ANAF incearca sa diminueze frauda din domeniul TVA-ului printr-o mai stricta reglementare a conditiilor in care firmele se pot inregistra in scop de TVA. Luni a fost publicat in Monitorul Oficial un ordin al ANAF prin care se adopta criteriile de care se tine cont la inregistrarea in scopuri de TVA. Documentul reglementeaza in principal formularul 088 "Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA". In actuala forma se regasesc 20 criterii analizate de autoritatea fiscala insa, spre exasperarea celor ce lucreaza cu adevarat in zona fiscalitatii, nu exista un punctaj minim de la care sa consideri ca esti persoana ce poate sa-si justifice activitatea economica.

Cui se adreseaza formularul 088?

Formularul 088 se depune de catre societatile nou-infiintate ce se inregistreaza in scopuri de TVA inca de la infiintare si au dreptul sa solicite sa fie inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

De asemenea, formularul se depune si de societatile ce au fost infiintate anterior si doresc sa fie inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Documentul se mai depune si de firmele care au fost anterior inregistrate in scopuri de TVA iar ulterior li s-a invalidat codul de TVA de catre autoritatea fiscala iar acestea doresc sa se reinregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal.

Prevederea de la art. 3 din acest ordin permite autoritatilor fiscale sa solicite acelasi formular si in cazul in care societatea a depasit plafonul de 220.000 lei si trebuie sa fie obligatoriu inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

Suntem iarasi in situatia in care o companie depaseste plafonul cifrei de afaceri de la care are obligatia legala sa se inregistreze in scopuri de TVA iar prin aplicarea criteriilor de conditionare se va ajunge la situatia ca nu poate justifica desfasurarea activitatii economice si calitatea de platitor de TVA.

Existenta prevederii ca formularul se depune pentru inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal (ca urmare a depasirii plafonului de scutire) permite interpretari subiective ale situatiei societatii si contravine chiar art. 3 din OMFP nr. 17/2015, recent modificat, ce reglementeaza criteriile de inregistrare in scopuri de TVA.

Care sunt cele 20 de criterii?

1. Societatea detine un spatiu cu destinatie sediu social?

Sunt urmarite 5 cazuri posibile privind modul de detinere al spatiului in functie de proprietarul de drept al acestuia sau detinerea prin inchiriere, concesiune, contract de leasing.

2. Domiciliul fiscal este diferit de sediul social?

Se urmareste in aceasta situatie daca domiciliul fiscal este detinut printr-un contract legal.

3. Societatea detine sedii secundare?

In cazul existentei acestor sedii secundare se urmareste titlul legal prin care se pot utiliza aceste sedii secundare.

4. Exista declarate la Registrul comertului toate modificarile constitutive?

Se urmareste corespondenta intre dosarul societatii si evidenta existenta la Registrul comertului.

5. S-a depus declaratia privind respectarea legislatiei din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii?

Se impune existenta acestei declaratii.

6. Asociatii sau administratorii au mai avut calitatea de asociat sau administrator in cadrul altor persoane impozabile?

Se urmareste in principal daca aceste persoane au mai detinut societati, daca sunt lichidate, in insolventa sau in inactivitate temporara ori daca la acestea s-a invalidat codul de TVA.

7. Asociatii sau administratorii detin/au detinut functii la alte persoane impozabile ce au datorii la buget?

Se urmareste daca in ultimii 5 ani anteriori declaratiei aceste persoane au fost participante la persoane impozabile ce au inregistrat obligatii restante la buget.

8. Asociatii sau administratorii au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventionala?

Se urmareste existenta contraventiilor de natura fiscala inregistrate in cazierul fiscal al asociatilor sau administratorilor.

9. Ce tip de viza detin cetatenii din afara comunitatii ce au calitate de administrator?

Se urmaresc drepturile primite de acestia prin viza de intrare in Romania.

10. Pot indica asociatii/administratorii 3 persoane din Romania ce pot da relatii despre acestia?

Se solicita prezentarea datelor de contact pentru 3 persoane din Romania ce pot da detalii despre asociati/administratori.

11. Societatea detine conturi bancare in tara sau in strainatate?

Se vor anexa extrase de cont pentru justificarea conturilor bancare.

12. Cum este condusa contabilitatea?

Societatea trebuie sa prezinte persoanele care au atributii in tinerea si conducerea contabilitatii.

13. Ce persoane depun declaratiile fiscale sau detin certificatul digital pentru depunerea acestora?

Se va prezenta identitatea persoanelor ce depun si semneaza declaratiile fiscale.

14. Societatea detine salariati incadrati cu contracte de munca?

Se vor prezenta intre 1 si 3 contracte de munca inregistrate in REVISAL daca exista.

15. Administratorii si asociatii au realizat venituri brute in ultimele 12 luni anterioare depunerii declaratiei?

Se va anexa la aceasta declaratie copii de pe documentele ce atesta veniturile brute realizate anterior.

16. Care sunt indicatorii realizati de asociati/administratori in ultimul an fiscal incheiat?

Se depune doar pentru cazul in care in anul fiscal anterior a existat o activitate economica si se va indica cifra de afaceri si profitul contabil din anul fiscal incheiat.

17. Ce studii/profesii au administratorii persoane fizice si cu ce s-au ocupat in ultimele 12 luni?

Solicitantul va depune documente din care sa rezulte profesia si activitatea desfasurate de administratori in ultimele 12 luni.

18. La cate persoane au mai detinut calitatea de asociat/ administrator actualii asociati/ administratori in ultimii 5 ani?

Se vor enumera persoanele impozabile la care acestia au mai detinut aceasta functie.

19. Daca anterior actualii administratori/ asociati au mai avut aceste functii in alte societati si au creditat aceste societati, care sunt soldurile de creditare?

In caz afirmativ se vor preciza sumele nerestituite de societatile creditate existente in sold la data depunerii formularului.

20. Anterior au mai fost depuse declaratii 088 pentru aceeasi societate?

Se va mentiona daca anterior s-a mai depus formularul 088 in scopul inregistrarii in scopuri de TVA.

Desigur, fiecare dintre aceste criterii poate fi analizat critic, obiectiv sau subiectiv. Poate sunt unele situatii in practica ce nu ar justifica prezentarea acestor cazuri la ANAF pe criteriul respectarii confidentialitatii si al lipsei de relevanta fata de activitatea societatii, cum ar fi studiile participantilor la societate dar vom vedea in curand reactia societatilor aflate in situatia de a respecta acest temei normativ (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)