O Ordonanta de Urgenta care modifica si completeaza Legea privind Codul Fiscal a fost publicata, la data de 18 octombrie 2007, in Monitorul Oficial al Romaniei, iar prevederile intra in vigoare de la 1 ianuarie 2008, informeaza Legalnet.ro. Cele mai multe modificari din acest act, atat de forma cat si de fond, se refera la taxa pe valoarea adaugata.

Este vorba despre Ordonanta de Urgenta nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, care a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 703 din data de 18 octombrie 2007.

Principalele modificari:

• La Titlul VI, „Taxa pe valoarea adaugata”. Se introduc diverse modificari, atat de forma, cat si de fond, in sensul coroborarii prevederilor Codului fiscal cu prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, precum:

- bunurile pierdute sau furate, dovedite legal, nu se asimileaza unei livrari de bunuri (se elimina obligativitatea colectarii TVA pentru pierderi si furturi). Mai multe detalii in acest sens vor fi aduse prin normele pentru aplicarea acestor prevederi.

- se elimina posibilitatea ajustarii anuale a TVA deduse initial pe perioada de ajustare in cazul utilizarii partiale a bunului imobil pentru operatiuni scutite fara drept de deducere. La orice schimbare de destinatie, in perioada de ajustare, se va realiza integral ajustarea, fie in favoarea bugetului, fie in favoarea persoanei impozabile. Prin norme se vor stabili reguli tranzitorii pentru situatia in care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial.

- se introduc noi dispozitii privind facturarea si posibilitatea emiterii de facturi simplificate.

- se elimina dispozitiile cu privire la aplicarea masurilor simplificate pentru livrarile de cladiri si terenuri, precum si pentru lucrarile de constructii-montaj. Probabil ca prin normele de aplicare ale acestor prevederi se vor stabili reguli tranzitorii pentru contractele incheiate in 2007.

• La Titlul I, „Dispozitii generale”, se modifica unele prevederi, in general in sensul coroborarii acestora cu alte acte normative in vigoare sau cu alte prevederi din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

• La Titlul II, „Impozitul pe profit” se aduc o serie de modificari, precum:

- se extinde categoria veniturilor neimpozabile pentru organizatiile non-profit, in sensul includerii unor venituri care nu sunt generate de activitatile economice.

- se modifica unele prevederi cu privire la cheltuielile deductibile la calculul impozitului pe profit, pentru societatile comerciale, respectiv cu privire la cheltuielile de transport si cazare si cheltuielile inregistrate in legatura cu locuintele de serviciu.

- se modifica prevederile privind sistemul platilor anticipate pentru impozitul pe profit.

• In ceea ce priveste Titlul III, „Impozitul pe venit” si Titlul V, „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania”, se modifica unele prevederi, in general in sensul coroborarii acestora cu alte acte normative in vigoare privind impozitul pe venit.

• La Titlul VII, „Accize si alte taxe speciale”, Legalnet.ro sustine ca majoritatea modificarilor introduse se refera la corectarea unor formulari, in vederea eliminarii discordantelor dintre prevederile Codului Fiscal si reglementarile din domeniul procedurilor fiscale si vamale. Se atrage atentia asupra:

- modificarii prevederilor referitoare la calculul valorii in lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme / autovehicule si a impozitului la titeiul din productia interna, datorata bugetului de stat, stabilite in echivalent euro pe unitatea de masura. In conformitate cu prevederile acestui act normativ, transformarea sumelor in lei se va efectua utilizand cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (in timp ce prevederile anterioare se refereau la cursul de schimb valutar comunicat de BNR pentru prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent).

• La Titlul IX, „Taxe locale”:

- se modifica prevederile referitoare la posibilitatea acordarii de scutiri si facilitati acordate de catre consiliile locale. Aceste modificari se aduc in vederea respectarii legislatiei comunitare in domeniul ajutorului de stat.

- se elimina posibilitatea acordarii de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe cladiri si teren pentru investitii mai mari de 500.000 euro. In schimb, se introduce o noua prevedere, conform careia se pot acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si teren, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala, si cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat.