Orice persoana ce se considera lezata de catre efectele unui act administrativ fiscal are dreptul sa depuna o contestatie. Desigur, procedura contestatiei este reglementata de noul Cod de procedura fiscala adoptat prin Legea nr. 207/2015 in vigoare de la 1 ianuarie 2016 iar Ordinul de care ne ocupam astazi vine sa dezvolte si sa creeze cadrul procedural efectiv de administrare a unei contestatii.

HotNews.roFoto: Hotnews

Pentru usoara analiza, va propunem sa clasificam actele administrative fiscale in doua categorii:

  •  acte administrative fiscale prin care nu se incepe executarea silita impotriva contribuabilului;
  • acte administrative fiscale prin care se incepe executarea silita a contribuabilului.

Pentru fiecare dintre aceste tipuri de acte administrative fiscale exista o procedura de contestare.

  • 1. Contestatie depusa impotriva actului administrativ fiscal ce NU incepe executarea silita a contribuabilului.

Potrivit art. 270 din Codul de procedura fiscala, termenul de depunere al unei contestatii este de 45 zile de la comunicarea actului administrativ fiscal contestat.

OpANAF nr. 3741/2015 vine sa precizeze modul de determinare al acestui termen, astfel:

Prima situatie o avem cand termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.

De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului in data de 29 iunie, termenul de 45 de zile incepe sa curga de la data de 30 iunie si se implineste in data de 13 august, astfel incat ultima zi de depunere a contestatiei este 14 august.

Mai poate exista situatia in care termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus saptamanal) se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

De exemplu: In situatia in care data de 30 iulie prezentata la exemplul anterior este sambata, ultima zi de depunere a contestatiei este luni, 1 august.

Contestatia impotriva acestor tipuri de acte administrative fiscale se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat iar aceasta va fi repartizata spre solutionare organelor fiscale competente.

  • 2. Contestatia impotriva actelor administrativ fiscale prin care s-a inceput executarea silita a contribuabilului

Termenul de depunere al unei contestatii este de 15 zile de la comunicarea actului administrativ fiscal conform art. 213 alin. (14) coroborat cu art. 261 din Codul fiscal.

Contestatia impotriva executarii silite se depune la instanta de contencios administrativ si fiscal la care este arondat organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat.

  • 3. Cum facem diferenta intre cele doua tipuri de proceduri?

Executarea silita incepe prin emiterea somatiei.

  • 4. Care sunt elementele minime ale unei contestatii?

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul contestatiei;

c) motivele de fapt si de drept;

d) dovezile pe care se intemeiaza;

e) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia.

  • 5. Poate respinge Fiscul contestatia?

In cazul in care contestatia nu este bine argumentata si probata, aceasta poate fi respinsa printr-una dintre metodele enumerate de OpANAF nr. 3741/2015, astfel:

a) neintemeiata, in situatia in care argumentele de fapt si de drept prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;

b) nemotivata, in situatia in care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept in sustinerea contestatiei;

c) fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat;

d) inadmisibila, in situatia contestarii deciziilor de impunere emise in temeiul deciziei referitoare la baza de impunere (conf. art. 268 alin. (6) din Codul de procedura fiscala) precum si in situatia contestarii de sine statatoare a Raportului de inspectie fiscala sau a Procesului-verbal emis de organele fiscale sau vamale. Aceasta solutie o pronunta organul fiscal emitent al actului atacat (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)