Guvernul a aprobat miercuri proiectul de lege pentru ratificarea Acordului intre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si implementarea masurilor FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act). Acordul a fost semnat la Bucuresti in 28 mai 2015 de ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucuresti, Dean Thompson.

Textul Acordului negociat si incheiat intre autoritatile romane si cele americane este in concordanta cu modelul de Acord FATCA cu reciprocitate, ceea ce implica un schimb reciproc de informatii intre autoritatile fiscale din cele doua state, prin transmiterea informatiilor financiare raportate de institutiile financiare prin intermediul autoritatilor fiscale.

Efectele ratificarii acestui acord:

 • Nu se va aplica impozit cu retinere la sursa in SUA asupra veniturilor obtinute din SUA de catre institutiile financiare din Romania (ex. dobanzi, dividende etc), iar institutiile financiare romane nu vor fi obligate sa retina impozit asupra anumitor venituri primite de cetateni sau rezidenti americani care au deschise conturi financiare la astfel de institutii financiare;
 • Simplifica implementarea sistemului de transmitere a informatiilor financiare si reduce din povara administrativa a institutiilor financiare din Romania, angajate sa efectueze aceste schimburi de informatii;
 • Creste certitudinea juridica pentru institutiile financiare din Romania, iar prin semnarea si, ulterior, ratificarea acestui Acord, acestea vor fi considerate in SUA institutii financiare conforme;
 • Institutiile financiare vor comunica autoritatilor fiscale romane informatii mentionate in Acord, aferente anului 2014, urmand ca prima raportare a autoritatilor fiscale romane catre autoritatile fiscale din SUA sa se faca in anul 2015, pana la data de 30 septembrie;
 • Prin incheierea si ratificarea acestui Acord se va completa cadrul juridic bilateral privind schimbul automat de informatii in domeniul fiscal. Acest demers va conduce la posibilitatea promovarii cooperarii in materie fiscala si la combaterea practicilor fiscale evazioniste.

Principalele aspecte cuprinse in acest Acord:

 • Persoane pentru care se face raportarea informatiilor fiscale: persoane fizice cetateni sau rezidenti in SUA, parteneriate sau companii infiintate in SUA;
 • Definitii legate de teritorialitate, institutii financiare, instrumente financiare, conturi raportabile;
 • Tipul de informatii care fac obiectul acordului de schimb automat de informatii: datele de identificare a persoanelor pentru care se face schimbul de informatii, numarul de cont, datele de identificare a institutiilor financiare care trebuie sa faca raportarea etc.;
 • Intervalele de timp pentru care se face schimbul de informatii;
 • Modul de efectuare a schimbului de informatii si aspecte legate de aplicarea masurilor FATCA pentru institutiile din Romania;
 • Obligatiile si procedurile pe care le au de indeplinit institutiile financiare privind identificarea si raportarea conturilor;
 • Entitati care nu raporteaza informatii financiare si produsele financiare pentru care nu se face raportare.

FATCA reprezinta un set de prevederi legislative din domeniul fiscal, introduse in legislatia americana in anul 2010, care se aplica incepand cu 1 iulie 2014. Conform acestor prevederi din legislatia americana, pe cale unilaterala, a fost instituita obligatia, pentru institutiile financiare nerezidente in SUA (inclusiv pentru institutiile financiare romane) la care cetatenii sau rezidentii americani au deschise conturi, de a transmite in mod automat, direct sau prin intermediul autoritatilor fiscale ale statelor lor de rezidenta, informatii financiare legate de cetatenii sau rezidentii americani respectivi. Neconformarea acestor institutii financiare la aceasta obligatie se sanctioneaza prin aplicarea unui impozit cu retinere la sursa de 30% asupra oricaror plati de natura dobanzilor, dividendelor, chiriilor, primelor, anuitatilor, compensarilor, remuneratiilor, onorariilor si asupra altor castiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, obtinute din surse americane de respectivele institutii financiare nerezidente in SUA.