"In urma alegatiilor aparute in presa referitoare la transmiterea unei circulare ANAF catre Directiile Generale Regionale ale Finantelor Publice pe tema impunerii unui "target" de atragere de sume suplimentare de catre inspectorii fiscali, facem urmatoarele precizari: La nivelul ANAF nu a fost transmisa nicio circulara referitoare la impunerea unor tinte pentru atragerea de sume suplimentare, de catre inspectorii fiscali. Precizam ca in sarcina ANAF au fost stabilite o serie de obiective, atributii si masuri, in domeniul imbunatatirii colectarii impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor sume datorate bugetului general consolidat", se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Fisc. Totul a pornit de la aparitia a doua articole in presa, unul la Iasi si altul la Craiova, cel din Iasi furnizand si un document intern. Seful ANAF, Bogdan Nicolae Stan, a solicitat Directiei Generale de Integritate demararea unei anchete privind aparitia in mass-media a acestui document.

Bogdan Nicolae Stan, presedintele ANAFFoto: Hotnews

Documentul la care se refera seful Fiscului:

Sursa: 7est.ro

Ce se mai arata in comunicatul ANAF:

"1. Potrivit Strategiei institutionale pentru perioada 2017-2020 ANAF are de atins urmatoarele obiectivele strategice:

- Cresterea conformarii voluntare;

- Reducerea evaziunii fiscale si a economiei subterane;

- Imbunataᅢirea relaᅢiei cu contribuabilii;

- Cresterea eficienᅢei colectarii;

2. Potrivit Programului de Guvernare, in vederea cresterii eficacitatii A.N.A.F. in combaterea evaziunii fiscale, a cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului, s-au luat o serie de masuri in acest sens, printre care amintim, stabilirea unor ᅢinte si orientarea acᅢiunilor de inspectie fiscala catre domeniile cu risc mare de evaziune, in baza analizei de risc efectuate.

3. Potrivit Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea ANAF, institutia contribuie in domeniul sau de activitate la implementarea programului de guvernare si a altor documente programatice, prin elaborarea si aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung, generale sau sectoriale, prin indeplinirea mai multor functii, printre care si funcᅢia de inspectie fiscala, cu scopul asigurarii colectarii veniturilor statului la bugetul general consolidat.

4. In vederea indeplinirii obiectivelor strategice cuprinse in Strategia A.N.A.F. 2017-2020 si tinand cont de prevederile Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea ANAF, inspecta fiscala, in conformitate cu reglementarile cuprinse in Codul de procedura fiscala aprobat prin Legea nr. 207/2015, actioneaza pentru verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea obligatiilor fiscale de catre contribuabil/platitor, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impozitare si a situaᅢiilor de fapt aferente, stabilirea diferenᅢelor de obligaᅢii fiscale principale.

Totodata, precizam faptul ca Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala statueaza la art. 121 alin. (1) faptul ca "Selectarea contribuabililor/platitorilor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul de inspecᅢie fiscala competent, in funcᅢie de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabileste pe baza analizei de ris".

Astfel, pentru asigurarea imbunatatirii colectarii veniturilor la bugetul general consolidat si in scopul monitorizarii si evaluarii activitatii organelor fiscale, ANAF a dezvoltat un sistem modern de indicatori de performanta cantitativi si calitativi ce sunt stabiliᅢi in deplina concordanta cu dispoziᅢiile legale in vigoare si Strategia ANAF pentru perioada 2017- 2020"