Executia bugetului general consolidat din 2016 s-a incheiat cu un deficit de 18,3 miliarde de lei, respectiv 2,41% din PIB, au anuntat joi seara oficialii Ministerului Finantelor. Veniturile (in suma de 223,7 miliarde de lei, reprezentand 29,5% din PIB), au fost cu 4,3% mai mici in termeni nominali fata de anul precedent, prezentand un grad de realizare a prevederilor bugetare anuale de 95,1%, au mai transmis acestia.

Veniturile incasate din economia interna (fara fonduri de la Uniunea Europeana pre si post-aderare) au fost in suma de 216,9 miliarde lei (28,6% din PIB), cu 0,2% mai mari fata de anul precedent, prezentand un grad de realizare a prevederilor anuale de 97,8%.

Gradul de realizare la veniturile fiscale a fost de 97,7%, fiind influentat negativ de incasarile din impozite si taxe pe bunuri si servicii (96%) si pozitiv de incasarile din impozitul pe profit (100,5%); impozitul pe venit si salarii (100,3%); impozite si taxe pe proprietate (100,2%); alte impozite si taxe fiscale (173,6%).

S-au inregistrat cresteri fata de anul precedent la incasarile din: impozitul pe profit (+11,7%), contributii de asigurari sociale (+6,3%), impozit pe salarii si venit (+4,2%), precum si accize (+3,6%). De asemenea, in cazul contributiilor de asigurari sociale se constata o depasire a prevederilor anuale cu 0,8%.

In ceea ce priveste incasarile din TVA, acestea au inregistrat o scadere cu 9,6% fata de anul 2015, pe fondul reducerii cotei standard de TVA de la 24% la 20% incepand cu 1 ianuarie 2016. Cota redusa de 9% la alimente s-a aplicat pentru tot anul 2016 fata de 2015, cand s-a aplicat doar de la 1 iunie. Gradul de realizare al TVA fata de programul stabilit pentru 2016 a fost influentat negativ de nerealizarea programului de incasari privind obligatiile restante la bugetul general consolidat, dar si de rambursarile din luna decembrie, care au fost peste media anuala.

Incasarile din accize au inregistrat o crestere de 3,6% comparativ cu anul 2015, programul de incasari realizandu-se in proportie de 97,8%. Nerealizarea a fost influentata de evolutia accizelor la produsele energetice in luna decembrie, in contextul optimizarii fiscale a operatorilor economici din perspectiva reducerii accizei la produsele energetice de la 1 ianuarie 2017.

Incasarile din alte impozite si taxa pe bunuri si servicii au scazut cu 16,7% comparativ cu anul 2015, programul de incasari fiind realizat in proportie de 60,4% din cauza nerealizarii veniturilor prevazute in bugetul fondului national unic de sanatate, respectiv contributia trimestriala pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii (fata de un nivel estimat de 2,8 mld lei, au fost incasate doar 1,3 mld lei, cea mai mare nerealizare provenind din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat).

La nivelul administratiilor locale s-au inregistrat cresteri fata de anul precedent la veniturile nefiscale cu 13,9%, la impozite si taxe pe proprietate cu 6,1% si la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati cu 1,1%.

Sumele rambursate de UE in contul platilor efectuate au inregistrat o scadere de 60,7% fata de aceeasi perioada a anului precedent, cu mentiunea ca in bugetul general consolidat sunt inregistrate numai sumele rambursate aferente proiectelor ai caror beneficiari sunt institutiile publice, nefiind incluse si cele destinate sectorului privat, gradul de realizare al programului fiind de 50,7%.

Cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 242 miliarde de lei, s-au redus in termeni nominali cu 0,6% fata de anul precedent si cu 2,3 puncte procentuale ca pondere in PIB, reprezentand 94,5% din prevederile bugetare anuale.

Cheltuielile de personal au crescut cu 9,5% fata de anul trecut fiind determinate, in principal, de majorarile salariale acordate in a doua parte a anului 2015 si de majorarea salariului minim brut pe tara si prezinta un grad de realizare de 97,3% a prevederilor anuale.

Majorarile salariale acordate in a doua parte a anului 2015 au fost de 12% pentru personalul din institutiile publice locale, de 25% pentru personalul din sistemul public sanitar si pentru personalul din sistemul public de asistenta sociala, de 5% din septembrie 2015 si de 15% din decembrie 2015 pentru personalul din invatamant, de 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sanatate, invatamant si asistenta sociala. Majorarea salariului minim brut pe tara a fost de 75 de lei incepand cu 1 iulie 2015, de la 975 de lei la 1.050 de lei si cu 200 de lei incepand cu 1 mai 2016, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei.

De asemenea, din august 2016 se aplica prevederile O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Cheltuielile cu bunuri si servicii s-au majorat cu 1,2% fata de anul precedent, dar fata de prevederile bugetare au inregistrat un grad de executie de 95,1%, majorari semnificative inregistrandu-se in cazul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, respectiv de 9,8%.

Cheltuielile cu asistenta sociala au crescut fata de anul precedent cu 7,7%, fiind influentate, in principal, de majorarea cu 5% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2016 si de dublarea alocatiei de stat pentru copii incepand cu 1 iunie 2015, precum si alte masuri ce au fost aprobate in timpul anului 2016. Toate acestea au condus la suplimentari ale cheltuielilor cu asistenta sociala, avute in vedere la prima rectificare bugetara. Alti factori care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale sunt: cresterea numarului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocatiei de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); majorarea indemnizatiei acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, si majorarea numarului de persoane incadrate in diverse tipuri de handicap; majorarea si modificarea modalitatii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, functionari publici parlamentari, auditori ai Curtii de Conturi.

Dobanzile si subventiile au inregistrat de asemenea majorari fata de realizarile anului precedent cu 4,5%, respectiv 5,3%.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 29,5 miliarde de lei, respectiv 3,9% din PIB, prezentand un grad de realizare a executiilor bugetare anuale de 76,5%.