Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Sechestrate va functiona ca institutie publica de interes national in subordinea Ministerului Justitiei, stabileste un proiect de lege adoptat miercuri de Guvern. Printre altele, Agentia va facilita urmarirea si identificarea bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni si a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si care ar putea face obiectul unei dispozitii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciara.

Agentia va indeplini, in principal, urmatoarele functii:

 • Sa faciliteze urmarirea si identificarea bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni si a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si care ar putea face obiectul unei dispozitii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciara competenta in cursul unor proceduri penale;
 • Sa administreze, in cazurile prevazute de lege, bunurile mobile sechestrate in cadrul procesului penal;
 • Sa valorifice, in cazurile prevazute de lege, bunurile mobile sechestrate in cadrul procesului penal;
 • Sa gestioneze sistemul informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni;
 • Sa sprijinire organele judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici in materia identificarii si administrarii bunurilor care pot face obiectul masurilor de indisponibilizare si confiscare in cadrul procesului penal;
 • Sa coordoneze, evalueze si monitorizeze la nivel national aplicarea politicilor in domeniul recuperarii creantelor provenite din infractiuni.

Principalele atributii ale Agentiei

 • Gestioneaza si tine evidenta sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, precum si a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori partii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi; In vederea unei evidente complete a tuturor sumelor de bani administrate de Agentie, pe numele acesteia se deschide un cont unic in lei la Trezoreria statului. In ce priveste sumele de bani in valuta sechestrate sau ridicate se instituie un sistem de conturi unice in valuta la o banca ce va fi selectata cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
 • La solicitarea procurorului sau a instantei de judecata, Agentia depoziteaza temporar si administreaza bunurile mobile sechestrate a caror valoare individuala depaseste, la momentul dispunerii masurii asiguratorii, echivalentul in lei a sumei de 15.000 de euro;
 • Din dispozitia procurorului, a judecatorului de drepturi si libertati sau a instantei de judecata, Agentia procedeaza la valorificarea de indata a bunurilor mobile sechestrate;
 • Tine evidenta imobilelor pentru care s-a solicitat notarea ipotecara;
 • Tine evidenta hotararilor prin care s-a luat masura de siguranta a confiscarii speciale sau a confiscarii extinse dispuse de instantele romane, precum si a celor comunicate autoritatilor romane de catre instante straine;
 • Dezvolta si gestioneaza sistemul informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate si valorificate in cadrul procesului penal. Acest instrument va permite evaluarea permanenta a situatiei recuperarii creantelor provenite din infractiuni si adoptarea unor masuri adaptate de eficientizare a activitatii pe diverse paliere institutionale. Proiectul urmeaza a se realiza prin atragerea de finantare externa, fiind necesara asigurarea de catre statul roman a resurselor de co-finantare.
 • Acorda, la solicitarea organelor de urmarire penala, a instantelor de judecata ori a organelor in drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistenta privind utilizarea celor mai bune practici in materia identificarii, administrarii si valorificarii bunurilor care pot face obiectul masurilor de indisponibilizare si confiscare si poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activitati;
 • Acorda, la solicitarea organului care procedeaza la aplicarea sechestrului, asistenta pentru evaluarea bunurilor sechestrate.
 • Acorda, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata, asistenta in ceea ce priveste punerea in executare a ordinelor de sechestru si confiscare primite de la/transmise catre organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene;
 • Acorda, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata, asistenta in ceea ce priveste identificarea de spatii optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. In acest scop, Agentia poate incheia protocoale de cooperare cu autoritatile administratiei publice centrale si locale.

Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Sechestrate va fi condusa de un director general, numit de catre ministrul Justitiei, si va avea 35 de angajati.

Activitatea operationala a Agentiei va fi coordonata de catre un Consiliu Director, alcatuit din directorul general al Agentiei si cate un reprezentant al Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al Directiei Nationale Anticoruptie, al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, al Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Finantelor Publice, precum si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Agentia, in cooperare cu Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Secretariatul General al Guvernului va realiza un inventar la nivel national al capacitatilor disponibile la nivelul autoritatilor si institutiilor publice in vederea stocarii si depozitarii bunurilor supuse masurilor asiguratorii. Se au in vedere toate capacitatile disponibile in prezent, pentru o depozitare ulterioara a bunurilor ce vor fi sechestrate in cadru procesual-penal.

De asemenea, in acelasi termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Agentia, in cooperare cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiul National al Registrului Comertului va realiza un inventar la nivel national al bunurilor mobile supuse masurilor asiguratorii si al stadiului in care acestea se gasesc.

Tot intr-un an de la intrarea in vigoare a legii, Agentia, in cooperare cu Ministerul Public si Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza, la nivel national, un inventar al bunurilor imobile supuse masurilor asiguratorii, precum si al stadiului in care acestea se gasesc.

Se urmareste astfel, pe de o parte, identificarea tuturor capacitatilor de depozitare pentru viitor, pe de alta parte se va realiza o evidenta clara si completa a bunurilor mobile si imobile actualmente sechestrate in cadrul procesului penal.

In elaborarea proiectului de act normativ, Ministerul Justitiei s-a consultat cu structuri de administrare a bunurilor sechestrate din Belgia, Franta si Olanda, in cadrul unor vizite de lucru organizate de Comisia Europeana in mai 2015. La nivelul Comisiei Europene functioneaza un grup de lucru in materia administrarii bunurilor sechestrate.

In prezent, activitatea de administrare a bunurilor sechestrate se realizeaza de cele mai multe ori de catre organele de cercetare penala, care aduc la indeplinire ordonanta de luare a masurii asiguratorii. In scopul administrarii bunurilor sechestrate, organele de cercetare penala nu au alocat un buget si nici elemente de logistica necesare (de ex. parcari pentru autovehicule indisponibilizate sau alte spatii de depozitare).

La nivelul Politiei Romane, in prezent, sunt indisponibilizate 2.515 autovehicule in cauze penale, din care pentru 804 autovehicule s-a dispus masura sechestrului asigurator. Aceste autovehicule au fost ridicate din posesia detinatorilor si sunt depozitate la unitatile de politie. Totodata, la nivelul Politiei de Frontiera Romane exista un numar 122 autovehicule asupra carora s-a luat masura sechestrului asigurator, bunurile fiind preluate de la detinator si aflate in prezent in custodia organelor de cercetare penala ale politiei judiciare.

Pe de alta parte, nu exista o evidenta la nivel national a tuturor categoriilor de bunuri sechestrate, a depozitarului, a locatiei unde acestea sunt depozitate sau a starii in care se gasesc.

In prezent, competentele de management al bunurilor sechestrate sunt partajate intre mai multe autoritati, fara o coordonare eficienta, fapt ce are impact inclusiv asupra sumelor efectiv recuperate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pin procedurile de valorificare.

Astfel, in perioada 2012- 2014, valoarea bunurilor sechestrate de unitatile de parchet si politie a crescut semnificativ, ajungand in 2014 la aproape 2 miliarde si jumatate de lei noi. Rata de executare a ordinelor de confiscare a ajuns in 2014 la aproape 14%, in conditiile in care in anii anteriori s-a situat sub 5%.