La 31 martie 2017, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 34,69 miliarde euro, fata de 34,49 miliarde euro la 28 februarie 2017, arata datele transmise luni de reprezentantii BNR. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone, valoarea ei fiind de 3,87 miliarde euro. Rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 31 martie 2017 au fost de 38,57 miliarde euro.

In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni:

  • Intrari de 853 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice (inclusiv suma rezultata din emisiunea de obligatiuni pe piata interna in valoare nominala de 240 milioane euro), alimentarea contului Comisiei Europene si altele;
  • Iesiri de 653 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, plati de rate si dobanzi in contul datoriei publice denominate in valuta si altele.

Platile scadente in luna aprilie 2017 in contul datoriei publice denominate in valuta, directe sau garantate de Ministerul Finantelor Publice, insumeaza circa 198 milioane euro.

Regimul de rezerve de aur al bancii centrale este extrem de complex, mai ales atunci cand vorbim de rezerva internationala a unei tari, rolul economic fiind legat de securitatea economica, in sens de a se asigura valuta fie pentru viitoarele importuri ale tarii pe urmatoarele luni, fie plata datoriilor tarii pe termen scurt. Principial vorbim de functionarea pietei valutare a unei tari si de limitele acceptabile de variabilitate a cursului de schimb, o banca centrala avand dreptul de a interveni pe piata valutara. Evident in ordine se intervine cu rezerva in valuta, cea de aur fiind ultima posibilitate, in sensul ca se poate admite un swap aur-valuta cu o alta banca centrala, cu recuperarea aurului la o dat ulterioara, caz mai rar azi.

Regimul aurului in rezerva unei banci centrale intra sub incidenta managementului rezervelor internationale, in sensul ca ele, aur si valuta, trebuia sa aduca venituri din plasamente, una din principalele resurse de venituri al unei banci centrale din care plateste dobanzile la facilitatile de deposit utilizate de bancile comerciale, eventuale emiteri de certificate de deposit la sterilizari de lichiditate pe piata monetara, dobanzile la RMO, etc.

Managementul rezervelor depinde foarte mult de randamentele financiare oferite de alte banci centrale si entititati specializate, dar la momentul actual sa avem in vedere dobanda FED si a BCE, care sunt foarte mici, iar aurul nu mai este asa de lichid ca atunci cand era socotit standard monetar, iar plasarea lui in conditiile de azi inseamna mai mult sa platesti depozitarea si asigurarea acestuia. De regula, aurul in rezerva internationala nu poate sa stea pur si simplu, ca si valuta, euro sau dolar, el trebuie sa produca venituri.

Principalii parametri strategici stabiliti de catre Consiliul de administratie al BNR pentru activitatea de administrare a rezervelor internationale sunt:

  •  compozitia valutara: euro - intre 55 si 85 la suta din totalul rezervei valutare; dolarul SUA - intre 10 si 35 la suta din totalul rezervei valutare; alte valute - maximum 15 la suta din totalul rezervei valutare;
  •  stabilirea unei durate medii de pana la 6 luni atat pentru intreaga rezerva valutara, cat si pentru fiecare valuta componenta;
  •  categorii de emitenti eligibili: (i) Guvernul SUA; (ii) agentii guvernamentale sau sponsorizate de Guvernul SUA; (iii) guvernele tarilor membre ale Uniunii Europene; (iv) agentii guvernamentale sau sponsorizate de guvernele tarilor membre ale Uniunii Europene; (v) Guvernul Japoniei; (vi) alte guverne care beneficiaza de rating AAA; (vii) institutii supranationale; (viii) entitati private emitente de obligatiuni garantate cu active;
  • limita de expunere fata de entitati private emitente de obligatiuni garantate cu active: 10 la suta din totalul rezervelor internationale;
  •  limita de expunere fata de entitati private, altele decat cele emitente de obligatiuni garantate cu active: 10 la suta din totalul rezervelor internationale - Consiliul de administratie al BNR a mentinut in anul 2015 restrictia privind asumarea de expuneri fata de entitati private.

BNR a mizat pe o ajustare mai activa a compozitiei valutare a rezervelor si realocarea portofoliilor dinspre numerar, depozite la termen si instrumente de datorie emise de agentii guvernamentale catre titluri de stat si instrumente de datorie emise de institutii supranationale. Totodata, a fost preferat in continuare un management relativ dinamic in ceea ce priveste duratele portofoliilor si alocarea acestora pe curbele de randamente.