau entitate implicata;

3. Actul de identitate valabil (BI sau CI) ;

4. Documentul in original care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie, decizie de divort, etc);

5. Actul care atesta calitatea de mostenitor sau procura notariala speciala care atesta calitatea de imputernicit, in original.

In cazul deponentilor, mostenitorilor sau imputernicitilor acestora care au obtinut o hotarare judecatoreasca executorie care prevede o suma pe care Statul Roman, prin MFP, a fost obligat sa o achite, acestia trebuie sa se adreseze direct Ministerului Finantelor Publice pentru a depune o cerere si copia legalizata de instanta judecatoreasca emitenta dupa hotararea judecatoreasca executorie.

Emisiunea de titluri de stat va avea loc la data de 4 august 2014 cu scadenta in data de 3 septembrie 2014. Persoanele fizice care au dreptul la despagubire se vor putea prezenta la ghiseele bancii, in vederea punerii la dispozitie a sumelor cuvenite, incepand cu prima zi bancara imediat urmatoare datei scadentei emisiunii de titluri de stat, respectiv 4 septembrie 2014.

Termenul de 30 zile de la data intrarii in vigoare a HG pentru depunerea cererilor de inscriere nu este un termen de decadere din drepturi si nu afecteaza dreptul la despagubire acordata de Statul Roman. Deponentii vor putea depune dosare si ulterior, urmand a primi despagubiri prin viitoare emisiuni de titluri de stat.