Guvernul a adoptat o Hotarare prin care se modifica si se completeaza unele prevederi din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin HG nr. 1470/2007. In conformitate cu prevederile legale, Ministerul Finantelor Publice este singurul administrator al datoriei publice guvernamentale.

Modificarea Normelor metodologice privind datoria publica vizeaza:

  • Ajustarea cadrului procedural, astfel incat sa permita executarea operatiunilor de rascumparare (buy back) si preschimbare (exchange) anticipata a titlurilor de stat, atat cele aflate in circulatie pe piata interna, cat si cele de pe piata externa. Prin astfel de tranzactii se urmareste administrarea mai eficienta a riscului de refinantare, prin utilizarea oportunitatilor de rascumparare inainte de scadenta, respectiv pentru a preschimba titlurile de stat aflate in circulatie, emise anterior, cu titluri noi, pe termen mediu si lung. Introducerea acestor operatiuni are in vedere imbunatatirea conditiilor aferente titlurilor de stat emise de Romania pe pietele interne si externe.
  • Revizuirea procedurii lansarii emisiunilor de titluri de stat pe pietele internationale, astfel incat Ministerul Finantelor Publice, in calitate de emitent, sa aiba posibilitatea utilizarii cu o mai mare flexibilitate a infrastructurii contractuale a Programului Medium Term Notes.
  • Completarea procedurii referitoare la emisiunile lansate pe piata interna pentru populatie cu prevederi referitoare la stabilirea sursei de plata a comisionului datorat de emitent catre sindicatul de intermediere.
  • Corelarea prevederilor din legislatie in vederea eliminarii notiunilor de "curs istoric" si, respectiv, de "diferente de curs" aplicabile datoriei publice. Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2016, rambursarea ratelor de capital pentru imprumuturile in valuta contractate in vederea finantarii deficitului bugetar, refinantarii datoriei publice si rambursarii anticipate sa se faca din disponibilitatile in valuta ale MFP, legal constituite cu aceasta destinatie si/sau prin refinantarea acestora la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data scadentei. Sumele utilizate pana la data de 31 decembrie 2015 din imprumuturile in valuta contractate in vederea finantarii deficitului bugetar, refinantarii datoriei publice si rambursarii anticipate se considera finantare definitiva la 1 ianuarie 2016.
  • Corelarea prevederilor din legislatie in ceea ce priveste asigurarea si constituirea surselor de plata aferente finantarilor rambursabile garantate si/sau contractate de stat si reglementarea relatiei cu beneficiarii acestora.