In primul semestru al anului 2015 au fost inregistrate cresteri semnificative ale sumelor suplimentar stabilite in cadrul inspectiilor fiscale ce au vizat verificarea preturilor de transfer practicate de catre contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoanele afiliate, informeaza ANAF.

Sediul ANAFFoto: Google Street View

Potrivit Fiscului, au fost stabilite obligatii de plata suplimentare de 136 mil. lei (31 mil. euro) si au fost diminuate pierderi fiscale cu circa 207 mil. lei (47 mil. euro).

De asemenea, baza impozabila stabilita suplimentar a fost de aproximativ 614 mil. lei (138 mil. euro).

Preturile de transfer (transfer pricing) sunt preturile la care se fac tranzactii intre firme parte a aceluiasi grup si sunt folosite frecvent de marile firme pentru "optimizari" fiscale, favorizand anumite filiale, in speta cele din tari cu regim de taxare mai bland.

Potrivit legii, tranzactiile trebuie derulate la cotatii "de piata", adica la niveluri la care s-ar face si intre firme care nu sunt "inrudite".

"Per ansamblu, rezultatele aferente preturilor de transfer in perioada ce a facut obiectul analizei au adus direct la bugetul de stat venituri suplimentare si au creat premisele pentru venituri fiscale viitoare, prin viitorul impozit pe profit aferent diminuarii pierderii fiscale", sustine ANAF.

Sumele suplimentare aferente primului semestru al anului 2015 sunt cu circa 130 % mai mari decat obligatiile fiscale de plata stabilite suplimentar, aferente intregului an 2012, "ceea ce demonstreaza viabilitatea modului de reorganizare si regandire a derularii activitatii ANAF, inclusiv pe problematica preturilor de transfer, ce au intervenit la nivelul anului 2013".

Potrivit Fiscului, se poate remarca o tendinta la nivelul contribuabilor de intrare in zona de rezultate pozitive, respectiv de crestere a gradului de conformare voluntara: "Astfel, constatarile recente aferente inspectiilor fiscale in cadrul carora au fost verificate preturile de transfer vizeaza preponderent stabilirea de obligatii fiscale de plata suplimentare si mai putin diminuarea pierderii fiscale."

Cele mai mari sume suplimentare generate de ajustari ale preturilor de transfer au fost inregistrate la nivelul directiilor regionale ale finantelor publice Cluj-Napoca, cu aproximativ 29,7 mil. lei (reprezentand 6,7 mil. Euro), Timisoara, cu aproximativ 19,8 mil. lei (reprezentand 4,36 mil. Euro) si Ploiesti (cu aproximativ 17 mil. lei, reprezentand 3,8 mil. Euro).

De asemenea, in cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili s-au stabilit sume suplimentare de aproximativ 59,7 mil. lei, reprezentand 13,4 mil. Euro.

Numai in cadrul unei singure inspectii fiscale s-au stabilit sume suplimentare de aproximativ 27 mil. lei (reprezentand 6 mil. Euro), respectiv a fost diminuata pierderea fiscala cu aproximativ 21 mil. lei (reprezentand 4,7 mil. Euro). Societatea verificata desfasoara activitati de productie si comercializeaza produsele rezultate din activitatea de productie preponderent catre parti afiliate.

Conform ANAF, in perioada 2014 - iunie 2015 s-au depus eforturi sustinute in sensul consolidarii si cresterii capacitatii administrative si profesionale a personalului inspectiei fiscale implicat in verificarea preturilor de transfer, activitatile derulate in acest sens constand in:

a) crearea premiselor unei abordari unitare si uniforme prin elaborarea unei metodologii de control si a unui ghid de utilizare a aplicatiilor informatice, special dedicate inspectiei fiscale a dosarului preturilor de transfer;

b) implementarea si dezvoltarea analizei de risc fiscal aferenta preturilor de transfer;

c) dezvoltarea unei aplicatii informatice pentru monitorizarea, calitativa si cantitativa, in timp real a inspectiilor fiscale in cadrul carora s-a solicitat intocmirea si prezentarea dosarului preturilor de transfer.

Pentru a-si instrui inspectorii in problematica preturilor de transfer, au fost organizate, in perioada 2014 - iunie 2015 cursuri specializate de pregatire profesionala, dedicate exclusiv inspectiei fiscale a dosarului preturilor de transfer pentru 261 inspectori fiscali (inclusiv pentru personalul cu atributii in solutionarea contestatiilor depuse de catre contribuabilii).

Personalul activitatii de inspectie fiscala din cadrul ANAF a beneficiat si de seminarii sustinute de experti ai Bancii Mondiale, participand si la un schimb de experienta cu reprezentanti ai administratiei fiscale din Marea Britanie, exclusiv pe problematica preturilor de transfer.

Directia Preturi de Transfer si Solutii Fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are ca principale atributii:

- emiterea de acorduri de pret in avans (pentru solutionarea cererilor contribuabililor, referitoare la stabilirea conditiilor si modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preturile de transfer, in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate);

- emiterea de solutii fiscale individuale anticipate (pentru solutionarea cererilor contribuabililor referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare);

- coordonarea metodologica si procedurala a activitatii de inspectie fiscala ce implica verificarea preturilor de transfer practicate de catre contribuabili in cadrul tranzactiilor derulate cu persoane afiliate (elaborarea de metodologii, ghiduri si proceduri interne, organizarea de sesiuni de pregatire profesionala pe problematica preturilor de transfer, participarea la elaborarea si implementarea analizei de risc fiscal aferenta preturilor de transfer);

- derularea procedurii amiabile in vederea solutionarii cazurilor de dubla impunere fiscala, initiate in baza conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state, respectiv in baza Conventiei de arbitraj;

- asigurarea colaborarii cu organismele internationale pe aspecte ce vizeaza preturile de transfer prin participarea la reuniunile si intalnirile de lucru ale institutiilor europene (Forumul comun al preturilor de transfer, organizat la nivelul Comisiei Europene), Banca Mondiala si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.