Guvernul a publicat recent in Monitorul Oficial o Ordonanta din zona procedurilor declarative - declararea platilor restante, iar Finantele au publicat un Ordin al ministrului cu privire la evidenta mijloacelor de transport aflate in sfera impozitarii la directiile de specialitate locala. Este registrul cu inregistrarea numerelor de contracte cand se vand mijloacele de transport.

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

Prin OMFP nr. 1578/2016, se aproba urmatoarele formulare: "Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii (REMTII)" model 2016 ITL -053 si "Contractul de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport" model 2016 ITL -054.

 • De asemenea, se aproba "Protocolul-cadru de cooperare privind schimbul de informatii" dintre organele fiscale locale si organele competente privind inmatricularea/inregistrarea/radierea mijloacelor de transport.
 • Ordinul vine in aplicarea pct. 101 din HG nr. 01/2016 privind normele metodologice pentru noul Cod fiscal, din care reamintim cateva aspecte.
 •  Astfel, normele stabilesc ca la nivelul fiecarui organ fiscal al comunei, al orasului, al municipiului,  se instituie si se conduce Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii. Registrul, formular tipizat, se tine in format letric sau in format electronic, potrivit capacitatii administrative de care dispune organul fiscal local. La nivelul municipiului Bucuresti, registrul se instituie si se conduce la nivelul organului fiscal local al sectorului.
 • In cazul unui proprietar, persoana fizica sau persoana juridica, de mijloc de transport care face obiectul inmatricularii/inregistrarii in Romania si care instraineaza/dobandeste mijlocul de transport prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, organul fiscal are obligatia inregistrarii actului de instrainare-dobandire in acest registru.
 • Actul de instrainare-dobandire a mijlocului de transport, in cazul in care ambele parti au domiciliul fiscal in Romania, se prezinta de persoana care instraineaza, in original, precum si 4 fotocopii ale acestuia, cu mentiunea ¬conform cu originalul¬. 
 •  Organul competent cu inmatricularea/inregistrarea/radierea mijloacelor de transport transmite, anual, in format electronic, organului fiscal local o situatie centralizatoare a radierilor/inmatricularilor/inregistrarilor mijloacelor de transport. Periodicitatea comunicarii informatiilor poate fi lunara.

Organele fiscale locale transmit, in conditii de reciprocitate, informatiile inregistrate in evidenta proprie in luna precedenta:

a) conform intelegerii partilor, catre organele competente cu inmatricularea/inregistrarea/radierea mijloacelor de transport;

b) catre organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul contribuabilii dobanditori de mijloace de transport sau in care si-au schimbat domiciliul sau resedinta contribuabilii proprietari de mijloace de transport.

Pentru realizarea schimbului de informatii dintre organele fiscale locale si organele competente cu inmatricularea/radierea mijloacelor de transport se pot incheia protocoale pentru a optimiza si eficientiza schimbul de informatii. Schimbul de informatii este reciproc si se face utilizand orice canale de comunicare.

Prin OG nr. 22/2016, se aduc cateva modificari OUG nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata, act normativ ce obliga persoanele juridice, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, sa organizeze evidenta obligatiilor de plata si evidenta creantelor, pe termene scadente, catre orice creditor si de la orice debitor.

Persoanele juridice au obligatia de a intocmi situatia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata, catre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridica cu sediul in Romania, care va cuprinde:

 •  elemente de identificare a calitatii de debitor: denumirea, sediul social si codul fiscal; denumirea, sediul social si codul fiscal ale creditorului; numarul, data emiterii, scadenta, daca este clar specificata, valoarea si soldul facturii ce urmeaza sa fie platita creditorului;
 • elemente de identificare a calitatii de creditor: denumirea, sediul social si codul fiscal; denumirea, sediul social si codul fiscal ale debitorului; numarul, data emiterii, scadenta, daca este clar specificata, valoarea si soldul facturii ce urmeaza sa fie incasata de la debitor.

Situatia se va depune prin internet la adresa dedicata in acest scop, in vederea includerii in procedura de compensare a datoriilor neplatite la termenele scadente.

Ordonanta actualizeaza si valoarea amenzilor pentru neindeplinirea prevederilor legale, si retinem faptul ca reprezinta contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:

 • netinerea si neactualizarea de catre persoana juridica, a evidentei obligatiilor de plata si a evidentei creantelor, pentru care amenda este de la 500 la 1.000 lei;
 • netransmiterea de catre persoana juridica, prin internet la adresa dedicata in acest scop a situatiei, ce se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;
 • nerespectarea indatoririlor referitoare la confidentialitatea informatiilor, datelor si situatiilor, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei. Material realizat de consultantul fiscal Adrian Benta