In anul 2013, veniturile totale ale populatiei, calculate ca medii lunare pe o gospodarie au fost de 2559,1 lei (895,9 lei pe persoana) iar cheltuielile totale au fost, in medie, de 2317,4 lei lunar. Cheltuielile de consum medii au reprezentat 72,0% din totalul cheltuielilor, se arata intr-un comunicat difuzat joi de Statistica. Cheltuielile totale au reprezentat 90,6% din nivelul veniturilor , se mai arata in comunicatul INS.

Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, in anul 2013, veniturile totale medii lunare au reprezentat, in termeni nominali, 2559,1 lei pe gospodarie si 895,9 lei pe persoana. Veniturile banesti au fost de 2137,5 lei lunar pe gospodarie (748,3 lei pe persoana), iar veniturile in natura de 421,6 lei lunar pe gospodarie (147,6 lei pe persoana), se mai arata in ancheta INS.

 • Salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri, avand ponderea cea mai mare in veniturile totale ale gospodariilor (51,2%), in crestere, fata de anul 2012, cu 1,1 puncte procentuale.
 • La formarea veniturilor totale ale gospodariilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (22,8%), veniturile din agricultura (3,3%), veniturile din activitati neagricole independente (2,8%) si cele din proprietate si din vanzari de active din patrimoniul gospodariei (1,6%).
 • O pondere importanta detin si veniturile in natura (16,5%), in principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (14,7%).
 • Diferente de nivel si, mai ales, de structura s-au inregistrat in functie de mediul de rezidenta. Astfel, in anul 2013, veniturile totale medii pe o gospodarie din mediul urban au fost cu 32,1% mai mari decat ale gospodariilor din mediul rural si cu 11,7% mai mari fata de ansamblul gospodariilor.
 • La oras, veniturile gospodariilor au provenit in proportie de 64,0% din salarii, de 22,0% din prestatii sociale, veniturile in natura reprezentand 7,8% din total. In mediul rural, principala sursa a veniturilor gospodariilor a reprezentat-o productia agricola, care a asigurat 38,4% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (30,3% din totalul veniturilor) a fost formata de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile banesti din agricultura asigurand 8,1% din veniturile totale ale gospodariilor din mediul rural.

CHELTUIELILE GOSPODARIILOR

 • Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in anul 2013, in medie, de 2317,4 lei lunar pe gospodarie (811,3 lei pe persoana) si au reprezentat 90,6% din nivelul veniturilor totale, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de anul 2012.
 • Principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor.
 •  Cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc. detin o pondere foarte mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei (doar 0,6%).

Unele particularitati in ceea ce priveste marimea si structura cheltuielilor totale de consum sunt determinate de mediul de rezidenta.

 •  Astfel, in timp ce nivelul mediu lunar pe o gospodarie al cheltuielilor totale de consum, este mai mare in urban fata de rural cu 478,2 lei, cel  pentru consumul alimentar este mai mare cu numai 43,4 lei. Aceasta deriva din faptul ca, in rural, 45,6% din cheltuielile pentru consumul alimentar reprezinta contravaloarea consumului din resurse proprii, in timp ce in mediul urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 19,6% din cheltuielile pentru consumul alimentar.
 • Conform clasificarii standard pe destinatii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut, in anul 2013, in medie, 41,4% din consumul gospodariilor.
 • O componenta a consumului, cu pondere relativ mare in cheltuieli, este legata de locuinta  (apa, energie electrica si termica, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea si intretinerea locuintei). In anul 2013, aceasta a reprezentat 20,6% din cheltuielile totale de consum. In cadrul cheltuielilor cu locuinta cea mai mare pondere a detinut-o cheltuielile necesare functionarii si incalzirii locuintei (16,7%). La polul opus s-au situat cheltuielile efectuate de gospodarii pentru hoteluri, cafenele si restaurante (1,5%) si cele pentru educatie (0,5%)